władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyBolesław II cieszyński

Bolesław II cieszyński

Błagał Boga [...] by pozwolił mu dożyć tego szczęścia, ażeby przed swą śmiercią mógł zobaczyć Śląsk przywrócony Królestwu Polskiemu i połączony z nim jedną całość pod berłem i zwierzchnictwem króla polskiego.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I cieszyńskiEufemia, córka Siemowita IV Młodszego, siostrzenica Władysława Jagiełły
życie
1422/1424 - 4 X 1452 (Cieszyn)
małżeństwa
  1. 1448 - 1452: Anna, córka Iwana, księcia bielskiego, siostrzenica Zofii (Sonki) holszańskiej
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Kazimierz (1449/53 - 28 X albo 13 XII 1528)
    Zofia (1449/53 - 1479)
    Barbara (1449/53 - 21 IX 1494/12 V 1507)
panowanie
1431-1442: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Siewierz, 1/2 Ścinawy (współrządy)
1442-1447: Cieszyn (formalne współrządy)
1447-1452: Cieszyn (formalne współrządy), Frysztat
1452: 1/2 Bytomia, Cieszyn (formalne współrządy), Frysztat

1431

📖
Dnia szóstego miesiąca maja, Bolesław książę cieszyński, syn starszego Przemysława, zakończył życie w Cieszynie; zwłoki jego pochowano w grobach ojców, w klasztorze cieszyńskim zakonu kaznodziejskiego. - Kronika Jana Długosza
-(6 V) Śmierć ojca Bolesława I cieszyńskiego.

1442

-(29 XI) Podział księstwa cieszyńskiego pomiędzy braćmi.

1447

📖
Z Mikołajem i Wacławem książętami raciborskimi i Bolesławem cieszyńskim, tudzież wielu radcami ich księstw, i posłami książąt oświęcimskich, którzy na niedzielę pierwszą postu zjechali do Krakowa, wskutek wzajemnych układów [...] zawarty został pokój wieczysty, na warunkach słusznych i obu stronom dogodnych, wzajemnie stwierdzony i opisany. - Kronika Jana Długosza
-(4 II) Układ krakowski między Królestwem Polskim a książętami górnośląskimi (opawsko-raciborskimi, cieszyńskimi i oświęcimskimi).-(25 VI) Udział (wraz z bratem Władysławem) w krakowskich uroczystościach koronacyjnych Kazimierza IV Jagiellończyka.
-(25 VII/18 IX) Śmierć matki Eufemii.

1448

-(30 VI) Małżeństwo z Anną, córką Iwana, księcia bielskiego, siostrzenicą Zofii (Sonki) holszańskiej.

1452

-(2 II) Bolesław przekazuje bratu Wacławowi Bielsko, w zamian za połowę Bytomia.
📖
Dnia czwartego października, Bolesław książę cieszyński, syn Bolesława, a wnuk Przemysława, zakończył życie w Cieszynie i w klasztorze braci zakonu kaznodziejskiego pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(4 X) Śmierć Bolesława II cieszyńskiego w Cieszynie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry