władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyHenryk I jaworski

Henryk I jaworski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolko I SurowyBeatrycze, córka Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego
życie
1292/1296 - 6 III/15 V 1346
małżeństwa
  1. 1316 - przed 1337: Agnieszka, córka Wacława II czeskiego, wnuczka Przemysła II
    • małżeństwo dopełnione w 1319 roku
panowanie
1307-1312: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica, Ziębice (formalne współrządy)
1312-1319: Jawor, Lwówek Śląski
1319-1329: Jawor, Lwówek Śląski, wschodnie Łużyce (Lubań, Przewóz, Zgorzelec)
1329-1337: Hradec, Jawor, Lwówek Śląski, wschodnie Łużyce (Lubań, Przewóz), Trutnov
1337-1346: Głogów, Hradec, Jawor, Kąty (Wrocławskie), Lwówek Śląski, Trutnov
1337-1346: Kąty Wrocławskie (książę zastawny)

1301

-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1307

-(XII) Bernard zostaje uznany za pełnoletniego i przejmuje władzę w księstwie oraz opiekę nad małoletnimi braćmi.

1312

-Objęcie samodzielnej władzy w ziemi jaworskiej z nadania brata Bernarda.

1316

-Małżeństwo z małoletnią Agnieszką, córką Wacława II czeskiego.

1316-1318

-Walki ze zwolennikami Jana Luksemburskiego.

1319

-(14 VIII) Śmierć Waldemara Wielkiego, margrabiego brandenburskiego.-(VIII-IX) Walki o Łużyce pomiędzy Henrykiem i Janem Luksemburskim.

ok. 1319 (?)

-Henryk składa (we Frankfurcie) hołd lenny (?) królowi niemieckiemu Ludwikowi IV Wittelsbachowi.

1325

-Uzyskanie dyspensy papieża Jana XII na małżeństwo z Agnieszką (z powodu bliskiego pokrewieństwa pomiędzy małżonkami).

1329

-Mieszkańcy Zgorzelca występują do Jana Luksemburskiego o przyłączenie miasta i okręgu do Korony Czeskiej.
-(3 V) Układ z Janem Luksemburskim (zawarty we Wrocławiu).

przed 1337

-(/4 I 1337) Śmierć Agnieszki.

1337

-(4 I) Układ wrocławski z Janem Luksemburskim.-Otrzymanie w zastaw Kątów Wrocławskich.

1345

-Traktat z Bolkiem II Małym dotyczący wzajemnego dziedziczenia.

1346

📖
Ten Henryk zmarł bezpotomnie i ziemia księstwa Jaworu przeszła na Bolka, ostatniego księcia świdnickiego, syna brata jego, księcia Bernarda [..] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(6 III/15 V) Śmierć Henryka I jaworskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry