władcy dzielnicowiGryficiBarnim I Dobry

Barnim I Dobry (szczeciński)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bogusław II, książę uznamsko-szczecińskiMirosława, córka Mściwoja I Spokojnego
życie
ok.1210 - 13/14 XI 1278 (Dąbie k. Szczecina)
małżeństwa
 1. 1238/42 - 1252: Marianna, córka Eryka X Knutssona, króla szwedzkiego
  • dawniej identyfikowana przez badaczy jako córka Alberta II z Weimar-Orlamünde, Henryka I, hrabiego Anhaltu albo Alberta I, księcia saskiego
 2. 1252/53 - /1261: Małgorzata, prawdopodobnie córka Mikołaja I meklemburskiego na Orlach albo Ottona I Dziecięcia, księcia Brunszwiku i Lüneburga
 3. 1263/67 - 1278: Matylda, córka Ottona III Pobożnego, margrabiego brandenburskiego, wnuczka Wacława I, króla czeskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Anastazja (1239/45 - 15 III 1317)
  Jadwiga
  • istnienie niepewne; wspomina o niej wyłącznie XVI-wieczny kronikarz Tomasz Kantzow
  córka
  • istnienie niepewne
 2. Bogusław (1254/55 - 19 II 1309)
 3. Mirosława (1270 - /11 XI 1328)
  Beata (1270/74 - 1315/XII 1316)
  Hildegarda
  • istnienie niepewne; wspomina o niej wyłącznie XVI-wieczny kronikarz Tomasz Kantzow
  Barnim (/1275 - 28 V 1295)
  Otton (1 I/31 VIII 1279 - 30 XII 1344)
panowanie
1227-1240, 1248-1264: Goleniów, Gryfino, Police, Stargard, Szczecin, Uznam
1240-1248: Goleniów, Gryfino, Police, Szczecin, Uznam
1264-1266: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Stargard, Szczecin, Uznam
1266-1269/70: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Sławno, Stargard, Szczecin, Uznam
1269/70-1278: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Stargard, Szczecin, Uznam

1220/1221

-(23/24 I) Śmierć ojca Bogusława II.

1227

-(22 VII) Król duński Waldemar II zostaje pokonany w bitwie pod Bornhöved przez koalicję książąt i miast północnoniemieckich.

1228

-Barnim wystawia pierwsze samodzielne dokumenty.

ok. 1230/1232

📖
[...] otrzymali od pana Barnima ziemie Teltow, Barnim i wiele innych, kupili też ziemię wkrzańską aż do rzeki Wilsny. - Kronika Margrabiów Brandenburskich
-Układ z Janem I i Ottonem III, margrabiami brandenburskimi.

1231

-Cesarz Fryderyk II Hohenstauf nadaje (w Rawennie) margrabiom brandenburskim prawa do zwierzchności nad Pomorzem Zachodnim.

1234

-Barnim uwalnia mieszczan Lubeki (głównego ośrodka Związku Miast Hanzeatyckich) od cła i wszelkich danin należnych przy wywozie i wwozie towarów do księstwa szczecińskiego.
-(22 IX/zima) Wyprawa Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego przeciwko Barnimowi.-(XII 1234-I 1235) Pobyt w Szpandawie, na dworze margrabiów brandenburskich.

ok. 1235

-Barnim przenosi swoją siedzibę z Uznamia do Szczecina.

1238

-Barnim odbija kasztelanię cedyńską i kiniecką z rąk Henryka Pobożnego.

1240

-Przekazanie Stargardu (wraz z okręgiem) biskupowi kamieńskiemu Konradowi III, za cenę dziesięcin z 1800 łanów.

1243

-(3 IV) Przywilej lokacyjny dla miasta Szczecina.

1244

📖
Zatem tegoż roku [1244 - przyp. wł.] książę Barnim zbudował nowy zamek przed Santokiem, a Pomorzanie, którzy przez długi czas w starym Santoku służyli księciu Henrykowi i jego synowi Bolesławowi, przekazali zamek Santok księciu Przemysłowi. - Rocznik kapituły gnieźnieńskiej
-Wyprawa na Santok (władztwo Bolesława Rogatki).

1247

📖
[...] Barnim, książę Słowian i Kaszubów, obległ gród Santok. Książę wielkopolski Przemysł spiesznie przybył, aby stawić mu opór. Na pomoc pospieszył mu książę śląski Bolesław, do którego należał gród. Gdy [Barnim] spostrzegł, że oni przyszli, w nocy odstąpił od oblężenia grodu. - Kronika wielkopolska
-Kolejny najazd na Santok (będący w posiadaniu Bolesława Rogatki).

1248

-Powrót Stargardu (wraz z okręgiem) do władztwa Barnima.

1249

-Konflikt z patrycjatem szczecińskim (spowodowany prawdopodobnie obawą przed zbyt znacznym wzrostem władzy książęcej).

1250

-Złożenie hołdu lennego margrabiom brandenburskim.

1251

-Zawarcie wieczystego przymierza z Lubeką.

1252

-(/27 VI) Śmierć Marianny.
📖
[...] pomorski książę Barnim jakimś podstępem zajął zdradziecko gród Drzeń. Lecz zanim minął miesiąc tej okupacji, Przemysł, książę Polski odzyskał go na powrót siłą. - Kronika wielkopolska
-(V) Zdobycie Drezdenka (władztwa Przemysła I).-(VII) Najazd na ziemię sławieńską (władztwo Świętopełka gdańskiego).

1252/1253

-Małżeństwo z Małgorzatą, prawdopodobnie córką Mikołaja I meklemburskiego na Orlach albo Ottona I Dziecięcia, księcia Brunszwiku i Lüneburga.

1253

-Potwierdzenie przywileju lokacyjnego Stargardu (nadanego w roku 1243).
-Barnim zakazuje sprzedaży zboża kupcom z Lubeki w okresie między jesienią a Wielkanocą.
-(VII/) Nieudana wyprawa Barnima, Warcisława III dymińskiego i biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen w celu odbicia ziemi sławieńskiej z rąk Świętopełka gdańskiego.

1254

-Lokacja Gryfina na prawie magdeburskim.

1255

-Likwidacja wolności celnej kupców lubeckich.

1260

-Przywilej lokacyjny dla miasta Polic.
-Lokacja Dąbia na prawie magdeburskim.

przed 1261

-(/25 V 1261) Śmierć Małgorzaty.

1263/1267

📖
Z drugą jej [tj. Kunegundy - przyp. wł.] siostrą Mechtyldą ożenił się książę Słowian Barwin. - Kronika Jana Długosza
-(29 III 1263/20 V 1267) Małżeństwo z Matyldą, córką Ottona III Pobożnego, margrabiego brandenburskiego, wnuczką Wacława I, króla czeskiego.

1264

-(17 V) Śmierć kuzyna Warcisława III dymińskiego.-(20-22 IX) Zjazd w Kamieniu Pomorskim z Mściwojem II.

1266

-(10 VIII/) Najazd na ziemię sławieńską i słupską (władztwo Warcisława II gdańskiego).

1267/1268-1269

-Konflikt z zakonem joannitów.

ok. 1267/1271

-Konflikt z synem Bogusławem.

1269

-(12 I) Zjazd w Gerswaldzie z biskupem kamieńskim Hermanem von Gleichen i margrabiami brandenburskimi (Janem II, Ottonem IV i Konradem I).
-(III/IV) Zjazd w Choszcznie z Mściwojem II, margrabiami brandenburskimi i biskupem kamieńskim.
-Lokacja Goleniowa na prawie magdeburskim.

1269/1270

-Przekazanie Sławna (wraz z okręgiem) Wisławowi II, księciu rugijskiemu.

1272

📖
Rycerze jego [Przemysła], jako dzielni i odważni [ludzie], bez żadnych narzędzi podeszli pod ten zamek [Strzelce] z gwałtownym ogniem, wkrótce go zajęli i prawie wszystkich wycięli mieczem prócz kilku, których jako jeńców wspomnianego panicza z trudem zdołali rycerze zatrzymać. A gdy wracali do domu i już byli w zamku Wleniu, doniesiono im, że niewielu jest Niemców w zamku Drzeniu, który dzierżyli zająwszy go gwałtem. Już bowiem dojście do bramy tego zamku było zajęte przez pewnych Kaszubów, którzy służąc księciu Bolesławowi podpłynęli łodzią pod ten zamek i podpalili jedną bramę. Gdy ten panicz słyszał i rozważał takie pogłoski, [...] podstąpił pod zamek. A gdy ci rycerze i lud zaczęli przygotowywać sprzęt oblężniczy, Niemcy z tego powodu bojąc się, żeby ich nie spotkało to samo, co przydarzyło się innym w Strzelcach, poprosili o pokój i uzyskawszy go wydali ten zamek temu paniczowi [...], bez żadnej walki i przelewu krwi. - Kronika wielkopolska
-(27 V) Przemysł II (przy wsparciu Kaszubów, tj. oddziałów Barnima?) wyprawia się przeciwko Brandenburgii.

1273

📖
Roku Pańskiego 1273 szlachetny panicz Przemysł, syn zmarłego księcia Przemysła, wkroczył do Sławii, ziemi księcia Barnima, aby zobaczyć pannę, córkę pewnego księcia imieniem Henryka z Wyszomierza [Wismaru], zrodzoną z córki księcia Barnima (i dlatego książę trzymał ją u siebie ponieważ była mu bliska). A gdy ją ujrzał, spodobała mu się jej osoba. I tamże, w kraju wspomnianego księcia Barnima, w mieście Szczecinie, pojął ją za żonę. - Kronika wielkopolska
-(VII) Małżeństwo (zawarte w Szczecinie) Przemysła II z Ludgardą, wnuczką Barnima.
📖
MCCLXXIII [1273] Margrabiowie ciężko splądrowali ziemię szczecińską i pyrzycką i kościół nasz mocno ucierpiał. - Rocznik kołbacki
-Niszczycielski najazd brandenburski na ziemię szczecińską i pyrzycką.
-Barnim dopuszcza do współrządów swojego syna Bogusława.

1274

-Potwierdzenie rezygnacji z tzw. prawa brzegowego (ius naufragii - prawo do przejęcia własności rzeczy, które morze wyrzuciło na brzeg).

1277

-(15 I) Śmierć Konrada II von Sternberg, arcybiskupa magdeburskiego.

1278

-(VI) Barnim zobowiązuje się do udzielania pomocy wojskowej margrabiom brandenburskim walczącym z Bolesławem Pobożnym i Mściwojem II.
📖
MCCLXXIX [1279] Zmarł Barnim, książę szczeciński, w Idy listopadowe. - Rocznik kołbacki
-(13/14 XI) Śmierć Barnima I Dobrego w Dąbiu (k. Szczecina).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry