władcy dzielnicowiPiastowie kujawscyKazimierz III gniewkowski

Kazimierz III gniewkowski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemomysł inowrocławskiSalomea, córka Sambora II lubiszewsko-tczewskiego
życie
1280/1284 - 26 VIII 1347/24 IV 1353
małżeństwa
  1. 1312/18 - 1332/43: nieznana z imienia
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (ok.1315/23 - po 1347)
    Władysław (1327/33 - 20 II 1388)
    synowie i córki
    • Janko z Czarnkowa w swej kronice wspomina, iż po Kazimierzu zaś, chociaż miał wielu synów i córek, pozostali tylko jeden syn, książę Władysław [...], i jedna córka [Elżbieta - przyp. wł.], którą pani Elżbieta, królowa węgierska, jej ciotka, wydała za pewnego księcia Bośni
panowanie
1306-1309: Tczew (współnamiestnik Władysława Łokietka na Pomorzu Gdańskim)
1315/16-1316/17: Poznań (współnamiestnik Władysława Łokietka w Wielkopolsce)
1287-1296: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo (współrządy)
1296-1300: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo, Wyszogród (współrządy)
1300-1303: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Michałowo, Wyszogród (współrz.)
1303-1305/6, 1311-1314/15: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Wyszogród (współ.)
1305/6-1311: Bydgoszcz, Inowrocław, Kruszwica, Wyszogród (współrządy)
1314/15-1332, 1343-1347/53: Gniewkowo

1287

-(29 X/24 XII) Śmierć Siemomysła inowrocławskiego.

1293/1294

-(20 VIII 1293/8 V 1294) Leszek i Przemysł przejmują samodzielną władzę w księstwie inowrocławskim i biorą pod opiekę Kazimierza.

1296

-Włączenie kasztelanii wyszogrodzkiej do księstwa inowrocławskiego.

1300

-(VII) Wacław II zdobywa Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, część Kujaw, ziemię sieradzką i łęczycką.

1302/1303

-Siemowit dobrzyński zajmuje miejscowość Osiek w ziemi michałowskiej, w związku z brakiem możliwości odzyskania długu od rycerza Szymona z Osieka.

1303

📖
Leszek książę michałowski i gniewkowski, syn Siemomysła księcia kujawskiego, synowiec rodzony Władysława Łokietka, [...] ziemię michałowską, wspólne jego i braci Przemysława i Kazimierza dziedzictwo, mimo upominania się o nią i oporu rzeczonych braci, jeszcze do działu nie przypuszczonych, Konradowi Sakowi mistrzowi pruskiemu za sto osiemdziesiąt grzywien toruńskich zastawił, z warunkiem i prawem odkupu [...] - Kronika Jana Długosza
-(IX) Leszek jednostronnie podejmuje decyzję o wystąpieniu z braterskiego niedziału obejmując Bydgoszcz, Gniewkowo, Wyszogród i ziemię michałowską.-(13 XII) Spotkanie z Leszkiem i Przemysłem w Inowrocławiu.

1303-1304

-Wojna z Siemowitem dobrzyńskim.

1304

-(14 X) Ponowienie przez Leszka aktu zastawu ziemi michałowskiej na rzecz Zakonu Krzyżackiego (za łączną kwotę 300 grzywien toruńskich).
-Leszek dostaje się do niewoli czeskiej.

1305

-Kazimierz i Przemysł sprzymierzają się z Władysławem Łokietkiem i przystępują do antyczeskiego powstania na Kujawach brzeskich.

1305/1306

-Kazimierz i Przemysł zaciągają pożyczkę (400 grzywien) pod zastaw ziemi słońskiej, Gniewkowa i Wielowsi u biskupa włocławskiego Gerwarda.

1306

-(25 I) Zawarcie (w Toruniu) układu rozejmowego z czeskim starostą, ważnego do 29 września.
-(XII) Władysław przekazuje władzę namiestniczą na Pomorzu Gdańskim Przemysłowi (z siedzibą w Świeciu) i Kazimierzowi (z siedzibą w Tczewie).

1306/1307

-Kazimierz i Przemysł podejmują nieudane (spóźnione?) próby spłaty Krzyżakom sum zastawnych i odzyskania władztwa nad ziemią michałowską.

1308

📖
Książę Kazimierz widząc, iż siłą bynajmniej mu [mistrzowi krzyżackiemu - przyp. wł.] nie wyrównywał, a zamek Tczew ani z przyrodzenia ani sztuką obwarowany, żywności nie miał pod dostatkiem, postanowił grożącego sobie i swoim uniknąć niebezpieczeństwa, opuścił więc zamek Tczew, i oddał w posiadanie mistrza. Ten natychmiast spalił go ze szczętem; sam zaś książę Kazimierz, odprowadzony przez rycerzy krzyżackich dla zabezpieczenia jego osoby i rzeczy, udał się do brata swego księcia Przemysła do zamku Świecia. - Kronika Jana Długosza
-(ok.13 XI) Krzyżacy zdobywają Tczew.

1309

📖
[...] zamek Świecie, w dziesięć tygodni od początku oblężenia, poddał się mistrzowi i zakonowi Krzyżaków: obydwaj zaś książęta, bracia rodzeni, Przemysław i Kazimierz, [...] wyszli z zamku ze wszystkimi rzeczami swymi, nie bez żalu i łez rzewnych, do księcia Władysława Łokietka, który ich łaskawie przyjął [...] - Kronika Jana Długosza
-(IV) Utrata Świecia na rzecz Krzyżaków.
-(1 V) Sprzedaż ziem na Żuławach na rzecz Krzyżaków, za kwotę 1000 grzywien.

1310-1311

-Konflikt (na tle majątkowym) z biskupem włocławskim, Gerwardem.

1312

-(19 VII/) Powrót Leszka z niewoli czeskiej.

1312/1318

-Małżeństwo z nieznaną kobietą.

1314/1315

📖
Przemysłowi przypadła Bydgoszcz, Leszkowi Inowrocław, Kazimierzowi Gniewkowo z kasztelanią słońską. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(12 X 1314/6 IV 1315) Podział księstwa inowrocławskiego pomiędzy braćmi.

1315

-(27 VI) Władysław Łokietek zawiera antybrandenburskie przymierze z królami Danii, Szwecji, Norwegii oraz z książętami Rugii, Pomorza i Meklemburgii, a pośród swoich sojuszników wymienia książąt kujawskich (Kazimierza i Przemysła).

1315/1316

-(1315/18 XII 1316) Objęcie (wraz z bratem Przemysłem) władzy namiestniczej w Wielkopolsce (z siedzibą w Poznaniu) z nadania Władysława.

1316

-(18 XII) Udział w spotkaniu Władysława Łokietka z Władysławem bytomskim w Krakowie.

1318

-(18-23 VI) Kazimierz bierze udział w wiecu w Sulejowie, na którym wystosowano suplikę do Kurii Rzymskiej w sprawie koronacji Władysława Łokietka.

1325

-(27 VI) Władysław Łokietek zawiera przymierze z książętami Pomorza Zachodniego przeciw Brandenburgii, a pośród swoich sojuszników wymienia Kazimierza.

1332

📖
Podstąpili potem pod zamek Gniewkowo, na ów czas przez Kazimierza księcia na Gniewkowie dzierżony, a wytężywszy siły na jego zdobycie, taranami i gęsto z kusz miotanymi pociskami jęli kruszyć i wywalać mury. Książę Kazimierz widząc, że się oprzeć nie zdoła, przystąpił do ugody, na tej zasadzie, aby mu wolno było wyjść z zamku ze wszystkimi ludźmi i dobytkami, i zamek ogniem zniszczyć. Jakoż, stosownie do takowego układu, wobec nieprzyjaciela opuścił zamek, jedyny jaki pod swym zwierzchnictwem posiadał, i podpaliwszy go w perzynę obrócił. - Kronika Janka Długosza
-(IV) Krzyżacy najeżdżają Kujawy.

1332/1343

-(19 IV 1332/13 VII 1343) Śmierć żony Kazimierza.

1339

-(4 II-15 IX) Drugi proces polsko-krzyżacki przed trybunałem papieskim w Warszawie.

1343

📖
Książęta Ziemowit [II] wiski, i drugi Ziemowit [III] czerski, Bolesław [III] płocki i mazowiecki, Kazimierz [III] gniewkowski i Władysław łęczycki, tudzież panowie ziem krakowskiej i wielkopolskiej, obywatele na koniec miasta Krakowa, Poznania, Sandomierza, Sącza, Kalisza, Włocławka i Brześcia, przystąpili do tego przymierza i zatwierdzili je na piśmie. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII) Kazimierz Wielki zawiera pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu.

1347/1353

-(26 VIII 1347/24 IV 1353) Śmierć Kazimierza III gniewkowskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry