władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyHenryk VI Dobry

Henryk VI Dobry

[...] człowiek prostolinijny i łagodny, żył w pokoju zadowolony ze swego stanu posiadania, prowadził życie uczciwe, nie czynił wydatków ponad to, co konieczne, a przeto tego, co konieczne, nigdy mu nie brakowało.
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk V BrzuchatyElżbieta, córka Bolesława Pobożnego
życie
18 III 1294 - 24 XI 1335
małżeństwa
  1. 1310 - 1327: Anna, córka Albrechta I Habsburga, króla niemieckiego, wdowa po Hermanie II, margrabim brandenburskim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (1311/12 - II 1328)
    Eufemia (1312/13 - II lub 21 III po 1384)
    Małgorzata (1313/20 IV 1324 - 8 III 1379)
panowanie
1306-1311: Brzeg, Legnica, Wrocław (współrządy)
1311-1327: Wrocław
1327-1335: Kłodzko, Wrocław

1296

📖
Opowiada się też o nim [Bolku I], że gdy przeciw niemu jako opiekunowi nieletnich synów [Henryka V] zbuntowało się miasto Wrocław, zgromadził przeciw niemu ogromne wojsko. Gdy [Wrocławianie] dowiedzieli się o tym, przeprowadzili z nim liczne układy i zgodzili się wreszcie, że sami zburzą mury miejskie na przestrzeni 4 prętów. Przez ten wyłom książę wjechał do miasta, do którego wcześniej nie chciał wejść i był przyjęty z czcią, a równocześnie z obawą, albowiem zaprowadził spokój, którego surowo i stanowczo przestrzegał [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(22 II) Śmierć Henryka V Brzuchatego.

1301

📖
Po śmierci zaś Bolka, księcia świdnickiego, który był wówczas opiekunem dzieci Henryka Wrocławskiego Piątego, jak to wyżej zostało powiedziane, ponieważ dzieci te były jeszcze młode i jako małoletnie potrzebowały opiekuna, baronowie, wasale, rycerze, mieszkańcy i znaczniejsze osoby tej ziemi razem zgromadzeni wybrali zgodnie na opiekuna chłopców pana Henryka z Wierzbnej, wówczas biskupa wrocławskiego. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1302

📖
Ten to ksiądz biskup był człowiekiem rozrzutnym i z tego względu pozostawiony i złożony w Legnicy przez wspomnianego księcia Bolka skarb, o którym mówią, że sięgał sześćdziesięciu tysięcy marek w złocie i srebrze, stopniowo zaczął się wyczerpywać. Widząc to mieszkańcy tej ziemi, zwoławszy radę postanowili zatroszczyć się dla Bolka, jako starszego, o żonę i o przyjaciół, którzy mogliby bronić chłopców, i swatali jemu panią Małgorzatę, córkę pana Wacława, króla Czech. A gdy ona została połączona węzłem małżeńskim, tenże król Czech, Bolesława mającego piętnaście lat albo niewiele więcej, przyjął do siebie, podczas gdy dwóch innych braci, Henryk i Władysław, pozostało na ich ziemi. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-Odsunięcie Henryka z Wierzbna ze stanowiska regenta (z powodu marnotrawstwa).

1303-1305

-(8 I 1303-21 VI 1305) Władzę regencyjną w księstwie wrocławsko-legnickim sprawuje Wacław II (poprzez swoich starostów).

1306

-(4 VIII) Śmierć Wacława III czeskiego.
-Objęcie samodzielnych rządów w księstwie wrocławsko-legnickim przez brata Bolesława (formalnie współrządzącego z braćmi).

1307

-Wojska Henryka głogowskiego pustoszą księstwo wrocławskie.

1310

-(22 X/XII) Małżeństwo z Anną, córką Albrechta I Habsburga, króla niemieckiego, wdową po Hermanie II, margrabim brandenburskim.

1311

📖
Z tego względu uniosło się bardziej serce Bolesława i zaczął folwarki i wsie rozdawać rycerzom, utrzymywać dwory i urządzać tańce, i wiele pieniędzy wydawać rozrzutnie. Dlatego im bardziej skłonny był do czynienia rozdawnictw, tym więcej rycerzy i dostojników zbiegało się do niego. Widząc to bracia, Henryk jak i Władysław, którzy już do doszli do wieku młodzieńczego, nie chcąc dłużej tego zno¬sić, starali się doprowadzić do podziału ziem. I kiedy były już części wynikające z podziału, a pierwszą częścią był Wrocław, drugą częścią była Legnica, a trzecią częścią był Brzeg, to ustalono, że ten, komu przypadnie w udziale księstwo wrocławskie, powinien wypłacić drugiemu, to jest temu, komu przypadnie Brzeg, osiemnaście tysięcy marek, ten zaś, komu przypadnie Legnica, powinien księciu posiadającemu Brzeg wypłacić trzydzieści dwa tysiące marek. Bolesław pragnąc posiadać pieniądze, z własnej woli wziął Brzeg, a Henrykowi przypadł w udziale Wrocław, książę zaś Władysław wziął w posiadanie Legnicę. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(5 X/4 XI) Podział księstwa wrocławsko-legnickiego pomiędzy braćmi.

1312-1317

-Walki z synami Henryka głogowskiego.

1314

-Henryk udziela wsparcia militarnego Fryderykowi III Pięknemu, kandydatowi Habsburgów do tronu królewskiego niemieckiego.

1319-1321

-(1319) Henryk sprzeciwia się nakładaniu na ludność swego księstwa dziesięciny pogłównej.-(1321) Zakończenie sporu z Kościołem wrocławskim.

1321-1323

-Łupieżcze wyprawy Władysława Łokietka i Bolesława Rozrzutnego na ziemię oleśnicką Konrada.

1324

-(20 IV) Henryk składa hołd lenny cesarzowi rzymskiemu Ludwikowi IV Bawarskiemu (Wittelsbachowi).

1325

-Przedstawiciele patrycjatu wrocławskiego wysyłają samodzielne poselstwo z podarunkami do Jana Luksemburskiego, króla czeskiego.

1326

-Bolesław podejmuje próbę (nieudaną) zbrojnego opanowania Wrocławia.
-(9 II-III) Wyprawa Władysława Łokietka i Litwinów przeciwko Brandenburgii.

1327

-(19 III) Śmierć Anny.
📖
Ale sam książę Henryk nie miał męskich potomków ze swoją żoną [...]; niektórzy zatem radzili księciu Henrykowi, by starając się o ochronę dla siebie podporządkował się królowi czeskiemu Janowi. Z tej racji prowadzone były rozmowy między księciem i królem i ostatecznie przyjęto, że książę Henryk, budząc nienawiść brata, księstwo wrocławskie po swojej śmierci przekaże królowi i królestwu czeskiemu. A przeto król, by mu wyrównać stratę, dał księciu podobnie na okres jego życia Kłodzko wraz z jego okręgiem. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(6 IV) Układ sukcesyjny (zawarty we Wrocławiu) z Janem Luksemburskim.

1328

-(VII/VIII) Zaburzenia wśród mieszczan wrocławskich (spowodowane prawdopodobnie nadużyciami przy pobieraniu świętopietrza przez legata papieskiego Piotra z Alwerni).

ok. 1329

-Bracia Bolesław, Henryk i Władysław zostają zaliczeni w poczet braci przyrodnich (die Halbbrüder) Zakonu Krzyżackiego.

1333

-Zaburzenia wśród sukienników wrocławskich.

1335

📖
Tak to chyba, jako kara za grzechy, ziemia i księstwo wrocławskie, przeszły z rąk panów przyrodzonych w obce ręce i tak przepadła wolność książąt polskich. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(24 XI) Śmierć Henryka VI Dobrego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry