groby władców polskich - książęta pomorscy

Sobiesławice | Gryfici - Kamień Pomorski | Gryfici - Szczecin | Barnim III Wielki | Eryk I Pomorski | Filip I Pobożny | Ernest Ludwik Piękny | Bogusław XIII szczeciński | Filip II Pobożny | Franciszek I szczeciński | Ulryk Rycerski | Filip Juliusz wołogoski | Bogusław XIV Towarzyski

Sobiesławice

2017
symboliczny grobowiec książąt wschodniopomorskich w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
▲ symboliczny grobowiec książąt wschodniopomorskich w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
2017
symboliczny grobowiec książąt wschodniopomorskich w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
▲ symboliczny grobowiec książąt wschodniopomorskich w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
2017
symboliczny grobowiec książąt wschodniopomorskich w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
▲ symboliczny grobowiec książąt wschodniopomorskich w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
2017
tablica pamiątkowa poświęcona książętom wschodniopomorskim w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
▲ tablica pamiątkowa poświęcona książętom wschodniopomorskim w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie

Gryfici

2012
Gryfici i biskupi pomorscy
▲ wnęka zawierająca szczątki książąt i biskupów pomorskich w konkatedrze w Kamieniu Pomorskim
2012
Kaplica Książąt Pomorskich w archikatedrze w Szczecinie
▲ Kaplica Książąt Pomorskich w archikatedrze w Szczecinie
2012
nagrobek Gryfitów w archikatedrze w Szczecinie
▲ nagrobek Gryfitów w archikatedrze w Szczecinie
2011
Barnim III Wielki
Barnim III Wielki († 24 VIII 1368)
płyta nagrobna na zamku w Szczecinie
2019
Eryk I Pomorski
Eryk I Pomorski († /16 VI (3 V?) 1459)
sarkofag w kościele mariackim w Darłowie
2019
Eryk I Pomorski
Eryk I Pomorski († /16 VI (3 V?) 1459)
sarkofag w kościele mariackim w Darłowie
2019
fragment sarkofagu Eryka I Pomorskiego
▲ fragment sarkofagu Eryka I Pomorskiego
2012
Gryfici wołogoscy
▲ od lewej: Filip I wołogoski († 14 II 1560), jego żona Maria saska († 7 I 1583), Ernest Ludwik Piękny wołogoski († 17 VI 1592) i Filip Juliusz wołogoski († 6 II 1625)
sarkofagi w kościele Św. Piotra w Wołogoszczy (Wolgast/🇩🇪)
2011
Bogusław XIII szczeciński
Bogusław XIII szczeciński († 7 III 1606)
sarkofag w podziemiach zamku w Szczecinie
2011
Filip II Pobożny
Filip II Pobożny († 3 II 1618)
sarkofag w podziemiach zamku w Szczecinie
2011
Franciszek I szczeciński
Franciszek I szczeciński († 27 XI 1620)
sarkofag w podziemiach zamku w Szczecinie
2011
Ulryk Rycerski
Ulryk Rycerski († 31 X 1622)
sarkofag w podziemiach zamku w Szczecinie
2011
Bogusław XIV Towarzyski
Bogusław XIV Towarzyski († 10 III 1637)
sarkofag w podziemiach zamku w Szczecinie
FOTO.POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis stanowi część niekomercyjnego portalu poczet.com, który wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry