władcy dzielnicowiPiastowie oświęcimsko-zatorscyJan III oświęcimski

Jan III oświęcimski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Jan II, książę oświęcimskiJadwiga, córka Ludwika I brzeskiego
życie
1366(72*)/76 - (19 VIII/) 1405

* układ z roku 1372 zawarty pomiędzy Janem II i Przemysławem Noszakiem dawał księciu cieszyńskiemu ekspektatywę objęcia księstwa oświęcimskiego po bezpotomnej śmierci Jana II; może to oznaczać, iż Jan II nie miał wówczas jeszcze potomka męskiego; być może też miał już syna, ale przeznaczył go do kariery duchownej, co zdarzyło się już w piastowskiej linii oświęcimskiej (Władysław i Jan I)
małżeństwa
  1. 1394 - 1400/5: Jadwiga, córka Olgierda Giedyminowicza, wielkiego księcia litewskiego, siostra Władysława II Jagiełły
panowanie
1375/76-1405: Kęty, Oświęcim, Wadowice, Zator, Żywiec

1372

-Układ ojca Jana II oświęcimskiego z Przemysławem Noszakiem.

1375/1376

-(1 VI 1375/8 XI 1376) Śmierć ojca Jana II, księcia oświęcimskiego.

1391

-(25 V) Lokacja Kęt na prawie magdeburskim.

1394

-(1-12 III) Pobyt w Krakowie na dworze Władysława Jagiełły.
-(17-21 VI) Jan, po raz kolejny, przebywa w Krakowie (i Mogile) u Władysława Jagiełły.
-(24-27 VII) Ponowny pobyt w Krakowie, w gościnie u królowej Jadwigi.
-Małżeństwo z Jadwigą, córką Olgierda Giedyminowicza, wielkiego księcia litewskiego, siostrą Władysława Jagiełły.

1396

-(20 IX) Jan zabezpiecza wiano swojej żony Jadwigi, zapisując jej 5000 grzywien na Zatorze, Wadowicach, zamku Wołek i przynależnych do nich wsiach.

1397

-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1399

-(III) Jan Kropidło, w czasie podróży z Opola do Chełmna (w przebraniu kupieckim), zostaje pojmany w Kaliszu przez Polaków.

po 1399

-(13 V 1400/) Śmierć Jadwigi.

1402

-(17 VII) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.

1405

-(19 VIII/) Śmierć Jana III oświęcimskiego.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry