władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyHenryk V Brzuchaty

Henryk V Brzuchaty (Gruby, Tłusty)

Był sam Henryk człowiekiem wysokim, tęgim do tego stopnia, że nazywano go powszechnie księciem brzuchatym. Był on człowiekiem miłującym pokój, uczciwie sprawującym rządy, prawdomównym, mającym powszechnie wielkie uznanie [...]
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II RogatkaJadwiga, córka Henryka, hrabiego Anhaltu
życie
1245/1250 - 22 II 1296 (Legnica ?)
małżeństwa
 1. ok.1277 - 1296: Elżbieta, córka Bolesława Pobożnego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Jadwiga (1277/82 - 21 III 1343/6 XII 1347)
  Eufemia (1278/83 - 4 IV 1347)
  Anna (przed 1285 - 2/3 X 1343)
  Elżbieta (1280/90 - XI po 1356)
  Helena (1285/93 - po 1300)
  Bolesław (23 IX 1291 - 21 IV 1352)
  Henryk (18 III 1294 - 24 XI 1335)
  Władysław (6 VI 1296 - 13 I po 1352)
panowanie
1274-1278: Jawor
1278-1290: Legnica
1290-1296: Legnica, Wrocław

1261

-(23 V) Pobyt w otoczeniu Przemysła Ottokara II w miejscowości Písek na Morawach.
-(25 XII) Prawdopodobny udział w koronacji królewskiej Przemysła Ottokara II.

1264

📖
Król Czech [...] uczynił rycerzami czterech margrabiów i [jako] piątego, księcia Polski. - Annales Ottokariani
-(6 X) Henryk (albo inny książę śląski?) zostaje pasowany na rycerza przez króla czeskiego Przemysła Ottokara II.

1271

-(14 VII) Udział (wraz z ojcem i braćmi) w zjeździe pokojowym (w Pradze) króla czeskiego Przemysła Ottokara II z królem węgierskim Stefanem V.

1274

-Przejęcie księstwa jaworskiego z nadania Bolesława Rogatki.

1277

📖
[Bolesław Rogatka] upatrzywszy tedy chwilę sposobną do wykonania zamiarów, wysławszy służalców i łotrzyków, we czwartek przed niedzielą "Reminiscere" Wielkiego Postu, dnia osiemnastego lutego, nocą wyciąga z łóżka śpiącego i więzi księcia wrocławskiego Henryka Probusa, nie obawiającego się zupełnie stryjowskiej zasadzki i odpoczywającego spokojnie we dworze i swojej wsi Jelcz. Przewozi więźnia do swego zamku Wleń, wtrąca do ciężkiego więzienia w przekonaniu, że trudami uciążliwego więzienia potrafi skłonić bratanka Henryka do ustąpienia z pewnych zamków, miast i okręgów. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.
📖
[...] książę legnicki Bolesław wsparty przez swoich synów: Henryka, Bolesława i Bernarda, pierwszy wyprowadził swoje wojska i najechawszy zbrojnie ziemię wrocławską, zaczął ją pustoszyć i gnębić grabieżami i pożarami. Wojska wrocławian, które ruszyły przeciw niemu, by zapobiec mszczeniu swoich pól, uderzają na niego na polach między Skorolcem i Procanem i w sobotę, w dzień Św. Jerzego mimo złych wróżb, staczają bitwę. Jedni i drudzy walczyli z wielką zawziętością i okazywali tak wielki zapał do walki, że starcie trwało niemal do wyniszczenia jednej i drugiej strony, gdyż żadna nie chciała ustąpić z pola walki. Toteż Bolesław legnicki, widząc wielką rzeź swoich i przewidując, że w końcu muszą ponieść klęskę, z jednym tylko towarzyszem uciekł z pola walki, żeby się nie dostać w ręce wrocławian. Na koniec jego starszy syn Henryk, pełniąc obowiązki wodza i żołnierza, podjął na nowo walkę, która w wielu miejscach ustała albo osłabła. Okazując upór i wytrwałość pobił na głowę wrocławian i ich wojska posiłkowe [...] Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że [rycerze] legniccy, chociaż zwycięscy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. W tej bitwie dostaje się do niewoli książę poznański Przemysł oraz wielu podległych mu rycerzy. - Kronika Jana Długosza
-Odwetowa wyprawa Przemysła II oraz książąt głogowskich (Henryka III, Konrada II i Przemka) na rzecz porwanego.-(/22 V) Bolesław Rogatka uwalnia Przemysła II.

ok. 1277

-Małżeństwo z Elżbietą, córką Bolesława Pobożnego.

1278

-(26 XII) Śmierć Bolesława Rogatki.

ok. 1280

-Przekazanie Lwówka (wraz z okręgiem) bratu Bernardowi Zwinnemu.

1280

-Najazd na księstwo wrocławskie Henryka IV (wraz z braćmi i margrabią brandenburskim Ottonem).
-Odwetowa wyprawa Henryka IV na księstwo jaworskie.

1281

📖
A książę Henryk wrocławski, choć odczuwał głęboki zawód, iż w jego pułapkę wpadło mniej książąt, niż się spodziewał, nie zaniechał jednak wykonania zbrodniczego zamysłu, lecz łamiąc prawo gościnności i prawo narodów, a także prawo boskie i ludzkie, w zbrodniczy sposób sam, osobiście i przy pomocy swoich rycerzy, których spory oddział przywiózł ze sobą, więzi wymienionych książąt wielkopolskiego, legnickiego i głogowskiego pierwszego dnia po ich przybyciu na miejsce zjazdu, i uprowadzonych do Wrocławia zamyka każdego z osobna pod ścisłą strażą i w kajdanach. [...]
Książęta zaś zatrzymani przez Henryka w więzieniu, chcąc się wydostać z długotrwałej, przykrej niewoli, zawierają z nim układ w sprawie swego uwolnienia. Od księcia Wielkopolski Przemysła - choć był jego ciotecznym bratem - wytargowuje i wymusza ziemię rudzką, zwaną teraz wieluńską, twierdząc, że ona mu podlega i do niego należy, bo została niesłusznie zabrana jego przodkom. Gdy zaś od: swoich braci stryjecznych Henryka legnickiego i Henryka głogowskiego nie mógł wydrzeć żadnej części ich ziem, zobowiązuje ich, że w okresie pięciu lat będą mu służyć trzydziestu kopijnikami przeciw każdemu wrogowi w każdej potrzebie. - Kronika Jana Długosza
-(II) Zjazd książąt w Sądowlu nad Baryczą.

1285

-(I) Zawarcie przymierza (w Cheb) z Wacławem II przeciwko Henrykowi IV.

1290

-(23 VI) Śmierć Henryka IV Prawego.-(lato/jesień) Przekazanie Świdnicy, Ząbkowic, Strzelina i Ziębic Bolkowi Surowemu (w zamiast za udzielenie poparcia przeciwko Głogowczykom).
-Zawarcie sojuszu z Wacławem II.
-(lato/1 IX) Ugoda z Henrykiem głogowskim.

1291

-(I) Wzmocnienie fosy okalającej Wrocław (poprzez wpuszczenie do niej wód rzeki Oławy).

1293

-(11 XI) Henryk zostaje porwany i uwięziony (w Głogowie) przez Henryka głogowskiego.

1294

-(6 V) Henryk głogowski zmusza Henryka do odstąpienia części księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry (z Oleśnicą, Bierutowem, Kluczborkiem, Namysłowem, Byczyną, Świerczami i Gorzowem Śląskim).

1295

-Wyprawa Wacława II na Wrocław.

1296

-(1 II) Henryk i Bolko Surowy uzyskują bullę protekcyjną od papieża Bonifacego VIII.
-Przekazanie Bolkowi grodu w Sobótce w zamian za opiekę nad małoletnimi dziećmi.
-(22 II) Śmierć Henryka V Brzuchatego w Legnicy (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry