władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyBolko II Mały

Bolko II Mały (świdnicki)

Stały i niezachwiany w wierności dla Polski, bo kiedy wszyscy inni książęta śląscy poodrywali się od Królestwa Polskiego i przyjęli jarzmo czeskie, on sam pozostał tylko wiernym królowi polskiemu i królestwu, uważając to za głupotę i szaleństwo, żeby własnych porzucić, a przedkładać raczej czeskich królów.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bernard StatecznyKunegunda, córka Władysława Łokietka
życie
1309/1312 - 28 VII 1368
małżeństwa
  1. 1338 - 1368: Agnieszka, córka Leopolda I Habsburga, księcia austriackiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (? - po 1401)
    • istnienie niepewne
    syn (przed 1368)
    • istnienie niepewne; wspomina o nim tylko XVI-wieczny śląski kronikarz Joachim Cureus
panowanie
1326-1343/45: Świdnica (formalne współrządy)
1343/45-1346: Świdnica
1346-1358: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica
1358-1359: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica, połowa Brzegu i Oławy
1358-1368: Złotoryja (książę zastawny)
1359-1368: Jawor, Lwówek Śląski, Siewierz, Świdnica, połowa Brzegu i Oławy

1326

-(6 V) Śmierć Bernarda Statecznego.

1329

-(wiosna) Jan Luksemburski shołdował książąt dolnośląskich (brzesko-legnickiego, oleśnickiego, ścinawskiego i żagańskiego).-(4 VIII/X) Pośrednictwo w rozmowach pokojowych między Władysławem Łokietkiem, a Wittelsbachami.

1331

-(11 I) Śmierć Przemka II głogowskiego.-Krzyżacka wyprawa przeciwko Władysławowi Łokietkowi.-(1 X) Odwetowy najazd czeski na Głogów.

1336

-Bolko związuje się z dworem Kazimierza Wielkiego.

1338

-(VI/21 VI) Małżeństwo z Agnieszką, córką Leopolda I Habsburga, księcia austriackiego.

1343

-(14 VIII) Bolko i Henryk nabywają od Mikołaja Małego ziębickiego okręg Sobótki (z Górą Ślężą) za cenę 1000 grzywien srebra.

1343/1345

-(14 VIII 1343/28 VI 1345) Śmierć brata Henryka.

1345

-(1 I) Antyluksemburskie przymierze z Kazimierzem Wielkim, Wittelsbachami oraz Ludwikiem Andegaweńskim.
📖
Jan ślepy, król czeski, uważając to za wielką obrazę swoję i zniewagę, że gdy wszyscy niemal ksiażęta śląscy uznawali jego zwierzchność i władzę, sam tylko Bolesław książę świdnicki, siostrzeniec króla polskiego Kazimierza, nie chciał mu podlegać i starał się wszelkiemi siłami, aby raczej do Polski niźli do Czech należał; począł go prześladować, częstymi trapić najazdami i wojny. A gdy Bolesław jego napaści mężnie odpierał, zebrawszy wielkie wojsko, ruszył [Jan] pod Świdnicę i miasto oblężeniem ścisnął. Zawiedziony atoli w swych usiłowaniach, gdy rycerstwo Bolesława księcia świdnickiego dzielnie miasta broniło, odstąpił od oblężenia a zająwszy Kamienną Górą osadziwszy ją zbrojną załogą, jako ślepy i do prowadzenia wojny niesposobny, wrócił do Czech. - Kronika Jana Długosza
-(IV) Najazd Jana Luksemburskiego na księstwo świdnickie.-Świdnica uzyskuje przywilej na handel z Rusią (z nadania Kazimierza Wielkiego).
-(28 VI) Traktat z Henrykiem I jaworskim dotyczący wzajemnego dziedziczenia.

1346

-(6 III/15 V) Śmierć Henryka I jaworskiego.

1347

-Układ z Przecławem, biskupem wrocławskim.

1348

📖
Bolesław książę świdnicki kazał żołnierzy powsadzać na wozy i przewieźć ich do Kamiennej Góry; a gdy straż miejska w mniemaniu, że prowadzono jakieś towary, otwarła im bramy, nagle żołnierze powyskakiwali z wozów, i załogę Czeską już to wyciąwszy, już pobrawszy w niewolę, miasto opanowali. - Kronika Jana Długosza
-Wznowienie wojny z Czechami.-(25 XI) Zjazd (w Legnicy) z Karolem IV Luksemburskim.

1350

-(13 V) Kazimierz Wielki zawiera układ sojuszniczy z królem duńskim Waldemarem, a pośród swoich sojuszników wymienia Bolka.
-Arbitraż Albrechta Habsburga.

1353

📖
[Karol IV Luksemburski] ożenił się po raz trzeci, mianowicie z córką Henryka, księcia świdnickiego wychowywaną po stracie ojca na Węgrzech przez królową węgierską, Elżbietę starszą i przez nią przy pośrednictwie stryja dziewicy, Bolesława, księcia świdnickiego, wydaną za mąż. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(10 III) Ugoda z Karolem IV na zjeździe monarchów w Wiedniu.

1355

-(VIII) Udział w zjeździe z cesarzem Karolem IV Luksemburskim w Pradze.

1356

-(IV) Bolko wykupuje Złoty Stok (z kopalniami złota) i Srebrną Górę.
-(1 V) Rezygnacja Kazimierza Wielkiego z praw do księstwa świdnicko-jaworskiego w zamian za rezygnację Luksemburgów z praw do Mazowsza.

1358

-Bolko odkupuje połowę Brzegu i Oławy od Wacława legnickiego (za cenę 2500 grzywien).
-Objęcie w zastaw Złotoryi (od Wacława legnickiego).
-(27 XII) Zjazd książąt śląskich z cesarzem Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

ok. 1358

-Objęcie dożywotnio w zastaw (za kwotę 2000 grzywien) okręgu Kluczborka, Byczyny, Wołczyna i Gorzowa Śląskiego.

1359

-Objęcie grodów na granicy świdnicko-czeskiej i miasta Friedland z nadania Karola IV.
-(16 IV) Bolko odkupuje ziemię siewierską od Przemysława Noszaka (za cenę 2300 grzywien).

1360

-(24 I) Zbrojne odebranie Grodkowa kanonikom wrocławskim (dokonane w imieniu Karola IV).

1361

-(11 IV) Udział w uroczystościach chrzcielnych syna cesarskiego, Wacława Luksemburskiego w Norymberdze.
-Objęcie w dożywotnie władanie połowy księstwa głogowsko-ścinawskiego z nadania cesarza.

ok. 1363

-Przekazanie Gorzowa Śląskiego wraz z okręgiem Władysławowi Opolczykowi.

1363

-(V-12 XII) Bolko i Kazimierz Wielki - arbitrami w sporze Karola IV z Rudolfem Habsburgiem i Ludwikiem Andegaweńskim.

1364

-(14 IV) Bolko wykupuje (wraz z Karolem IV) Marchię Łużycką od margrabiów miśnieńskich (za cenę 21000 grzywien) i obejmuje ją w dożywotnie posiadanie.
-(IX) Krakowski zjazd monarchów.

1366/1367

-(1366/26 III 1367) Przekazanie okręgu Kluczborka, Byczyny i Wołczyna książętom opolskim, Władysławowi i Bolesławowi III.

1368

-(28 VII) Śmierć Bolka II Małego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry