władcy dzielnicowiGryficiBogusław V Wielki

Bogusław V Wielki (Starszy)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Warcisław IV, książę wołogosko-słupskiElżbieta, córka Hermana III Długiego, margrabiego brandenburskiego na Salzwedel i hrabiego Koburga
życie
1317/1318 - 3 II/24 IV 1374
małżeństwa
 1. 1343 - 1361: Elżbieta, córka Kazimierza III Wielkiego
 2. 1362/63 - 1374: Adelajda, córka Ernesta I Welfa, księcia brunszwickiego na Grubenhagen
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. córka
  Elżbieta (1346/13 XI 1347 - 15 II 1393)
  Kazimierz (1351 - 2 I 1377)
 2. Warcisław (1362/65 - /24 II 1395)
  Bogusław (1363/68 - 11 II 1418)
  Barnim (/20 IX 1369 - 28 VII 1402/7 II 1403)
  Małgorzata (1370/74 - 12 VI 1410)
panowanie
1326-1329, 1341-1368: Darłowo, Dymin, Gryfia, Gryfice, Łosice, Rugia, Nakło, Sławno, Słupsk, Stargard, Strzałów, Trzebiatów, Wołogoszcz
1329-1341: Dymin, Gryfia, Łosice, Rugia, Nakło, Strzałów, Wołogoszcz
1368-1374: Darłowo, Gryfice, Sławno, Słupsk, Stargard, Trzebiatów

1326

-(31 VII/1 VIII) Śmierć ojca Warcisława IV.-Elżbieta wysyła poselstwo do Duńczyków z prośbą o przyjęcie lenna w postaci Rugii.-Otton I i Barnim III, książęta szczecińscy, przejmują opiekę nad małoletnimi synami Warcisława IV.

1327

-Ponowy wybuch walk z Meklemburczykami.

1328

-(27 VI) Układ pokojowy z Henrykiem meklemburskim zawarty w Dobromyślu.

1329

-(27 II) Otton I i Barnim III, książęta szczecińscy, oddają Krzyżakom w zastaw (na okres 12 lat) Słupsk z okręgiem (za cenę 6000 grzywien, z czego 2000 z przeznaczeniem dla księżny-wdowy Elżbiety na wychowanie synów).

1332

-Objęcie samodzielnych rządów w księstwie wołogoskim.

1341

-Bogusław wykupuje Słupsk (wraz z okręgiem) z krzyżackiego zastawu, dzięki ofiarności mieszczan słupskich.

1343

-(24 II) Sojusz antykrzyżacki (zawarty w Poznaniu) z Kazimierzem III Wielkim.

ok. 1350-1354

-Walki z Meklemburgią o okręg Barda i Rugię.

1361

-Śmierć Elżbiety.

1362/1363

-Małżeństwo z Adelajdą, córką Ernesta I Welfa, księcia brunszwickiego na Grubenhagen.

1363

-(21 V) Kazimierz Wielki doprowadza do małżeństwa Elżbiety, córki Bogusława z cesarzem Karolem IV Luksemburskim.

1364

-(IX) Udział w zjeździe monarchów w Krakowie.

1368

-Bogusław wykupuje swojego bratanka Warcisława VI z niewoli brandenburskiej (po przegranej bitwie pod Rybnicą), za kwotę 9000 grzywien srebra.
-(25 V) Podział księstwa wołogosko-słupskiego z bratem Warcisławem V i bratankami: Warcisławem VI i Bogusławem VI.

1371

-Bogusław dopuszcza do współrządów syna Kazimierza.

1372

-(23 II) Antykrzyżacki układ z synem Kazimierzem.-(8 VI) Ponowny układ z bratem i bratankami w kwestii podziału władztwa wołogosko-słupskiego.-Antybrandenburski układ z Meklemburgią.

1374

-(3 II/24 IV) Śmierć Bogusława V Wielkiego.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry