władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyBaltazar żagański

Baltazar żagański

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Jan I żagańskiScholastyka, córka Rudolfa III, księcia saskiego
życie
1410/1415 - 15 VII 1472 (Przewóz)
małżeństwa
  1. przed 1460 - 1460: Agnieszka, nieznanego pochodzenia
  2. 1469 - 1472: Barbara, córka Bolesława II cieszyńskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Anna (VIII 1460 albo ok. 1460 - 1463)
panowanie
1439-1449: Nowogród Bobrzański, Przewóz, Żagań (współrządy)
1449-1454: Nowogród Bobrzański, Żagań (współrządy)
1454-1461, 1468-1472: Żagań

1439

📖
Roku Pańskiego 1439 zmarł książę Jan, władca Żagania i Przewozu [...] - Roczniki głogowskie
-(12 IV) Śmierć ojca Jana I żagańskiego.

1446

-(17 VI) Bracia Baltazar, Rudolf, Wacław i Jan zawierają przymierze zaczepno-obronne (na okres 10 lat) z Fryderykiem II Łagodnym, księciem Saksonii.

1449

-Podział księstwa żagańskiego pomiędzy braćmi.

ok. 1450

-Wyjazd (wraz z bratem Rudolfem) na pielgrzymkę do Rzymu.
-Jan domaga się od braci sprawiedliwego podziału księstwa żagańskiego.

1450-1451

-(16 VII 1450-9 IV 1451) Baltazar zostaje powołany przez króla niemieckiego Fryderyka III Habsburga do sądu, mającego rozstrzygnąć spór pomiędzy Konradem VII oleśnickim i jego bratankami (Konradem IX i Konradem X).

ok. 1453

-Zawarcie ugody pomiędzy Janem, a Baltazarem i Rudolfem (dzięki mediacji księcia saskiego Fryderyka).

1454

📖
Roku Pańskiego 1454 książę Rudolf zginął w czasie wojny w Prusach [...] - Roczniki głogowskie
-(18 IX) Śmierć brata Rudolfa żagańskiego w polsko-krzyżackiej bitwie pod Chojnicami.

1454/1455

-(XII 1454/I 1455) Wyjazd na wojnę do Prus.

1455

-(I) Przybycie do Malborka i objęcie stanowiska naczelnego dowódcy wojsk zakonnych.
-(6-14 VII) Udział w oblężeniu Knipawy k. Królewca.
-Zaciężni dowodzeni przez Baltazara biorą udział w (bezskutecznych) oblężeniach Sępopola (4-5 VIII), Frydlądu nad Łyną (6 VIII) i Welawy (18 VIII).
-(X) W związku ze znacznym zadłużeniem zakonu wobec Baltazara (40000 złotych reńskich), żąda on od wielkiego mistrza przekazania mu w wyłączne użytkowanie większości Dolnych Prus (z Królewcem) oraz Sambii ze wszystkimi czynszami i dochodami.

1457

-(zima) Niezrealizowany projekt (finansowanej przez zakon krzyżacki) wyprawy książąt Henryka IX Starszego, Władysława głogowskiego, Bolesława V Wołoszka, Konrada IX Czarnego i Konrada X Białego przeciwko Polsce.
-(V) Udział w sejmie Rzeszy we Frankfurcie.
-(V) Powrót Baltazara do Żagania.

1458

-(19 III) Zjazd książąt śląskich w Legnicy.-(17 IV) Powstanie (na zjeździe w Legnicy) związku śląskiego o charakterze antypodiebradzkim i antyhusyckim.
-(27 V) Baltazar unieważnia hołd lenny stanów żagańskich złożony Janowi i Wacławowi.

1458-1459

-Udział z zjazdach związku antypodiebradzkiego w Legnicy (28 IV 1458), Strzegomiu (V 1458), Lubinie (X 1458), Chociebużu (18 II 1459) i Lubinie (12 III 1459).

1459

-(24 VIII-1 IX) Większość książąt i miast śląskich składa (w Świdnicy) hołd Jerzemu z Podiebradów.-(jesień) Jerzy z Podiebradów najeżdża (bezskutecznie) Wrocław, którego obroną dowodzi Baltazar.

przed 1460

-Małżeństwo z Agnieszką, nieznanego pochodzenia.

1460

-(28 VIII) Śmierć żony Agnieszki.

1461

📖
Roku Pańskiego 1461 zubożały książę Jan, pan Przewozu, sprzymierzył się we wszystkim z jadowitym heretykiem Jerzykiem. Ten Jerzyk, król Czech, przydał mu licznych pomocników. I wspólnie oblegli Żagań i wypędzili księcia Baltazara. - Roczniki głogowskie
-(19 III) Jerzy z Podiebradów formalnie odbiera Żagań Baltazarowi i przyznaje go Janowi.
-(24 VIII) Wojska czeskie (wsparte przez oddziały łużyckie) odbierają Balazarowi Żagań i osadzają w nim Jana.

1461/1463

-(12 V) Śmierć matki Scholastyki.

1462

-(zima/wiosna) Baltazar udaje się do Rzymu, gdzie uzyskuje poparcie papieża Piusa II dla przywrócenia swoich rządów w Żaganiu.

1463

-Legat papieski Hieronim wzywa Jana do zwrotu księstwa żagańskiego Baltazarowi i do stawiennictwa na zjeździe książąt we Wrocławiu.

1465

-(28 XI) Na zjeździe w Zelenej Horze (w Czechach) Baltazar przyłącza się katolickiej koalicji przeciwko Jerzemu z Podiebradów.

1466

-(XII) Zjazd koalicji antypodiebradzkiej we Wrocławiu.

1467

📖
Roku Pańskiego 1467 legat Rudolf nakazał na wszystkie strony głosić krucjatę przeciw Czechom. I zebrał licznych, lecz nie było z nimi zbrojnych, stąd niewiele zdziałali. Wrocławianie zaś z wielkim wojskiem pod księciem żagańskim Baltazarem zdobyli Ziębice i Ząbkowice. Czesi zaś napadli na wrocławian i oblegli ich w mieście Ząbkowicach wielką masą ludzi. Wrocławianie nocą, w ciszy wymknęli się z miasta. Posłali tam piechotę z wozami i licznymi wielkimi i małymi działami. Czesi rano napadli na nich i wszystkich, którzy tam się znajdowali, pojmali i jako jeńców odprowadzili do Kłodzka. - Roczniki głogowskie
-(26 IV) Zostaje ogłoszona krucjata przeciwko Jerzemu z Podiebradów.
📖
Roku Pańskiego 1467, około Św. Jadwigi, książę żagański Baltazar otrzymał we Wrocławiu żołnierzy zaciężnych, mniej więcej 300 konnych oraz pewną liczbę piechurów, z zamiarem opanowania miasta Żagania. I nie udało mu się, ponieważ przeciwstawił mu się jego brat Jan. I tak pociągnął książę Baltazar pod Kożuchów i wraz ze swoimi stał pod miastem. Dowiedziawszy się o tym książę Jan natarł na nich nocą i zagrabił wszystkie konie i oręż, tak że sam książę Baltazar ledwie zbiegł pieszo. - Roczniki głogowskie
-(X) Baltazar (wsparty przez 300 zaciężnych otrzymanych od Wrocławia) przybywa do Kożuchowa, do swego stryja Henryka IX Starszego, z prośbą o udzielenie militarnego wsparcia przeciwko Janowi.
📖
Wówczas książę Henryk, pan Głogowa, i miasta wygnały go [Jana – przyp. wł.] i przywróciły na nowo księcia Baltazara do Żagania. - Roczniki głogowskie
-(11 XI) Oddziały głogowsko-łużyckie (dowodzone przez Henryka XI) wyruszają na księstwo żagańskie.
📖
Gdy się zbliżał dzień Św. Łucji, posłowie królewscy, [...] przybyli do Wrocławia i wobec biskupów, książąt, panów i innych katolików, jako to, [...] Henryka głogowskiego i Baltazara żagańskiego, książąt [...] i innych panów czeskich, morawskich, śląskich i łużyckich, powtórzyli swoje zlecenia poselskie, wyłożone poprzednio w Iławie. Wszyscy zgodnymi głosy nalegali przez dni kilka na rzeczonych posłów, ażeby w imieniu swego króla przyjęli koronę czeską, albo przynajmniej upewnili ich o jej przyjęciu i dopomogli katolikom do uzyskania królestwa [...]
Posłowie królewscy odpowiedzieli na wszystko z wielkim umiarkowaniem, przedkładając słuszne powody, dla których Królestwa Czeskiego przyjąć nie mógł. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Zjazd stanów śląskich we Wrocławiu.

1468

-(II) Baltazar odzyskuje władzę w Żaganiu.

1469

-(4 VI) Złożenie (we Wrocławiu) hołdu lennego (anty)królowi czeskiemu Maciejowi Korwinowi.
-(4 IX/12 XII) Małżeństwo z Barbarą, córką Bolesława II cieszyńskiego.

1470

📖
Roku Pańskiego 1470, około Św. Katarzyny, książę Jan na nowo zebrawszy ludzi przybył pod Żagań i chciał przepędzić [Baltazara], lecz nie zdołał i wiele zła uczynił w ziemi żagańskiej. W końcu doszli do zgody. I tak książę Baltazar obiecał dać mu prawa w Prusach, mianowicie na sumę 1700 florenów, i odstąpił mu też prawa w Dacji. I w ten sposób [Jan] ustąpił z Żagania. - Roczniki głogowskie
-(ok. 25 XI) Niszczycielski najazd Jana na ziemię żagańską.

1471

-Krótkotrwałe oblężenie Żagania przez wojska Jana (zakończone po wypłaceniu bratu przez Baltazara pewnej sumy pieniędzy).

1472

📖
Roku Pańskiego 1472, w dniu Św. Floriana, to jest w poniedziałek Dni Krzyżowych, książę Jan z Przewozu wraz ze swymi ludźmi obległ Żagań, gdzie przebywał jego brat Baltazar ze swą małżonką. I nie mógł go zdobyć. Lecz we czwartek, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego używając płonących strzał i kul spalił całe miasto. Potem wkroczył do niego zbrojnie, lecz książę Baltazar przez jakiś czas stawiał opór w zamku. Następnie jednak zdobył i zamek, a wszyscy lennicy [Baltazara] złożyli mu [tj. Janowi] hołd. W wigilię Zielonych Świątek zabrał księcia Baltazara do Przewozu, księżną zaś wypędził w sposób niegodny. [...]
I tak [Baltazar] zmarł w dniu Rozesłania Apostołów, roku jak wyżej. Wówczas książę Jan posiadł Żagań i inne ziemie, to znaczy księstwo. - Roczniki głogowskie
-(4 V) Oddziały Jana (zwerbowane dzięki pieniądzom uzyskanym od Macieja Korwina) rozpoczynają oblężenie Żagania.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry