władcy zwierzchnikrólowie elekcyjniAugust III Sas

August III Sas (Wettin)

(wł. Fryderyk August II Wettin; niem. Friedrich August II. Wettin)
Czerstwy i silny, wspaniałej postawy, głowę wysoko nosi. Brwi wielkie, pierś szeroka, otyły. Chodzi powoli, wyraz twarzy poważny.
Diariusz podróży na sejm grodzieński 1752 Schlemüllera
rodzice
August II MocnyKrystyna Eberhardyna, córka Krystiana Ernesta Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Bayreuth
narodziny
 
śmierć
7 lub 17 X 1696
Drezno
 
5 X 1763🕠17:37
Hubertusburg
małżeństwa
 1. 1719 - 1757: Maria Józefa, córka Józefa I Habsburga, cesarza austriackiego
  • 17 I 1734 - katedra w Krakowie
potomstwo
 1. Fryderyk August Franciszek (18 XI 1720 - 22 I 1721)
  Józef August Wilhelm (24 X 1721 - 14 III 1728)
  Fryderyk Krystian Leopold (5 IX 1722 - 17 XII 1763)
  Maria Krystyna Amalia (24 XI 1724 - 27 IX 1760)
  Maria Małgorzata (13 IX 1727 - 1 II 1734)
  Maria Anna (29 VIII 1728 - 17 II 1797)
  Franciszek Ksawery (25 VIII 1730 - 21 VI 1806)
  Maria Józefa (4 XI 1731 - 13 III 1767)
  Karol Krystian (13 VII 1733 - 16 VI 1796)
  Maria Krystyna (12 II 1735 - 19 XI 1782)
  Maria Apolonia Elżbieta (9 II 1736 - 24 XII 1818)
  Albert Kazimierz August (11 VII 1738 - 10 II 1822)
  Klemens Wacław (28 IX 1739 - 27 VII 1812)
  Maria Kunegunda (10 XI 1740 - 8 IV 1826)
terytoriumpoprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
SaksoniaAugust II Mocny (ojciec)1733 - 1763Fryderyk Krystian Leopold Wettin (syn)
RzeczpospolitaAugust II Mocny (ojciec)1733 - 1763 (♔ 1734)Stanisław II August

1702

-(1 V) Otrzymanie godności rektora Uniwersytetu w Wittenberdze.

1708

-(20 XI) Fryderyk August otrzymuje Order Słonia z rąk króla Danii, Fryderyka IV.

1709

-(XII) Otrzymanie godności rektora Uniwersytetu w Lipsku.

1710

-(10 X) Matka Augusta II, Anna Zofia doprowadza do aktu konfirmacji (osobistego potwierdzenia aktu chrztu i wyznania luterańskiego) Fryderyka Augusta.

1711

-(II) Przyjazd do Rzeczypospolitej.
-Wyjazd w podróż po Europie Zachodniej (tzw. tura kawalerska).

1712

-(27 XI) Potajemne przyjęcie wyznania rzymskokatolickiego.

1713

-(19 IV) Sankcja pragmatyczna cesarza Karola VI Habsburga.

1717

-(11 X) Publiczne ogłoszenie przejścia Fryderyka Augusta na katolicyzm.

1719

-(20 VIII) Małżeństwo (zawarte w Wiedniu) z Marią Józefą, córką cesarza Józefa I Habsburga.
-(17 XII) Fryderyk August zostaje postawiony przez ojca na czele "rządu tymczasowego", na czas jego nieobecności w Saksonii.

1721

-Karol VI Habsburg nadaje Fryderykowi Augustowi Order Złotego Runa.

1726

-(13 II) Objęcie stanowiska pierwszego ministra saskiego Tajnego Gabinetu z nadania ojca.
-(lato) Fryderyk August zostaje obdarowany przez papieża Benedykta XIII Mieczem Poświęcanym i Czapką.

1728

-(V-VI) Pobyt (wraz z ojcem) na dworze Fryderyka Wilhelma I pruskiego.

1733

-(2 II) Śmierć Augusta II.
-(27 IV-23 V) Sejm konwokacyjny.-(10 VII) Traktat sasko-rosyjski.-(28 VII) Fryderyk August zrzeka się praw do sukcesji habsburskiej.-(1 IX) Ratyfikacja traktatu sasko-rosyjskiego.-(12 IX) Elekcja Stanisława Leszczyńskiego.
-(22 IX) Stanisław Leszczyński wyjeżdża do Gdańska (w nadziei na pomoc Francji).
-(10 X) Wybucha austriacko-francuska wojna o sukcesję polską (interwencja wojsk rosyjskich i saskich w interesie Fryderyka Augusta).-Fryderyk August otrzymuje Order Czarnego Orła z rąk króla "w Prusach", Fryderyka Wilhelma I.

1734

-(I-29 V) Oblężenie Gdańska przez wojska rosyjskie.-(16 I) Rosjanie zdobywają Toruń.
-(17 I) Koronacja Augusta III w katedrze wawelskiej.
-Zwycięstwo stronników Stanisława nad siłami saskimi pod Miechowem.
-(24 VI) Marszałek Ożarowski wydaje uniwersał wzywający szlachtę do obrony ojczyzny i praw Stanisława Leszczyńskiego.
-(5 XI) Zawiązanie konfederacji w Dzikowie (pod przywództwem Adama Tarły) popierającej Stanisława Leszczyńskiego.
-August zobowiązuje się do bicia monety wyłącznie za zgodą sejmu i senatu.

1735

-(27 IX-8 XI) Obrady sejmu pacyfikacyjnego pod węzłem konfederacji warszawskiej (zerwany).
-(3 X) Traktat pokojowy (w Wiedniu) między Francją i Imperium Habsburskim.

1735-1738

-Powstanie Kurpiów.

1736

-(27 I) Stanisław Leszczyński zrzeka się tronu polskiego.
-(25 VI-9 VII) Obrady sejmu nadzwyczajnego pacyfikacyjnego (ostatni pomyślnie zakończony sejm za panowania Augusta III).-(7 XI) Ustanowienie (w Hubertusburgu) Królewskiego Saskiego Orderu Wojskowego Św. Henryka (przeznaczonego dla oficerów za zasługi na polu walki lub za 50 lat wiernej służby).
-August otrzymuje Order Św. Andrzeja Powołańca oraz Order Św. Aleksandra Newskiego z rąk carycy Anny Iwanownej.

1737

-Utrata lenna kurlandzkiego na rzecz Ernesta Birona.

1738

-(17 V) Przeniesienie wszystkich obowiązków ministrów na Heinricha von Brühl.
-(6 X-17 XI) Sejm w Warszawie (zerwany).

1738-1739

-Dwukrotne naruszenie granic Rzeczypospolitej przez wojska rosyjskie.

1740

-August nakazuje zamknięcie loży masońskich w Warszawie.
-(1 IX) Stanisław Konarski zakłada w Warszawie szkołę wyższą - Collegium Nobilium.
-(3 X-13 XI) Sejm w Warszawie (zerwany).

1741

-(IX) Przymierze z Bawarią i Francją.
-(28 X) August wydaje manifest zgłaszający pretensje do tronu cesarskiego.

1744

-(5 X-18 XI) Sejm w Grodnie (zerwany).-Odnowienie loży "Trzech Braci".

1745

-(8 I) Podpisanie w Warszawie traktatu przymierza między Imperium Habsburskim, Anglią, Holandią i Saksonią.
-Założenie Wojskowej Szkoły Budownictwa i Inżynierii w Białymstoku przez Jana Klemensa Branickiego.

1746

-(3 X-14 XI) Sejm warszawski (zerwany).
-Traktat z Francją.

1747

-Otwarcie Galerii Drezdeńskiej w budynku dawnej stajni elektorskiej.
-(8 VIII) Otwarcie pierwszej publicznej biblioteki w Rzeczypospolitej (Biblioteka Załuskich).

1748

-(30 IX-9 XI) Obrady sejmu w Warszawie (zerwany).

1749

-(1 II) August lokuje Białystok na prawie magdeburskim.
-Zerwanie Trybunału Koronnego w Piotrkowie.
-Początek reformy menniczej.

1750

-(4 VIII-18 VIII) Sejm nadzwyczajny warszawski (zerwany).

1752

-(2 X-26 X) Sejm w Grodnie (zerwany).

1753

-Początek reformy szkolnictwa pijarskiego.
-Zaburzenia antysemickie w Żytomierzu.

1754

-Minister Heinrich von Brühl zakłada obóz dworski (z Jerzym Mniszchem na czele).
-(30 IX-31 X) Obrady sejmu warszawskiego (zerwany przed obiorem marszałka).

ok. 1755

-Nasilenie ruchów chłopskich (Podkarpacie, Wielkopolska, Białoruś, Ukraina).

1756

-(3 V) Opanowanie Trybunału Wileńskiego przez "Familię", stronnictwo polityczne rodu Czartoryskich.
-Powstanie w Warszawie towarzystwa oświatowego.
-(29 IV) Wojska pruskie (pod wodzą Fryderyka II Wielkiego) wkraczają do Saksonii.

1757

-Wkroczenie wojsk rosyjskich na Litwę.
-(17 XI) Śmierć Marii Józefy.

1758

-Objęcie Księstwa Kurlandii przez Karola Krystiana, syna Augusta.
-(2 X-11 X) Sejm w Warszawie (zerwany).

1759

-Nieudana próba przeprowadzenia reorganizacji trybunałów i powiększenia armii przez "Familię".

1760

-(6-13 X) Obrady sejmu w Warszawie (zerwany przed obiorem marszałka).

1761

-(27 IV-2 V) Sejm nadzwyczajny omawiający dywersyjną emisję pieniądza polskiego przez Prusy (zerwany przed obiorem marszałka).-(13-20 V) Wydanie uniwersałów podskarbiego.

1762

-Początek reformy szkół jezuickich na wzór szkolnictwa pijarskiego.
-(4-7 X) Sejm warszawski (zerwany przed obiorem marszałka).
-(XII) Najazd Czarnych Huzarów, doborowej jednostki kawalerii pruskiej, pod Rawę.

1763

-(15 II) Zakończenie wojny siedmioletniej pokojem w Hubertusburgu.
-Usunięcie Karola Krystiana z Kurlandii przez carycę Katarzynę II.
-Wydalenie Heinricha von Brühl z Rzeczypospolitej.
-Próba zamachu stanu Czartoryskich.
-Wkroczenie wojsk rosyjskich na Litwę.
-(5 X) Śmierć Augusta III Sasa w Hubertusburgu.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry