władcy dzielnicowiPiastowie kozielsko-bytomscyKazimierz bytomski

Kazimierz bytomski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław I opolskiEufemia, córka Władysława Odonica
życie
1253/1257 - 10 III 1312
małżeństwa
 1. 1274/1278 - 1304/1312: Helena, córka Lwa Daniłowicza, księcia halicko-włodzimierskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Bolesław (ok.1278 - XII 1328)
  Władysław (1277/1283 - 16 IX 1351/8 IX 1352)
  Siemowit (ok.1290/92 - 1 VII 1342/1355)
  Jerzy (przed 1300 - po 19 II 1327)
  Mieszko (przed 1300 - 20 IV/9 VIII 1344)
  Maria (1290/92 - 15 XII 1317)
panowanie
1281/82-1284: Bytom, Koźle, Niemodlin, Opole, Strzelce (współrządy)
1284-1303: Bytom, Gliwice, Koźle, Siewierz, Toszek
1303-1312: Bytom, Gliwice, Siewierz

1264

-Kazimierz zostaje pasowany na rycerza przez króla czeskiego, Przemysła Ottokara II.

1274/1278

-Małżeństwo z Heleną, córką Lwa Daniłowicza, księcia halicko-włodzimierskiego.

1277

-(VII) Zjazd pokojowy we Wrocławiu (pomiędzy Przemysłem Ottokarem II i książętami legnickimi).
-Prawdopodobny udział w zjeździe z królem czeskim Przemysłem Ottokarem II w Opawie.

1281/1282

-(27 VIII bądź 13 IX) Śmierć Władysława I opolskiego.

1284

-Zawarcie układu podziałowego z bratem Bolesławem.

ok. 1287

-Henryk IV rozwiązuje małżeństwo z siostrą Kazimierza, Konstancją.

1289

📖
Książę Opola i Bytomia Kazimierz, syn nieżyjącego Władysława opolskiego, ujęty przez księcia czeskiego Wacława [II] wieloma upominkami, darami i obietnicami, niepomny na swe królewskie pochodzenie i znakomitych przodków, którzy się wywodzili od królów polskich, nie pokonany w czasie wojny, ani nie znękany napaściami wrogów, nie przyciśnięty wreszcie jakąś prawdopodobną koniecznością, ale wskutek nierozwagi i chciwości poddaje się pod panowanie i władzę wspomnianego księcia czeskiego Wacława (nie osiągnął bowiem jeszcze wówczas godności króla). Uznał się za wasala i poddanego jego i królestwa czeskiego nie tylko ku własnej hańbie, ale również swego rodu i książąt polskich, z ogromną krzywdą i zniewagą dla Królestwa Polskiego. - Kronika Jana Długosza
-(10 I) Kazimierz składa (w Pradze) hołd lenny Wacławowi II czeskiemu (z powodu zagrożenia ze strony Henryka IV).
📖
[Gdy książęta śląscy] wracali na Śląsk, w czasie postoju koło miasta Siewierza napada na nich książę kujawski Władysław Łokietek z innymi książętami. A ponieważ oni także chwycili za broń dwudziestego szóstego lutego dochodzi do zawziętej walki między braćmi i rycerzami. I po wielkiej obustronnej rzezi zwycięstwo, jakkolwiek krwią drogo okupione, przypadło Łokietkowi i jego towarzyszom. Bardzo wielu spośród rycerzy śląskich padło, albo w czasie ucieczki dostało się do niewoli. Ginie w tej bitwie syn księcia głogowskiego Konrada, książę szprotawski [raczej ścinawski - przyp. wł.] Przemysł, który dopiero co osiągnął wiek młodzieńczy. [...] Książę opolski Bolesław ranny dostaje się do niewoli. - Kronika Jana Długosza
-(26 II) Bitwa pod Siewierzem, na terytorium Kazimierza (który nie bierze udziału w działaniach wojennych).
-(15 VIII) Zjazd w Opawie z Wacławem II czeskim.

1292

-(VIII) Wacław II wyprawia się (ze wsparciem Kazimierza, Bolesława II płockiego i Bolesława I opolskiego) przeciwko Władysławowi Łokietkowi i wspierającemu go Kazimierzowi II łęczyckiemu.

1297

-(2 VI) Udział w koronacji Wacława II na króla Czech (w Pradze).

1300

-(VIII) Udział w koronacji królewskiej Wacława II w Gnieźnie.

1303

-Kazimierz dokonuje podziału swojego władztwa.

po 1304

-(12 VI/) Śmierć Heleny.

1305

-(21 VI) Śmierć Wacława II czeskiego.

1306

📖
[Karol Robert] pojął w małżeństwo Marię, córkę Kazimierza księcia cieszyńskiego i bytomskiego, dziewicę osobliwszej pod ten czas urody. - Kronika Jana Długosza
-(/23 VI) Małżeństwo córki Kazimierza, Marii z królem węgierskim Karolem Robertem Andegaweńskim.

1311

-(/12 III) Kazimierz dopuszcza syna Siemowita do współrządów w księstwie bytomskim.

1312

📖
Tegoż Roku Pańskiego 1312, sześć dni przed Idami marca zmarł Kazimierz, książę bytomski. - Spominki gnieźnieńskie
-(10 III) Śmierć Kazimierza bytomskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry