władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyHenryk V Żelazny

Henryk V (III) Żelazny

[...] był człowiekiem bojącym się Boga i dobrze zarządzającym swoimi posiadłościami [...]
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk IV WiernyMatylda, córka Hermana Długiego, margrabiego brandenburskiego
życie
1310/1321 - 13 IV 1369 (Żagań)
małżeństwa
  1. ok.1337 - 1363: Anna, córka Wacława (Wańka) płockiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Henryk VI (ok.1345 - 5 albo 7 XII 1393)
    Anna (przed 1350 - po 14 VII 1405)
    Jadwiga (1340/50 - 27 III 1390)
    Henryk VII (ok.1350 - 24 XII 1395)
    Henryk VIII (1357/16 II 1363 - 14 III 1397)
panowanie
1342-1343: Wschowa, Żagań
1343-1349: Żagań
1349-1358: 1/2 Głogowa, Żagań
1358-1361/64: 1/2 Głogowa, 1/2 Ścinawy, Żagań
1361/64-1369: 1/2 Głogowa, 1/2 Góry, 1/2 Ścinawy, Żagań

1329-1330

-Henryk Wierny podejmuje (nieudane) zabiegi u papieża Jana XXII w sprawie przejęcia Brandenburgii dla syna Henryka.

ok. 1337

-(/6 IX 1337) Małżeństwo z Anną, córką Wacława (Wańka) płockiego.

1341

-(30 IV) Henryk z ojcem Henrykiem przejmują dzielnicę wschowską od Jana ścinawskiego.

1342

-(22 I) Śmierć Henryka Wiernego.

1343

📖
Henryk, tak bardzo bolał nad krzywdą ojca, że dla odzyskania połowy miasta Głogowa ciągłymi walkami i napadami gnębił króla czeskiego Jana i jego syna Karola, który po nim objął to królestwo. Musiał wreszcie Karol król czeski ze znacznym przybyć wojskiem dla zasłonienia mieszczan głogowskich, którym Henryk zbyt długo dokuczał. - Kronika Jana Długosza
-Wojna z Czechami o Głogów (zagarnięty bezprawnie w roku 1331).
📖
[...] król Kazimierz obiegłszy miasto Wschowę, dobywał go przez dni kilkanaście; a gdy przysłano na jego obronę rycerstwo księcia żagańskiego nie mogło mu się oprzeć skutecznie, poburzył i wyłamał mury, i miasto opanował [...] Nie mały gmin ludzi zabrał do niewoli, a miasto całe z obwodem wschowskim wrócił pod swoje panowanie. Pomknął się potem z wojskiem do księstwa żagańskiego, i zamek wraz z miastem [...] Ścinawa, acz położeniem swoim i wysokimi murami warowne, zdobył i z ziemią zrównał. Nareszcie po wsiach, miasteczkach mniej znacznych i włościach, kazał rozszerzyć spustoszenia, i wszystkie te miasteczka, osady i sioła ogniem i grabieżą zniszczyć. [...] Przybyli więc posłowie książęcy z prośbą pokorną, błagając: "aby król zatrzymał swój gniew, a oszczędzić raczył reszty tej uciśnionej i nieszczęśliwej krainy, oświadczając, że Henryk książę żagański i jego bracia [raczej stryjowie - przyp. wł.], Konrad książę oleśnicki, Jan ścinawski i Przemysław głogowski, odstępują wszelakiego prawa do ziemi i miasta Wschowy, i zrzekają się dalszego poszukiwania jakichkolwiek krzywd i uraz, a nadto gotowi są do przyjęcia warunków, jakie im król Kazimierz naznaczy". - Kronika Jana Długosza
-(lato) Najazd Kazimierza Wielkiego na ziemię wschowską.

1344

-(7 VI) Układ z Janem Luksemburskim.

1345

-Nieudana próba odzyskania Wschowy (wraz ze stryjem Konradem).

1347

-(2 IX) Henryk bierze udział w koronacji Karola IV na króla czeskiego w Pradze.

1349

-Henryk wyjeżdża z Karolem IV do Awinionu (do papieża Klemensa VI).
-(6 VII) Przejęcie połowy Głogowa od Czechów.
-(25 VII) Udział w koronacji Karola IV na króla rzymskiego w Akwizgranie.

1351

-(20 VIII) Śmierć Bolesława III płockiego.

1353

-(12 I) Odkupienie zamku Ryczeń od Jana ścinawskiego.

1354-1355

📖
Następnie wyruszył ze wspomnianym panem Karolem do Rzymu, by on został ukoronowany na cesarza, sam zaś przepasany został pasem rycerskim. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-Wyjazd do Italii w orszaku Karola IV Luksemburskiego.

1355-1356

-Wyjazd z misją dyplomatyczną (prawdopodobnie wspólnie z Mikołajem Małym ziębickim) do Konstantynopola (z ramienia cesarza Karola IV), do cesarza bizantyjskiego Jana V Paleologa.

1357/1358

📖
W końcu podążył do Grobu Pańskiego [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(1357/23 IV 1358) Henryk odbywa pielgrzymkę do Ziemi Świętej (wraz z Mikołajem Małym ziębickim).

1358

-(15 I) Henryk odkupuje połowę Ścinawy, Chobieni oraz całość terytorium pomiędzy Odrą i Baryczą (tzw. Międzyrzecza) od Jana ścinawskiego.

1360

-(10 I) Ostateczny podział dzielnicy głogowskiej i bytomskiej pomiędzy Henrykiem Żelaznym i Luksemburgami.

1361

-(11 IV) Udział w uroczystościach chrzcielnych syna cesarskiego, Wacława Luksemburskiego w Norymberdze.
-Odkupienie Polkowic i Bagna od Jana ścinawskiego.

1361/1364

-(7 X) Śmierć Jana ścinawskiego.

1362

-(22 IV) Henryk spotyka się z Kazimierzem Wielkim w Pyzdrach.

1363

-Wybuch konfliktu pomiędzy Henrykiem i Bolkiem II Małym (prawdopodobnie z powodu podziału Bytomia Odrzańskiego).-(16 II) Śmierć Anny.

1365

-(25 II) Małżeństwo Kazimierza Wielkiego z Jadwigą, córką Henryka.
-(III) Zjazd z Kazimierzem Wielkim w Żarnowcu.

1367

📖
Został on [Henryk – przyp. wł.] porwany przez swoich znaczniejszych lenników [...] i ich wspólników. Narzucili mu kaptur na oczy i prowadzili stąd przez lasy i krzewy jeżynowe i uderzali go w głowę liściastymi gałązkami. I mówili: Baw się, książę, baw się. Na koniec powiedli go do pewnego lochu w Jakubowie w pobliżu Głogowa. A trzymali już w tym lochu pojmanego pewnego sołtysa, który zbiegł i przybył do Głogowa, oddalonego ledwie o milę od Jakubowa. Ten sołtys dał znać głogowianom, którzy z radością wyruszyli i go uwolnili. - Roczniki głogowskie
-Henryk zostaje porwany przez zbuntowanych rycerzy i uwięziony w ciemnicy w podziemiach kościoła Św. Jana w Jakubowie.-Utrata wzroku przez Henryka (wskutek zapalenia gałek ocznych).

1369

-Wielki pożar Żagania.
📖
[...] wreszcie odszedł z tego świata w roku Pańskim tysiąc trzysta sześćdziesiątym dziewiątym i pochowany został w Żaganiu u kanoników regularnych blisko grobu wspomnianego swego ojca. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(13 IV) Śmierć Henryka V Żelaznego w Żaganiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry