groby władców polskich - Piastowie

Mieszko I | Bolesław I Chrobry | Bezprym/Otto Bolesławowic? | Władysław I Herman | Bolesław III Krzywousty | Mieszko Młodszy/Bolesław Mieszkowic? | Mieszko III Stary | Władysław III Laskonogi | Henryk I Brodaty | Henryk II Pobożny | Bolesław V Wstydliwy | Leszek II Czarny | Henryk IV Prawy | Przemysł II | Władysław I Łokietek | Kazimierz III Wielki | Bolesław I Wysoki | Przemysł I | Henryk III Biały | Przemko ścinawski | Henryk V Brzuchaty | Bolko I Surowy | Bernard Stateczny | Konrad II Garbaty | Bolesław I opolski | Bolesław II opolski | Henryk VI Dobry | Trojden I czerski | Bolko II ziębicki | Henryk IV Wierny | Siemowit II rawski? | Henryk I jaworski? | Bolesław III Rozrzutny | Wacław I legnicki/Ludwik II legnicko-brzeski? | Bolko II Mały | Bolesław III strzelecki | Henryk VIII legnicki | Władysław II Opolczyk | Konrad II der Groe Hirre | Przemysław I Noszak/Kazimierz I cieszyński/Przemysław Młodszy? | Wacław II legnicki | Jan Kropidło | Janusz I Starszy | Bolesław IV warszawski | Aleksander płocki | Stanisław mazowiecki | Janusz III mazowiecki | Jan II Dobry | Jerzy II Wspaniały | Jan Jerzy brzeski | Joachim Fryderyk brzeski | Jan Chrystian brzeski | Ludwik IV legnicki | Jerzy III brzeski | Chrystian legnicki | Jerzy IV Wilhelm legnicki

Piastowie zwierzchni

2022
Mieszko I
Mieszko I († 25 V 992)
relikt grobowca w podziemiach katedry poznańskiej (na pierwszym planie)
2022
Mieszko I i Bolesław I Chrobry
Mieszko I († 25 V 992) i Bolesław I Chrobry († 17 VI 1025)
wspólny sarkofag w katedrze poznańskiej
2022
Bolesław I Chrobry
Bolesław I Chrobry († 17 VI 1025)
relikt grobowca w podziemiach katedry poznańskiej
2022
Bolesław I Chrobry
Bolesław I Chrobry († 17 VI 1025)
relikt grobowca (w tle widoczny relikt grobowca Mieszka I)
2020
niezidentyfikowany grobowiec należący prawdopodobnie do członka rodziny książęcej
▲ niezidentyfikowany grobowiec należący prawdopodobnie do członka rodziny książęcej: być może pochówek Bezpryma († zima/wiosna 1032) albo Ottona Bolesławowica († 1033)
pozostałości kościoła grodowego na Ostrowie Lednickim
2019
Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty i książęta mazowieccy
Władysław I Herman († 4 VI 1102), Bolesław III Krzywousty († 28 X 1138) i książęta mazowieccy
wspólny sarkofag w katedrze płockiej
2019
Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty i książęta mazowieccy
Władysław I Herman († 4 VI 1102), Bolesław III Krzywousty († 28 X 1138) i książęta mazowieccy
wspólny sarkofag w katedrze płockiej
2019
Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty i książęta mazowieccy
Władysław I Herman († 4 VI 1102), Bolesław III Krzywousty († 28 X 1138) i książęta mazowieccy
detal na sarkofagu
2011
Mieszko III Stary
Mieszko III Stary († 13 III 1202)
fragment domniemanej płyty nagrobnej pochodzącej prawdopodobnie z kolegiaty Św. Pawła Apostoła w Kaliszu (obecnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu)
2010
Władysław III Laskonogi
Władysław III Laskonogi († 18 VIII lub 3 XI 1231)
płyta epitafijna w kościele benedyktynów w Lubiniu
2020
Henryk I Brodaty
Henryk I Brodaty († 19 III 1238)
fragment płyty nagrobnej w kościele cysterek w Trzebnicy
2020
Henryk I Brodaty
Henryk I Brodaty († 19 III 1238)
płyta nagrobna (sarkofag wspólny z Konradem II von Feuchtwangen, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego)
2008
Henryk I Brodaty
Henryk I Brodaty († 19 III 1238)
fragment płyty nagrobnej
2018
Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny († 9 IV 1241)
płyta nagrobna z kościoła Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2018
Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny († 9 IV 1241)
fragment płyty nagrobnej z kościoła Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2018
Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny († 9 IV 1241)
fragment płyty nagrobnej z kościoła Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2018
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
domniemana płyta nagrobna w kościele franciszkanów w Krakowie
2018
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
fragment domniemanej (XV-wiecznej) płyty nagrobnej w kościele franciszkanów w Krakowie
2018
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
płyta pamiątkowa z roku 1871 w kościele franciszkanów w Krakowie (umieszczona w miejscu, w którym pod domniemaną płytą nagrobną odkryto w roku 1781 niszę z kośćmi kilku osób - być może również Bolesława)
2018
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
jedno z potencjalnych miejsc pochówku: sarkofag w niszy kaplicy bł. Salomei w kościele franciszkanów w Krakowie (w roku 1922 umieszczono w nim kości kilku osób odnalezione w roku 1781 w prezbiterium w niszy pod domniemaną płytą nagrobną)
2018
Leszek II Czarny
Leszek II Czarny († 30 IX 1288)
płyta nagrobna i płyty epitafijne w kościele
dominikanów w Krakowie
2014
Leszek II Czarny
Leszek II Czarny († 30 IX 1288)
płyta nagrobna w kościele
dominikanów w Krakowie
2018
Henryk IV Prawy
Henryk IV Prawy († 23 VI 1290) - grobowiec z kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2018
Henryk IV Prawy
Henryk IV Prawy († 23 VI 1290) - fragment grobowca z kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2018
Henryk IV Prawy
Henryk IV Prawy († 23 VI 1290) - fragment grobowca z kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2022
Przemysł II
Przemysł II († 8 II 1296)
płyta epitafijna w katedrze poznańskiej
2022
Przemysł II
Przemysł II († 8 II 1296)
płyta epitafijna w katedrze poznańskiej
2006
Władysław I Łokietek
Władysław I Łokietek († 2 III 1333)
grobowiec w katedrze krakowskiej
2018
Kazimierz III Wielki
Kazimierz III Wielki († 5 XI 1370)
grobowiec w katedrze krakowskiej
2006
Kazimierz III Wielki
Kazimierz III Wielki († 5 XI 1370)
fragment grobowca

Piastowie dzielnicowi

2020
Mieszko Młodszy albo Bolesław Mieszkowic
Mieszko Młodszy († 2 VIII 1193) albo Bolesław Mieszkowic († 13 IX 1195)
kopia płyty nagrobnej w miejscu pochówku księcia - kolegiacie Św. Pawła Apostoła w Kaliszu
2021
Bolesław I Wysoki
Bolesław I Wysoki († 7/8 XII 1201)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
2021
Bolesław I Wysoki
Bolesław I Wysoki († 7/8 XII 1201)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
2015
Przemysł I
Przemysł I († 4 VI 1257)
płyta epitafijna w katedrze poznańskiej
2012
Henryk III Biały
Henryk III Biały († 3 XII 1266)
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2008
Przemko ścinawski
Przemko ścinawski († 26 II 1289)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
2008
Przemko ścinawski
Przemko ścinawski († 26 II 1289)
fragment płyty nagrobnej w klasztorze cystersów w Lubiążu
2012
Henryk V Brzuchaty
Henryk V Brzuchaty († 22 II 1296)
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2009
Bolko I Surowy
Bolko I Surowy († 9 XI 1301)
fragment grobowca w klasztorze cystersów w Krzeszowie
2018
Bolko I Surowy
Bolko I Surowy († 9 XI 1301)
fragment grobowca w klasztorze cystersów w Krzeszowie
2018
tumba
Bolko I Surowy († 9 XI 1301), Bernard Stateczny († 6 V 1326), Henryk I jaworski († 6 III/15 V 1346) i Bolko II Mały († 28 VII 1368) - tumba w klasztorze cystersów w Krzeszowie zawierająca trumnę ze szczątkami książąt
2021
Konrad II Garbaty
Konrad II Garbaty († 11 X 1304)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
2017
Bolesław I opolski i Bolesław II opolski
Bolesław I opolski († 14 V 1313) i Bolesław II opolski († 21 VI 1356)
wspólny nagrobek w klasztorze franciszkanów w Opolu
2017
Bolesław I opolski
Bolesław I opolski († 14 V 1313)
fragment nagrobka w klasztorze franciszkanów w Opolu
2017
Bolesław II opolski
Bolesław II opolski († 21 VI 1356)
fragment nagrobka w klasztorze franciszkanów w Opolu
2017
trumny ze szczątkami niezidentyfikowanych Piastów opolskich w podziemiach klasztoru franciszkanów w Opolu
▲ trumny ze szczątkami niezidentyfikowanych Piastów opolskich w podziemiach klasztoru franciszkanów w Opolu
2007
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2018
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
grobowiec w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2018
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
fragment grobowca w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2018
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
fragment grobowca w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2018
Trojden I czerski i Siemowit II rawski
Trojden I czerski († 13 III 1341) i pr. Siemowit II rawski († 18 II 1345)
płyta pamiątkowa na fasadzie kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Warce
2008
Bolko II ziębicki i jego żona Jutta (Guta)
Bolko II ziębicki († 11 VI 1341) i jego żona Jutta (Guta) († 2 III lub 2 V 1342)
wspólny grobowiec w klasztorze cystersów w Henrykowie
2008
Bolko II ziębicki i jego żona Jutta (Guta)
Bolko II ziębicki († 11 VI 1341) i jego żona Jutta (Guta) († 2 III lub 2 V 1342)
wspólny grobowiec w klasztorze cystersów w Henrykowie
2012
Henryk IV Wierny
Henryk IV Wierny († 22 I 1342)
grobowiec w kościele poaugustiańskim w Żaganiu
2012
Henryk IV Wierny
Henryk IV Wierny († 22 I 1342)
fragment grobowca w kościele poaugustiańskim w Żaganiu
2009
Henryk I jaworski i jego żona Agnieszka
Henryk I jaworski († 6 III/15 V 1346) i jego żona Agnieszka († przed 4 I 1337)
domniemana wspólna płyta nagrobna w ratuszu w Lwówku Śląskim
2018
Bolesław III Rozrzutny
Bolesław III Rozrzutny († 21 IV 1352)
płyta nagrobna z klasztoru cystersów w Lubiążu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2012
Bolesław III Rozrzutny
Bolesław III Rozrzutny († 21 IV 1352)
płyta nagrobna z klasztoru cystersów w Lubiążu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2018
Bolesław III Rozrzutny
Bolesław III Rozrzutny († 21 IV 1352)
fragment płyty nagrobnej z klasztoru cystersów w Lubiążu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2013
Wacław I legnicki i jego żona Anna albo Ludwik II legnicko-brzeski i jego żona Elżbieta
Wacław I legnicki († 2 VI 1364) i jego żona Anna († 1367) albo Ludwik II legnicko-brzeski († 30 IV 1436) i jego żona Elżbieta († 31 X 1449)
płyty nagrobne w katedrze legnickiej
2013
Wacław I legnicki i jego żona Anna albo Ludwik II legnicko-brzeski i jego żona Elżbieta
Wacław I legnicki († 2 VI 1364) i jego żona Anna († 1367) albo Ludwik II legnicko-brzeski († 30 IV 1436) i jego żona Elżbieta († 31 X 1449)
płyty nagrobne w katedrze legnickiej
2018
Bolko II Mały
Bolko II Mały († 28 VII 1368)
grobowiec w klasztorze cystersów w Krzeszowie
2018
Bolko II Mały
Bolko II Mały († 28 VII 1368)
fragment grobowca w klasztorze cystersów w Krzeszowie
2017
Bolesław III strzelecki i jego żona Anna
Bolesław III strzelecki († 21 IX 1382) i jego żona Anna († 8 IV 1378)
wspólny nagrobek w klasztorze franciszkanów w Opolu
2017
Bolesław III strzelecki i jego żona Anna
Bolesław III strzelecki († 21 IX 1382) i jego żona Anna († 8 IV 1378)
wspólny nagrobek w klasztorze franciszkanów w Opolu
2017
Bolesław III strzelecki
Bolesław III strzelecki († 21 IX 1382)
fragment nagrobka w klasztorze franciszkanów w Opolu
2009
Henryk VIII legnicki
Henryk VIII legnicki († 12 XII 1398)
płyta nagrobna w katedrze we Wrocławiu
2018
Henryk VIII legnicki
▲ fragment płyty nagrobnej Henryka VIII legnickiego
2017
Władysław II Opolczyk
Władysław II Opolczyk († 8 lub 18 V 1401)
płyta epitafijna w kościele franciszkanów w Opolu
2020
Konrad II 'der Groe Hirre'
Konrad II der Groe Hirre († 10/11 VI 1403)
płyta nagrobna w kościele cysterek w Trzebnicy w krypcie Św. Bartłomieja
2020
Konrad II 'der Groe Hirre'
Konrad II der Groe Hirre († 10/11 VI 1403)
płyta nagrobna w kościele cysterek w Trzebnicy w krypcie Św. Bartłomieja
2022
Przemysław I Noszak, albo Kazimierz I cieszyński, albo Przemysław Młodszy
Przemysław I Noszak († 23 V 1410), albo Kazimierz I cieszyński († 1358), albo Przemysław Młodszy († 1 I 1406)
nagrobek w kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie
2022
Przemysław I Noszak, albo Kazimierz I cieszyński, albo Przemysław Młodszy
Przemysław I Noszak († 23 V 1410), albo Kazimierz I cieszyński († 1358), albo Przemysław Młodszy († 1 I 1406)
nagrobek w kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie
2007
Wacław II legnicki
Wacław II legnicki († 30 XII 1419)
płyta nagrobna w kościele Św. Jakuba w Nysie
2011
Jan Kropidło
Jan Kropidło († 3 III 1421)
płyta epitafijna przy dawnym kościele dominikanów w Opolu
2023
Jan Kropidło
Jan Kropidło († 3 III 1421)
płyta epitafijna przy dawnym kościele dominikanów w Opolu
2018
Janusz I Starszy i Bolesław IV, książęta mazowieccy
Janusz I Starszy († 8 XII 1429) i Bolesław IV warszawski († 10 IX 1454)
wspólny grobowiec w podziemiach katedry warszawskiej
2009
Aleksander płocki
Aleksander płocki († 2 VI 1444)
płyta nagrobna w kościele Św. Szczepana Męczennika w Wiedniu (Wien/🇦🇹)
2018
Stanisław i Janusz III, książęta mazowieccy
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524) i Janusz III mazowiecki († 9/10 III 1526)
wspólny grobowiec w katedrze warszawskiej
2018
Stanisław i Janusz III, książęta mazowieccy
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524) i Janusz III mazowiecki († 9/10 III 1526)
fragment grobowca w katedrze warszawskiej
2018
Stanisław mazowiecki
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524)
fragment grobowca w katedrze warszawskiej
2016
Stanisław i Janusz III, książęta mazowieccy
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524) i Janusz III mazowiecki († 9/10 III 1526)
trumny w podziemiach katedry warszawskiej
2007
Jan II Dobry
Jan II Dobry († 27 III 1532)
grobowiec i płyta nagrobna w katedrze opolskiej
2007
Jan II Dobry
Jan II Dobry († 27 III 1532)
grobowiec i płyta nagrobna w katedrze opolskiej
2019
Jerzy II Wspaniały
Jerzy II Wspaniały († 7 V 1586)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
2019
Jan Jerzy brzeski
Jan Jerzy brzeski († 6 VII 1592)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
2019
Joachim Fryderyk brzeski
Joachim Fryderyk brzeski († 25 III 1602)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
2019
Jan Chrystian brzeski
Jan Chrystian brzeski († 25 XII 1639)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
2019
fragment sarkofagu Jana Chrystiana brzeskiego
▲ fragment sarkofagu Jana Chrystiana brzeskiego
2021
Ludwik IV legnicki
Ludwik IV legnicki († 24 XI 1663)
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
2021
fragment sarkofagu Ludwika IV legnickiego
▲ fragment sarkofagu Ludwika IV legnickiego
2019
Jerzy III brzeski
Jerzy III brzeski († 14 VII 1664)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
2019
Jerzy III brzeski
Jerzy III brzeski († 14 VII 1664)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
2019
fragment sarkofagu Jerzego III brzeskiego
▲ fragment sarkofagu Jerzego III brzeskiego
2021
Chrystian legnicki
Chrystian legnicki († 28 II 1672)
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
2021
Jerzy IV Wilhelm legnicki
Jerzy IV Wilhelm legnicki († 21 XI 1675)
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
2021
fragment sarkofagu Jerzego IV Wilhelma legnickiego - herb książęcy
▲ fragment sarkofagu Jerzego IV Wilhelma legnickiego - herb książęcy
2021
fragment sarkofagu Jerzego IV Wilhelma legnickiego - symbol końca rodu
▲ fragment sarkofagu Jerzego IV Wilhelma legnickiego - symbol końca rodu
FOTO.POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis stanowi część niekomercyjnego portalu poczet.com, który wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry