władcy dzielnicowiPiastowie kujawscySiemowit dobrzyński

Siemowit dobrzyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz I KonradowicEufrozyna, córka Kazimierza I opolskiego
życie
ok.1265 - 1312
małżeństwa
 1. 1296/1300 - 1312: Anastazja, córka Mścisława Daniłowicza, księcia halicko-włodzimierskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Leszek (przed 1302 - przed 10 VII 1316)
  • istnienie niepewne; pojawia się tylko w zeznaniach Jana z Kisielewa złożonych na polsko-krzyżackim procesie w Warszawie w 1339 roku
  Władysław (1300/5 - 5 VI 1351/IV 1352)
  Kazimierz (przed 1304 - 1326/29)
  • istnienie mało prawdopodobne; pojawia się tylko w zeznaniach arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława oraz wojewody inowrocławskiego Jana z Płonkowa złożonych na polsko-krzyżackim procesie w Warszawie w 1339 roku: świadkowie określili Kazimierza i Władysława (Garbatego) jako braci, jednak nie wspomnieli o Bolesławie - prawdopodobnie pomylili imiona
  Bolesław (ok.1303/6 - 1 X 1327/12 III 1329)
  Jutta (Guta) (? - po 24 IX 1313)
  • pochodzenie niepewne; jej istnienie potwierdza dokument z 24 IX 1313 roku wystawiony przez ksienię cysterek trzebnickich, określający ją jako panią Juttę de Cujavia
panowanie
ok.1287-1293, 1295-1303, 1304-1312: Dobrzyń

1267

-(14 XII) Śmierć Kazimierza Konradowica.

1275

-(/1 V) Zakończenie regencji Eufrozyny.

1277

📖
Pogańscy bowiem Litwini nagle i niespodziewanie w święto św. Łukasza Ewangelisty najeżdżają w wielkiej liczbie ziemię łęczycką, która wtedy była w posiadaniu księcia Kazimierza, syna nieżyjącego księcia kujawskiego Kazimierza, rodzonego brata księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, i pustoszą ją, siejąc śmierć, grabiąc i paląc domy. Spustoszywszy ją do woli wobec tego, że nikt nie stawiał oporu, po wymordowaniu starców i dzieci uprowadzają do strasznej niewoli wraz z bydłem i dobytkiem wielką liczbę ludzi obojga płci, ocenianą na około 40 tysięcy dusz. - Kronika Jana Długosza
---
W tym czasie silne wojsko Litwinów weszło do Polski, spustoszyło ogniem i grabieżą pogranicza ziemi brzeskiej, łęczyckiej i dobrzyńskiej, i zadało tak wielką klęskę ludowi chrześcijańskiemu mordując i porywając ludzi, że nikt nie potrafi określić ich liczby zgodnie ze stanem faktycznym. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(ok. 18 X) Niszczycielski najazd litewski na ziemię łęczycką, brzeską i dobrzyńską.

ok. 1287

-Siemowit obejmuje samodzielne rządy w ziemi dobrzyńskiej.

1287

📖
Litwini, Prusowie, Żmudzini oraz inne ludy pogańskie i barbarzyńskie wdzierają się ukradkiem i cichaczem do ziemi dobrzyńskiej, którą — jak to opowiedzieliśmy wyżej — otrzymał jako dział książę Siemowit, piąty i ostatni syn księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza Kazimierza. Zajęli najpierw główne miasto Dobrzyń w niedzielę, kiedy mieszkańcy zajęci słuchaniem mszy św. nie spodziewali się żadnej wrogiej napaści. Splądrowawszy następnie i spaliwszy miasto, starców i dzieci mordują, pozostałych mieszkańców schwytanych w mieście i na wsi uprowadzają w żałosną niewolę. Oceniano, że liczba pomordowanych i zabitych osiągnęła trzy tysiące ludzi, mężczyzn i kobiet. - Kronika Jana Długosza
-Najazd litewski na ziemię dobrzyńską.

1293-1295

-Pobyt Siemowita w niewoli litewskiej.

1296/1300

-Małżeństwo z Anastazją, córką Mścisława Daniłowicza, księcia halicko-włodzimierskiego.

1300

-(VII) Wacław II zdobywa Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, część Kujaw, ziemię sieradzką i łęczycką.
📖
Sześć tysięcy Litwinów spustoszyło Księstwo Dobrzyńskie mordując, porywając i paląc wszystko, co mógł strawić ogień, oraz zabrało wszystkie stada koni i inne dobra, które Polacy wywieźli do wspomnianego księstwa z obawy przed wymienionym królem [Wacławem II - przyp. wł.]. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-Niszczycielski najazd litewski na ziemię dobrzyńską.

1302/1303

-Siemowit zajmuje miejscowość Osiek w ziemi michałowskiej, w związku z brakiem możliwości odzyskania długu od rycerza Szymona z Osieka.

1303-1304

-Wojna z książętami inowrocławskimi: Leszkiem, Przemysłem i Kazimierzem.

1306

-Siemowit uznaje zwierzchnictwo Władysława Łokietka i zostaje jego dziedzicznym lennikiem.
-Najazd litewski na Dobrzyń.

1310

-Siemowit i jego rodzina zostają obłożeni ekskomuniką (z powodu zaprzestania płacenia dziesięcin).

1312

-Śmierć Siemowita dobrzyńskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry