władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyKonrad II Garbaty

Konrad II Garbaty

Był garbaty i z powodu tego kalectwa zwano go księciem Kokirleńskim. Z biegiem czasu oddano mu prepozyturę we Wrocławiu, gdzie to kalectwo narażało go na mniejsze zniewagi.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I głogowskiSalomea, córka Władysława Odonica Plwacza
życie
1260/1265 - 11 X 1304
panowanie
1278-1284: Ścinawa
1284-1304: Szprotawa, Żagań
godności kościelne
ok.1280-1287: prepozyt kapituły lubuskiej
1287-1304: prepozyt kapituły katedralnej wrocławskiej
1299: patriarcha akwilejski (nie objęte)

1273/1274

📖
Roku Pańskiego 1270 [1273/1274 - przyp. wł.] zmarł książę Konrad, pan głogowski, ścinawski, górowski, szprotawski, żagańskim, kożuchowski, zielonogórski, krośnieński, świebodziński, sulechowski i innych miast na tych terytoriach. Ten Konrad uczynił wiele dobra dla Kościoła. Pochowany został na Ostrowie Tumskim [w Głogowie - przyp. wł.]. - Roczniki głogowskie
-(6 VIII 1273 albo 1274) Śmierć Konrada I głogowskiego.

1277

📖
[Bolesław Rogatka] upatrzywszy tedy chwilę sposobną do wykonania zamiarów, wysławszy służalców i łotrzyków, we czwartek przed niedzielą "Reminiscere" Wielkiego Postu, dnia osiemnastego lutego, nocą wyciąga z łóżka śpiącego i więzi księcia wrocławskiego Henryka Probusa, nie obawiającego się zupełnie stryjowskiej zasadzki i odpoczywającego spokojnie we dworze i swojej wsi Jelcz. Przewozi więźnia do swego zamku Wleń, wtrąca do ciężkiego więzienia w przekonaniu, że trudami uciążliwego więzienia potrafi skłonić bratanka Henryka do ustąpienia z pewnych zamków, miast i okręgów. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.
📖
[...] książę legnicki Bolesław wsparty przez swoich synów: Henryka, Bolesława i Bernarda, pierwszy wyprowadził swoje wojska i najechawszy zbrojnie ziemię wrocławską, zaczął ją pustoszyć i gnębić grabieżami i pożarami. Wojska wrocławian, które ruszyły przeciw niemu, by zapobiec mszczeniu swoich pól, uderzają na niego na polach między Skorolcem i Procanem i w sobotę, w dzień Św. Jerzego mimo złych wróżb, staczają bitwę. Jedni i drudzy walczyli z wielką zawziętością i okazywali tak wielki zapał do walki, że starcie trwało niemal do wyniszczenia jednej i drugiej strony, gdyż żadna nie chciała ustąpić z pola walki. Toteż Bolesław legnicki, widząc wielką rzeź swoich i przewidując, że w końcu muszą ponieść klęskę, z jednym tylko towarzyszem uciekł z pola walki, żeby się nie dostać w ręce wrocławian. Na koniec jego starszy syn Henryk, pełniąc obowiązki wodza i żołnierza, podjął na nowo walkę, która w wielu miejscach ustała albo osłabła. Okazując upór i wytrwałość pobił na głowę wrocławian i ich wojska posiłkowe [...] Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że [rycerze] legniccy, chociaż zwycięscy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. W tej bitwie dostaje się do niewoli książę poznański Przemysł oraz wielu podległych mu rycerzy. - Kronika Jana Długosza
-Odwetowa wyprawa Przemysła II oraz książąt głogowskich (Henryka III, Konrada i Przemka) na rzecz porwanego.-Prawdopodobny udział w zjeździe z królem czeskim Przemysłem Ottokarem II w Opawie.

1277/1278

-(XII 1277/I 1278) Porozumienie pokojowe pomiędzy książętami głogowskimi i Bolesławem Rogatką.

1278

-(I/1 VII) Podział księstwa głogowskiego.-Wyjazd na studia (do Bolonii ???).

1280

-Powrót Konrada do kraju.

ok. 1280

-Objęcie prepozytury w kapitule lubuskiej.

1281

-Konrad uznaje zwierzchnictwo Henryka IV.

1284

-Zamiana księstwa ścinawskiego na żagańskie z bratem Przemkiem (wymuszona prawdopodobnie przez Henryka IV, zainteresowanego graniczeniem z przyjaznym sobie Przemkiem).
-(1 VI) Konrad zostaje subdiakonem w kapitule lubuskiej.

1287

-(zima/wiosna) Konrad zostaje prepozytem kapituły katedralnej wrocławskiej z nadania biskupa Tomasza II.

1289

-(26 II) Śmierć Przemka ścinawskiego.

1290

-(VIII-IX) Udział w synodzie diecezjalnym we Wrocławiu.
-(lato/1 IX) Przejęcie Wińska i Chobienic od Henryka głogowskiego.

1292

-(15 III) Śmierć biskupa wrocławskiego Tomasza II.

1296

-Konrad (wraz z Bolkiem Surowym) najeżdża na księstwo ścinawskie Henryka głogowskiego.

1297

-(III) Zjazd pokojowy w Zwanowicach.

1299

-(5 III) Uzyskanie godności patriarchy akwilejskiego.
📖
A gdy je [księstwo żagańskie] orężem chciał odzyskać, pojmany przez księcia Henryka i do Głogowa odprowadzony, wysiadywał winienie w wieży; skąd go wprawdzie poddani jego i rycerze, szlachta z Rudnej i Lubina, nocną porą wyswobodzili. - Kronika Jana Długosza
-(V) Powrót Konrada do Żagania.-Zakończenie sporu między braćmi.

1304

📖
Roku Pańskiego 1304, w piąte Idy października, zmarł książę Śląska Konrad, pan żagański, głogowski itd. - Roczniki głogowskie
-(11 X) Śmierć Konrada II Garbatego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry