władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyHenryk IX Starszy

Henryk IX Starszy (głogowski)

Mąż spokojny, patron i obrońca duchowieństwa [...]
Katalog opatów żagańskich
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk VIII Młodszy WróbelKatarzyna, córka Władysława II Opolczyka
życie
IV 1389/IV 1390 - 11 XI 1467 (Krosno Odrzańskie)
małżeństwa
 1. 1423/31 - 1447/53: Jadwiga, córka Konrada III Starego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Zygmunt (1431/32 - 24 XII 1458)
  Henryk (1429/ok.1435 - 22 II 1476)
  Anna (1430/40 - 17 XII 1483)
  Jadwiga (1440/50 - 28 I 1480/20 V 1482)
  Katarzyna (1440/50 - 14 XI 1497/)
  syn (/30 V 1447 - /11 XI 1467)
panowanie
1401-1403: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Przemków, Szprotawa, 1/2 Ścinawy (współrządy)
1403-1412/13: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Przemków, Szprotawa, 1/2 Ścinawy, Żagań (współrządy)
1412/13-1417/18: 1/2 Głogowa, Krosno Odrzańskie, Szprotawa, Świebodzin (współrządy)
1417/18-1420: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Szprotawa (współrządy)
1420-1423: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Kożuchów, Szprotawa, Zielona Góra (współrządy)
1423-1430/31: 1/2 Głogowa, Kożuchów, Szprotawa, Zielona Góra
1430/31-1446: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra
1446-1467: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubin, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra

1397

-(14 III) Śmierć ojca Henryka VIII Młodszego Wróbla.-(12 VI) Rupert przystępuje do układu w sprawie zwalczania rozbójnictwa na pograniczu Królestwa Polskiego i księstw śląskich.

1401

-Rupert I legnicki przekazuje dzielnicę głogowską synom Henryka VIII Młodszego Wróbla (Janowi, Henrykowi IX, Henrykowi X i Wacławowi).

1403

-Jadwiga, wdowa po stryju Henryku VI Starszym, ustępuje z księstwa żagańskiego (stanowiącego jej oprawę wdowią).

1407

-Nadanie Szprotawie przywileju bicia własnej monety.

1408

-Jan (przy wsparciu swojego teścia, Rudolfa III saskiego) zajmuje Żagań wraz z okręgiem i rozpoczyna faktyczne samodzielne rządy w księstwie.

1412/1413

-Podział księstwa głogowsko-żagańskiego pomiędzy braćmi.

1417/1418

-Henryk IX i Henryk X wydzielają Bytnicę, Krosno Odrzańskie i Świebodzin młodszemu bratu Wacławowi.

1420

-(6 VI) Śmierć matki Katarzyny.-Udział w nieudanej wyprawie Zygmunta Luksemburskiego przeciwko husytom.
-(28 VII) Henryk (wraz z braćmi) bierze udział (w Pradze) w koronacji Zygmunta Luksemburskiego na króla czeskiego.

1423

-(18 I) Śmierć brata Henryka X Młodszego Rumpolda.
📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1423/1431

-Małżeństwo z Jadwigą, córką Konrada III Starego.

1427-1428

-Henryk (wraz z bratem Janem) bierze udział w walkach z husytami, wspierając zagrożone miasta łużyckie.

1430/1431

📖
Książę Wacław przebywał w Krośnie i stał koło działa, które pękło i go zabiło. I w ten sposób zginął. - Roczniki głogowskie
-(1 VI 1430/4 II 1431) Śmierć brata Wacława, księcia krośnieńskiego.

1433

📖
Także przyszła do mnie prawdziwa wieść z Polski, że książęta śląscy, jako książę Kantner [Konrad V Kącki oleśnicki], książę Henryk [IX Starszy głogowski], książę Jan z Żagania i Biały książę [Konrad VII Biały oleśnicki], byli w niedzielę po Wielkiej Nocy u króla polskiego w Kaliszu i całkiem się zjednoczyli oraz przyłączyli do króla z odpowiedzią albo przyrzeczeniem na Zielone Świątki wysłać także pewną czeladź. Jeśli Polacy tak bardzo się do wojny szykują i tu o ludzi starają, to może przynieść Waszej Łaskawości pewne szkody. - fragment listu szpiega krzyżackiego Piotra Czane do wielkiego mistrza
-(19 IV) Zjazd w Kaliszu z Władysławem Jagiełłą.

1438

-(3 XII) Henryk (wraz z bratem Janem) składa (we Wrocławiu) hołd lenny Albrechtowi II Habsburgowi, królowi czeskiemu.

1439

-(I) Abraham ze Zbąszynia, sędzia poznański, zwolennik husytyzmu, najeżdża na ziemię świebodzińską.

1444

-Henryk zostaje mediatorem w sporze Konrada VII Białego z Wrocławiem.

1446

-Henryk przejmuje zastaw w postaci Lubina (wraz z okręgiem) od zadłużonych książąt Jana I lubińskiego i Henryka X chojnowskiego.

1447/1453

-(ok.25 VI) Śmierć Jadwigi.

1457

-(zima) Niezrealizowany projekt (finansowanej przez zakon krzyżacki) wyprawy książąt Henryka, Władysława głogowskiego, Bolesława V Wołoszka, Konrada IX Czarnego i Konrada X Białego przeciwko Polsce.

1458

-(19 IV) Przystąpienie do związku śląskiego o charakterze antypodiebradzkim i antyhusyckim.

1459

-(1 IX) Henryk składa (w Świdnicy) hołd lenny królowi czeskiemu Jerzemu z Podiebradów.

1462

📖
Roku Pańskiego 1462, w dniu Św. Zofii, w sobotę po niedzieli Cantate uznany i przyjęty król Czech przybył do Głogowa z konnymi w liczbie 2000 bądź nawet więcej. I przyjął króla Polski, mianowicie Kazimierza, który przybył do Głogowa w niedzielę po Św. Zofii z 5000 konnych. Wraz z Jerzykiem zaś byli liczni hrabiowie i szlachta z Czech i Moraw oraz najwyżsi jego urzędnicy i wielcy śląscy, mianowicie biskup wrocławski Jodok, biskup ołomuniecki [Protazy], książęta Śląska: Przemysł [II cieszyński], Konrad [IX Czarny], znowu Konrad [X Biały], Henryk [IX Starszy], Jan [II Szalony] oraz rady wszystkich jego miast, wszystkich z wyjątkiem wrocławian, którzy jednak także skrycie byli obecni. [...] I byli w Głogowie aż do soboty w oktawę [Św. Zofii]. I prowadzili oni rozmowy i naradzali się, nie wiadomo w jakich sprawach, panowała zaś opinia, że się sprzymierzyli i chcieli występować jak jeden mąż. - Roczniki głogowskie
-(18-30 V) Henryk bierze udział (w orszaku króla czeskiego) w zjeździe głogowskim pomiędzy Jerzym z Podiebradów i Kazimierzem IV Jagiellończykiem.

1463-1464

-Spór z Mikołajem I opolskim.

1467

📖
Roku Pańskiego 1467, około Św. Jadwigi, książę żagański Baltazar otrzymał we Wrocławiu żołnierzy zaciężnych, mniej więcej 300 konnych oraz pewną liczbę piechurów, z zamiarem opanowania miasta Żagania. I nie udało mu się, ponieważ przeciwstawił mu się jego brat Jan. I tak pociągnął książę Baltazar pod Kożuchów i wraz ze swoimi stał pod miastem. Dowiedziawszy się o tym książę Jan natarł na nich nocą i zagrabił wszystkie konie i oręż, tak że sam książę Baltazar ledwie zbiegł pieszo. - Roczniki głogowskie
-(X) Baltazar żagański przybywa do Kożuchowa, na dwór Henryka, z prośbą o udzielenie militarnego wsparcia przeciwko Janowi Szalonemu.
📖
W tym czasie, kiedy Żagań był otoczony, mianowicie w roku 1468, zmarł w Krośnie książę Henryk Starszy, ponad osiemdziesięcioletni, brat księcia Wacława, Jana żagańskiego i Rumpolda, [...] który swoich braci przeżył prawie o trzydzieści lat. - Katalog opatów żagańskich
---
We wtorek, dnia jedenastego listopada, Henryk książę głogowski, inaczej kożuchowski, umarł w Kożuchowie; zwłoki jego pochowano w kościele parafialnym. - Kronika Jana Długosza
-(11 XI) Śmierć Henryka IX Starszego w Krośnie Odrzańskim.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry