Bolesław II płocki

Władca surowości pełen, ale mądry i sprawiedliwy, gromca srogi i prześladowca łotrów i gwałtowników.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemowit I MazowieckiPerejesława, córka Daniela Romanowicza, księcia halickiego
życie
ok.1253/1258 - 20 albo 24 IV 1313 (Wyszogród)
małżeństwa
  1. 1279 - 1288: Gaudemunda Zofia, córka Trojdena, wielkiego księcia litewskiego
  2. 1291 - ok.1300: Kunegunda, córka Przemysła Ottokara II, króla czeskiego, siostra Wacława II Czeskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Siemowit (1283 - 18 II 1345)
    Trojden (1284/88 - 13 III 1341)
    córka (1280/88 - po 1328)
  2. Eufrozyna (Eufrazja) (1292/94 - 26 XII po 1327)
    Wacław (1293/97 - 17 V 1337)
panowanie
1274/75-1294, 1310/11-1313: Gostynin, Płock, Rawa, Sochaczew
1288-1289: Sandomierz
1294-1310/11: Mazowsze

1262

📖
[Mendog, król litewski] zebrawszy ze swoich Prusów, Litwinów i innych pogańskich ludów wielką gromadę wojowników w liczbie około trzydziestu tysięcy wkroczył na ziemię mazowiecką. Tam najpierw miasto Płock, a potem inne miasta i wsie całej ziemi płockiej w okrutny sposób mieczem i ogniem zupełnie spustoszył łupiąc i rabując. [...]
[...] Mazowszanie w pewnej posiadłości Długosiodło walczyli w starciu z Prusami. A Prusowie odniósłszy zwycięstwo radośnie wrócili do swego kraju. - Kronika wielkopolska
---
1262. Książę Siemowit Mazowiecki zabity i spalony przez Litwinów w Jazdowie, a syn jego Konrad wzięty do niewoli. - Rocznik Traski
-(wiosna-lato) Litewska wyprawa na Mazowsze.
📖
[Bolesław Pobożny] zebrawszy wojsko na prośbę wdowy po Siemowicie, przedwcześnie zmarłym księciu Mazowsza, wszedł na ziemię mazowiecką i odbudował gród płocki, który poganie przedtem spalili. Odbudowany i dobrze obwarowany [gród] podarował wspomnianej wdowie i jej synom Bolesławowi i Konradowi. - Kronika wielkopolska
-(/29 IX) Bolesław Pobożny wkracza na Mazowsze, odbudowuje Płock i zwraca go księżnej-wdowie Perejesławie i jej synom.

1262/1264

-Konrad II powraca z niewoli litewskiej i przejmuje władzę na Mazowszu.

1263

📖
W roku zaś 1263, 13 stycznia, Prusowie i inne ludy pogańskie niezmiernie spustoszyły mieczem, ogniem oraz innego rodzaju bronią kasztelanię łowicką i wiele innych wsi wokół niej. - Kronika wielkopolska
-(13 I) Najazd pruski (litewski?) na kasztelanię łowicką.

1266

📖
[...] Prusowie z innymi ludami pogańskimi wkroczywszy na ziemię płocką, zupełnie spustoszyli resztę tej ziemi. - Kronika wielkopolska
-Najazd pruski (litewski?) na ziemię płocką.

1267

📖
Barbarzyńscy Prusowie zajmują gród Czechonów na Mazowszu i palą go. - Kronika Jana Długosza
-Prusowie najeżdżają Mazowsze.

1274/1275

-Podział dzielnicy mazowieckiej z bratem Konradem.

1279

📖
Książę Mazowsza, syn Siemowita, pojął na Litwie za żonę Zofię, pannę, córkę wielkiego księcia litewskiego Trojdena, a uroczystość zaślubin urządził w mieście Płocku. - Kronika Jana Długosza
-Małżeństwo z Gaudemundą Zofią, córką Trojdena, księcia litewskiego.

1281/1282

📖
[...] diabeł włożył nienawiść w dwóch Siemowitowiców, w Konrada i Bolesława i zaczęli być dla siebie wrogami i zaczęli wojować.Konrad zaś był zjednoczony z bratem swoim Włodzimierzem. Bolesław pozostał w jedności z Leszkiem i jego bratem Władysławem. Bolesław więc skupiwszy swoje wojsko i wziąwszy pomoc od Władysława poszedł na swojego brata Konrada ku grodowi Jazdów. Konrada zaś wtedy nie było w grodzie, przystąpiwszy wziął gród.Zaś było wtedy u Polaków takie prawo: ludzi nie brać ani nie zabijać, lecz łupić. Wziąwszy więc gród pojmał w nim mnóstwo towarów i złupił ludzi i bratową swoją księżną Konradową złupił i bratanicę swoją złupił i uczynił wielką krzywdę swojemu bratu Konradowi. - Latopis halicko-włodzimierski
-Najazd na księstwo czerskie brata Konrada.

1282

📖
Wasylko poszedł swoim pułkiem, Żelisław swoim pułkiem, Dunaj swoim pułkiem, a Konrad z Lachami swoim pułkiem. I tak poszli w wielką siłę uszykowani. Kiedy doszli do grodu Sochaczewa i chcieli go zdobyć, aby w kraj zbyt głęboko nie wchodzić, książę Konrad zabronił im i powiódł ich na Gostynin, bo to było ulubione miejsce Bolesława. I przyszli pod gród i stanęli pod nim jak wielki bór. I zaczęli przygotowywać się do wzięcia grodu. Zaś książę Konrad objeżdżał ich, mówiąc: "Bracia moi mili Rusini, uderzcie jak jedno serce". I tak podeszli pod wały. A inne pułki stojąc nieruchomo, pilnowały przed ewentualnym nagłym atakiem Polaków. Na pochodzących zaś pod wały Lachowie spuszczali kamienie jak silny grad. Ale strzały wojów nie dawały wychylić się zza osłon. I zaczęli ich kłuć włóczniami, i na wałach mnóstwo było rażonych zarówno włóczniami, jak i od strzał. I zaczęli martwi spadać z osłon jak snopy, i tak gród został wzięty. I pojmali w nim mnóstwo łupów i jeńców mnóstwo, i wielu zostało zabitych, i gród spalili, i tak wrócili do siebie ze zwycięstwem i chwałą. - Latopis halicko-włodzimierski
-Odwetowa wyprawa Konrada (wspieranego przez oddziały ruskie) na księstwo płockie.
📖
Leszek posłał Lublinian i wzięli oni u niego [Włodzimierza Wasylkowicza - przyp. wł.] na pograniczu wieś o nazwie Woin. I napominał go często Włodzimierz o to, aby zwrócił mu ludzi. On zaś nie zwrócił mu jego ludzi. - Latopis halicko-włodzimierski
-Leszek Czarny organizuje dywersyjną wyprawę rycerstwa lubelskiego na pogranicze księstwa halicko-włodzimierskiego (w interesie Bolesława, zaatakowanego przez Rusinów i Konrada).

1283

-Najazd Włodzimierza Wasylkowicza, księcia halicko-włodzimierskiego (przy wsparciu litewskim), na księstwo płockie.

1285

📖
[...] Bolesław upatrzywszy czas, przyszedł w dwustu wojów w okolice Szczekarzewa i dziesięć wsi wziął i odszedł z powrotem z dumą wielką, jakby wziął ziemię całą. - Latopis halicko-włodzimierski
---
Książę Mazowsza Bolesław, syn Siemowita, napadłszy na ziemię ruską ze swoim potężnym wojskiem, zarówno pieszym jak konnym, pustoszy ją grabieżami i rzeziami i unosi na Mazowsze wielkie łupy. - Kronika Jana Długosza
-(II) Dywersyjny najazd na okolice Szczekarzewa, leżącego w księstwie Lwa halickiego (w interesie Węgier, będących celem planowanej wyprawy mongolsko-halickiej).
📖
Kiedy jego [Bolesława II - przyp. wł.] wojsko rozeszło się do domów, Rusini napadłszy nagle na Mazowsze, plądrują je, a gdy książę mazowiecki Bolesław ociąga się z walką, oni również zabierają na Ruś obfite łupy. - Kronika Jana Długosza
-Odwetowy najazd ruski na księstwo płockie.

1286

-(20 VI) Przywilej na rzecz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
📖
Książę Mazowsza i Czerska Konrad czując głęboką urazę o to, że gród i okręg Gostynin oderwany od jego działu i księstwa znajduje się we władaniu i w dziale stryjecznego brata, księcia Brześcia i Kujaw Władysława Łokietka, chcąc go zdobyć sprowadza sobie na pomoc i podjudza Litwinów i Rusinów. Żeby tym łatwiej udało się zdobycie zamku, posyła do Gostynina niektórych spośród swoich rycerzy, by dokonali zdrady i przekazali zamek w odpowiedniej porze, co do której umówił się z Litwinami i Rusinami. Kiedy więc w oznaczonym dniu Litwini i Rusini przybyli cicho i skrycie, a straż księcia Konrada udzieliła pomocy w przeprowadzeniu zdradzieckich planów, Litwini i Rusini zdobywają zamek Gostynin bardziej dzięki zdradzie księcia Konrada i jego służby, niż siłą i szturmem. Wśród rycerzy, których zastali w zamku, dokonali tak strasznej rzezi, że wielu wysiekli mieczami, pozostałych uprowadzili do nędznej niewoli. Przeszło 600 spośród szlachty i wieśniaków zginęło w tej klęsce lub dostało się do niewoli. Gród Gostynin, po okrutnym, dokonanym przez barbarzyńców przelewie krwi chrześcijańskiej przejął książę Mazowsza i Czerska Konrad. Chociaż on zdobył to, czego pragnął, to jednak — jak sądzę — dręczyły go prawdopodobnie nawet we śnie cienie ludzi, których pomordował. [...] Ci sami bowiem Litwini i Rusini, którzy mu pomogli w zdobyciu zamku gostynińskiego, w tym samym roku wtargnąwszy na Mazowsze zajmują zamek Sochaczew, zabierają i palą niedbale strzeżony zamek Płock, mordując ludzi obojga płci, niektórych zaś uprowadzając do niewoli. - Kronika Jana Długosza
---
1286. Zamek zwany Gostynin zostaje zdobyty przez Rusinów i Litwinów wskutek oszustwa Konrada; przelana jest niewinna krew wielu ludzi [...]
Tegoż roku po święcie Wniebowstąpienia Błogosławionej Dziewicy Marii, zamek płocki zostaje zdobyty przez Włodka [Łokietka] księcia brzeskiego i łęczyckiego. - Rocznik Traski
-(lato) Najazd Konrada II, Rusinów i Litwinów na Mazowsze płockie.

1288

📖
Księżna mazowiecka Zofia, z pochodzenia Litwinka, żona Bolesława, syna księcia Mazowsza Siemowita, kobieta niezwykłej pobożności i gorliwości w służbie Bożej umiera i zostaje pochowana w katedrze płockiej. - Kronika Jana Długosza
-Śmierć Gaudemundy Zofii.
📖
1288. Leszek, książę Krakowa, Sandomierza i Sieradza zmarł bezdzietnie. Po nim nastąpił, poprzez elekcję, Bolesław książę Mazowsza. Wkrótce jednak przybył Henryk książę Wrocławia, który [opanował] miasto na skutek zdrady rzeźników, zaś zamek przez [zdradę] Sułka [z Niedźwiedzia]; i wiele złego zdarzyło się w [tej] ziemi.- Rocznik Traski
-(30 IX) Śmierć Leszka Czarnego.

1289

📖
[Gdy książęta śląscy] wracali na Śląsk, w czasie postoju koło miasta Siewierza napada na nich książę kujawski Władysław Łokietek z innymi książętami. A ponieważ oni także chwycili za broń dwudziestego szóstego lutego dochodzi do zawziętej walki między braćmi i rycerzami. I po wielkiej obustronnej rzezi zwycięstwo, jakkolwiek krwią drogo okupione, przypadło Łokietkowi i jego towarzyszom. Bardzo wielu spośród rycerzy śląskich padło, albo w czasie ucieczki dostało się do niewoli. Ginie w tej bitwie syn księcia głogowskiego Konrada, książę szprotawski [raczej ścinawski - przyp. wł.] Przemysł, który dopiero co osiągnął wiek młodzieńczy. [...] Książę opolski Bolesław ranny dostaje się do niewoli. Również dwie potyczki wszczęte przez rycerzy, jedna pod Skałą, a druga koło Świątnicy, przyniosły także dwie klęski rycerzom śląskim. - Kronika Jana Długosza
-Walki z Henrykiem IV i jego koalicjantami (Henrykiem Głogowskim, Bolesławem I opolskim i Przemkiem ścinawskim).-(wiosna) Układ z Konradem II czerskim w sprawie podziału Małopolski.-(VIII) Henryk IV odzyskuje władzę w Krakowie.

1291

-(zima/wiosna) Małżeństwo z Kunegundą, córką Przemysła Ottokara II, króla czeskiego, siostrą Wacława II Czeskiego.

1292

-(VIII) Wacław II wyprawia się (ze wsparciem Bolesława, Bolesława I opolskiego i Kazimierza bytomskiego) przeciwko Władysławowi Łokietkowi i wspierającemu go Kazimierzowi II łęczyckiemu.

1294

-(24 VI) Śmierć Konrada II czerskiego.
📖
W tym samym roku [1294 - przyp. wł.] Bolesław, książę mazowiecki, wyzbywszy się lęku przed Bogiem, ku obrazie Boga i ku wielkiej szkodzie i utrapieniu chrześcijan coraz częściej w swoim zamku w Wiźnie gościł Litwinów, wrogów wiary, i dopuszczał się tego, aby łupili oni ziemię pruską i polską. I nie chciał tego zaprzestać, chociaż wielokrotnie i stanowczo do tego go wzywano. Przeto brat i mistrz Meneko [...] zebrał wielką liczbę uzbrojonych mężów, zdobył wspomniany zamek i do szczętu zburzył. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-Krzyżacy zdobywają i palą zamek w Wiźnie (w którym Bolesław udzielał gościny oddziałom litewskim).

1295

📖
W tym roku [1295 - przyp. wł.] Bolesław, książę mazowiecki, o którym była mowa, bolejąc nad zniszczeniem swojego zamku Wizny zapewnił sobie wsparcie Litwinów i odbudował go. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-Bolesław odbudowuje zamek w Wiźnie (przy pomocy Litwinów).
-(lato) Poparcie koronacji królewskiej Przemysła II.

1296

-(8 II) Śmierć Przemysła II.

1297

📖
Bolesław książę Mazowsza, spustoszył Miechów, a Adam [wójt?] miechowski i wielu mieszkańców zostało zabitych. - Rocznik miechowski
-Najazd (?) na Miechów (w posiadaniu Wacława II).

ok. 1300

-Rozpad małżeństwa z Kunegundą Czeską.

1300

📖
Tenże Wacław król polski i czeski ruszył potem zbrojno z Pomorza do Mazowsza, a rozłożywszy się obozem pod Gostyninem, usiłował zdobyć przemocą i opanować zamek płocki. Ale gdy działania jego okazały się bezskuteczne, złupiwszy i sprzewracawszy całą okolicę, od oblężenia odstąpił. - Kronika Jana Długosza
-Najazd Wacława II na Mazowsze (spowodowany sojuszem Bolesława z Władysławem Łokietkiem).

1300/1310

-Bolesław nakazuje budowę grodu w Warszawie.

1306

📖
[...] zapytany skąd o tym wie, odpowiedział, że: "usłyszałem od mego ojca, pana księcia Bolesława, który sam wysłał swych rycerzy na Pomorze, na pomoc wspomnianemu panu królowi w obronie wymienionej ziemi. Również sami rycerze mi [to] opowiedzieli". - zeznania Wacława płockiego podczas procesu polsko-krzyżackiego w Inowrocławiu w roku 1320
-(XI-XII) Udzielenie wsparcia militarnego Władysławowi Łokietkowi podczas jego wyprawy na Pomorze Gdańskie.

1310

-(22 II) Bolesław nadaje Krakowowi przywilej wolności celnych na terenie swojego księstwa.

1310/1311

-(22 II 1310/28 II 1311) Podział dzielnicy czersko-warszawskiej pomiędzy synów.

1312/1313

-(19 VII 1312/IV 1313) Leszek inowrocławski przebywa (przez pewien czas) na dworze Bolesława, w poszukiwaniu dokumentów, które mogą umożliwić mu odzyskanie ziemi michałowskiej z rąk krzyżackich.

1313

-(20 albo 24 IV) Śmierć Bolesława II płockiego w Wyszogrodzie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry