władcy dzielnicowiPiastowie kujawscyBolesław dobrzyński

Bolesław dobrzyński (łęczycki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemowit dobrzyńskiAnastazja, córka Lwa, księcia halicko-włodzimierskiego
życie
ok. 1303/1306 - 1 X 1327/12 III 1329
panowanie
1312-1327/28: Dobrzyń (współrządy)
1327/28-1327/29: Łęczyca (współrządy)

1312

-Śmierć ojca Siemowita dobrzyńskiego.

1316

-(10 V) Bolesław, Władysław i Anastazja zawierają porozumienie z biskupem płockim Florianem w sprawie powrotu do płacenia dziesięcin.

1323

📖
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, tego samego roku [1323 - przyp. wł.], Litwini widząc, że wszystko układa się po ich myśli, ponownie zebrali silne wojsko i weszli do księstwa należącego do wielmożnej pani i księżnej dobrzyńskiej. Doprowadzili do straty sześciu tysięcy ludzi obojga płci, jednych bowiem wymordowali, innych zaś w sposób budzący współczucie poprowadzili do niewoli, by przez długi czas służyli w niej poganom. [...] Następnie ogniem zniszczyli dziesięć kościołów parafialnych oraz stolicę wspomnianego księstwa zwaną Dobrzyniem, gdzie wzięli do niewoli i zabili dwa tysiące chrześcijan, oraz spalili wszystkie wsie w księstwie. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(IX) Najazd litewski na księstwo dobrzyńskie.

1327/1328

📖
Gdy Litwini i Krzyżacy Pruscy ustawicznymi na ziemię dobrzyńską najazdami, i już to jawnie już skrycie ponawianymi łupiestwami ciągle ją niepokoili, nękali i do szczytu prawie spustoszyli, Władysław książę dobrzyński, króla polskiego Władysława bratanek, widząc, że przeciw tak możnym nieprzyjaciołom ziemi rzeczonej obronić nie zdoła, a co większa obawiając się, aby jej Krzyżacy nie zagarnęli pod swoje panowanie, usłuchał roztropności głosu, i do Władysława króla polskiego, który pod ów czas przebywał w Krakowie, udawszy się osobiście, błagał go i zaklinał: "ażeby jemu i matce jego Anastazji, wdowie po Ziemowicie niegdyś księciu dobrzyńskim, w trudnym nader i niebezpiecznym podłożeniu użyczył swej opieki, i wyznaczył mu jaką dziedzinę, w którejby wraz z matką stosownie do swego stanu uczciwie mógł mieszkać, a która po jego śmierci, gdyby zszedł bezpotomnie, do niego i do Królestwa Polskiego powrócićby miała: ziemię, zaś dobrzyńską z jej zamkami i warowniami aby przyjął od niego zupełnym prawem, iżby się nie dostała w ręce barbarzyńców albo Krzyżaków." Wyznał bowiem, że nie miał dosyć sił do jej obrony. Władysław król Polski, po zasiągnieniu zdania swoich radnych panów, tknięty prośbami rzeczonego Władysława księcia dobrzyńskiego, i względny na prawa i związki pokrewieństwa, uczynił mu więcej niż żądał, ziemię bowiem i księstwo łęczyckie, żyznością roli, dochodami i wielu ważnymi korzyściami znacznie dobrzyńską ziemię przewyższające, jemu i matce jego Anastazji prawem dożywotnim nadał, odkazał, zapisał i w zupełne puścił posiadanie; sam zaś wziął od niego księstwo dobrzyńskie. A litując się niedoli i upadku tego księstwa, zajął się gorliwie tenże Władysław król Polski jego obroną, podźwignieniem ludności i jej zapomożeniem, na co mnogich nie szczędził nakładów; osobliwsze bowiem miał przywiązanie do tej ziemi, przeto iż od dziada dziedzicznym spadkiem jemu przynależała. - Kronika Jana Długosza
-(1 X 1327/1328) Zamiana ziemi dobrzyńskiej na łęczycką (ze stryjem Władysławem Łokietkiem), spowodowona chęcią odsunięcia przez Łokietka bratanków od granicy z Zakonem Krzyżackim.

1327/1329

-(1 X 1327/12 III 1329) Śmierć Bolesława łęczyckiego.
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry