władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyKonrad III Stary

Konrad III Stary (oleśnicki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad II 'der Groe Hirre'Agnieszka, córka Kazimierza I cieszyńskiego
życie
1354/1359 - 20 albo 28 XII 1412
małżeństwa
 1. ok.1380 - 1412: Guta (nieznanego pochodzenia)
  • znana XIX-wiecznym badaczom była pieczęć księżnej z orłem Piastów śląskich - brak jednak pewności, czy był to jej znak rodowy, czy posługiwała się nim jako księżna oleśnicka
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Konrad IV (1380/86 - 9 VIII 1447)
  Konrad V (1381/87 - 10 IX 1439)
  Konrad VI (1387/91 - 3 IX 1427)
  Konrad VII (1388/92 - 14 II 1452)
  Konrad VIII (1395/1400 - 5 IX 1444/8 X 1447)
  Eufemia (1390/1405 - 1444)
  Jadwiga (1400/10 - ok.25 VI 1447/1453)
panowanie
1403-1412: 1/2 Bytomia, część Gliwic, 1/2 Góry, Koźle, Oleśnica, Prudnik, 1/2 Ścinawy

ok. 1380

-Małżeństwo z Gutą (nieznanego pochodzenia).

1397

-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1402

-(17 VII) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.

1403

-(10/11 VI) Śmierć ojca Konrada II der Groe Hirre.-(29 XII) Wydanie (wraz z synami Konradem IV i Konradem V) przywileju na rzecz mieszczan, umożliwiający dziedziczenie przez nich posiadłości ziemskich.

1404

-(27 XII) Konrad, wraz z synami (Konradem IV i Konradem V) potwierdzają prawa i przywileje mieszczan należącej do nich połowy Bytomia.

1406

-Pośrednictwo w sporze Władysława Jagiełły z Krzyżakami o Drezdenko.
-(26 XI) Konrad uczestniczy (w roli rozjemcy) w obradach sądu polubownego w Grodkowie, rozpatrującego spór księżnej-wdowy opolskiej Eufemii z bratankami.

1407

-Rada miejska w Oleśnicy wykupuje od Konrada dziedziczne wójtosto i przejmuje pełny zarząd nad miastem.

1408

-Wysłanie syna Konrada VII do Krakowa, gdzie ten uzyskuje funkcję pazia królowej Anny Cilly.

1409

-Konrad VII opuszcza dwór krakowski i udaje się do Krzyżaków.
-(X) Konrad wraz z synem Konradem IV, jako posłowie króla niemieckiego i czeskiego Wacława IV Luksemburskiego, pośredniczą w rozmowach pokojowych pomiędzy Polską i Zakonem Krzyżackim w Bydgoszczy.

1411

-Król czeski Wacław IV Luksemburski powołuje Konrada i Wacława II na arbitrów w sporze z książętami opolskimi.

1412

-(21 lub 28 XII) Śmierć Konrada III Starego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry