władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyBolko III ziębicki

Bolko III ziębicki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Mikołaj Mały ziębickiAgnieszka, córka Hynka (Heimana) Žlebskiego z Lichtenburga, czeskiego możnowładcy
życie
1344/1348 - 13 VI 1410
małżeństwa
 1. 1369/70 - 1410: Eufemia, córka Bolesława kozielsko-bytomskiego, wdowa po Wacławie, księciu niemodlińskim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Mikołaj (po 1370 - 9 XI 1405)
  Jan (1370/90 - 27 XII 1428)
  Eufemia (1370/85 - 17 XI 1447)
  Henryk (1371/96 - 11 III 1420)
  Katarzyna (przed 1402 - 23 IV 1422)
  Agnieszka (1370/1411 - przed 25 IV 1443)
  Jadwiga
  Elżbieta
  Agnieszka (? - 1424/34)
  • pochodzenie niepewne; w dokumencie z 18 VIII 1396 nazwana córką księcia Bolka ziębickiego, chociaż badacze genealogii raczej odrzucają teorię o ojcostwie Bolka II ziębickiego i Bolka III ziębickiego, opisując ją jako córkę Mikołaja Małego ziębickiego
  Guta (? - 2 IX 1413)Katarzyna (? - po 18 VIII 1396)
  • pochodzenie niepewne; w dokumencie z 18 VIII 1396 nazwana córką księcia Bolka ziębickiego, chociaż badacze genealogii raczej odrzucają teorię o ojcostwie Bolka II ziębickiego i Bolka III ziębickiego, opisując ją jako córkę Mikołaja Małego ziębickiego
panowanie
1358-1368, 1368/-1379: Kąty, Strzelin, Ziębice
1368-1368/: Strzelin, Ziębice
1385-1410: Ziębice

1358

📖
[...] do grobu Pana dążąc, zawróciwszy na Węgrzech, dzień swój ostatni zakończył, i z Węgier przywieziony do Henrykowa, roku Pańskiego 1369 [1359 - przyp. wł.] grobowi został oddany [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(23 IV) Śmierć ojca Mikołaja Małego ziębickiego.

ok. 1360

-Bolko obejmuje samodzielne rządy w księstwie ziębickim.

1361

-(11 IV) Udział w uroczystościach chrzcielnych syna cesarskiego, Wacława Luksemburskiego w Norymberdze.

1368

-(10 V) Sprzedaż Kątów (Wrocławskich) Bolkowi II Małemu.
-(28 VII) Śmierć Bolka II Małego.

po 1368

-(28 VII 1368/) Powrót Kątów (Wrocławskich) do władztwa Bolka.

1369/1370

-(VI 1369/26 III 1370) Małżeństwo z Eufemią, córką Bolesława kozielsko-bytomskiego, wdową po Wacławie, księciu niemodlińskim.

1370

-(26 III) Zawarcie układu (w Ziębicach) z Konradem II oleśnickim.

1379

-(27 XII) Sprzedaż Kątów (Wrocławskich) na rzecz Konrada II oleśnickiego, za kwotę 4000 grzywien.

1383

-(/30 VI) Przemysław Noszak obejmuje Strzelin (wraz z okręgiem) z nadania Wacława IV Luksemburskiego, jako nagrodę za osiągnięcia dyplomatyczne.

1385

-(14 XI) Porozumienie z Przemysławem Noszakiem (zawarte w Oleśnicy).

1396-1400

-Bolko sprawuje urząd sędziego sądu nadwornego króla niemieckiego Wacława IV Luksemburskiego.

1410

-(13 VI) Śmierć Bolka III ziębickiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry