władcy zwierzchniJagiellonowieAnna Jagiellonka

Anna Jagiellonka

Miernego wzrostu, płeć biała, jak u wszystkich Polek, bardzo przyjemna, mimo 40 lat świeża i czerstwa. Mówi doskonale po włosku. Bardzo pobożna, nigdy nie opuszcza nabożeństw, w nocy nawet na jutrznię do kościoła chodzi. Ludzka i uprzejma.
relacja posła weneckiego, Hieronimo Lippomano (o 52-letniej! Annie)
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Zygmunt I StaryBona, córka Jana Galeazza Sforzy, księcia Mediolanu
narodziny
chrzest
śmierć
18 X 1523🕐13:00
Kraków
X 1523
Kraków
9 IX 1596
Warszawa
małżeństwa
  1. 1576 - 1586: Stefan I Batory
    • 1 V 1576 - katedra w Krakowie
poprzednikokres panowanianastępca
Henryk Walezy1575 (♔ 1576 - jako królowa)Stefan I Batory

1530

-(20 II) Udział w krakowskich uroczystościach koronacyjnych brata Zygmunta Augusta.

1543

-(V) Anna uczestniczy w uroczystościach ślubnych Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburżanki.

1548

-(1 VI) Śmierć ojca Zygmunta Starego.

1553

-(VII-VIII) Udział w krakowskich uroczystościach ślubnych Zygmunta Augusta i Konstacji Habsburżanki.

1562

-Fiasko rozmów polsko-szwedzkich w sprawie małżeństwa Anny z Magnusem Wazą, księciem Östergötland (w związku ze sprzeciwem króla Szwecji, Eryka XIV).

1573-1574

-Niezrealizowany projekt małżeństwa z Henrykiem Walezym.

1574

-Udział w krakowskich uroczystościach pogrzebowych Zygmunta Augusta (10-13 II), a następnie w koronacji Henryka Walezego (21 II).
-Anna, na własny koszt, wznawia stałe połączenie pocztowe z Italią (zorganizowane przez Zygmunta Augusta w roku 1558).

1575

-(4-5 X) Sejm konwokacyjny.-(7 XI-15 XII) Sejm elekcyjny (pod laską Mikołaja Sienickiego).

1576

-(28 I) Zjazd szlachty w Jędrzejowie.-(1 II) Zajęcie Krakowa przez pospolite ruszenie popierające Stefana Batorego i Annę.
-(31 III-29 V) Obrady sejmu koronacyjnego (pod laską Andrzeja Firleja).
-(24 IV) Stefan Batory przybywa do Krakowa.

ok. 1580 (?)

-Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Warszawie.

1581

-(22 I-8 III) Sejm w Warszawie (pod laską Stanisława Przyjemskiego).

1582

-Zakończenie budowy baszty broniącej mostu w Warszawie.

1585

-Spotkanie z Henrykiem XI legnickim w Warszawie.

1586

-(6 III) Stefan Batory zapisuje Annie sumę 30000 złotych (zabezpieczoną na dobrach Wielkiego Księstwa Litewskiego).
-(12 XII) Śmierć Stefana Batorego.

1587

-(I) Anna otrzymuje Złotą Różę z rąk papieża Sykstusa V.
-Anna wysyła Henryka XI legnickiego, jako swojego osobistego wysłannika na dwór szwedzki.
-(30 VI-22 VIII) Sejm elekcyjny w Warszawie (pod laską Kaspra Dębińskiego i Pawła Orzechowskiego).-(4 XI) Spotkanie z Zygmuntem Wazą w Piotrkowie.

1588

-(V) Anna uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych Stefana Batorego.

1592

-(31 V) Udział w ślubie Zygmunta Wazy z Anną Habsburżanką.
-Konflikt z Anną Habsburżanką.

1593

-(3 VIII) Wyjazd Zygmunta Wazy i Anny Habsburżanki do Szwecji.

1595

-(VII) Anna zostaje matką chrzestną Władysława IV.

1596

-(9 IX) Śmierć Anny Jagiellonki w Warszawie.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry