władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyKonrad IX Czarny

Konrad IX Czarny

Był wielkim sprzymierzeńcem heretyków.
Roczniki głogowskie
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad V KąckiMałgorzata (nieznanego pochodzenia)
życie
1415/20 - 14 VIII 1471 (Oleśnica)
małżeństwa
  1. 1447/54 - 1471: Małgorzata , córka Siemowita V rawskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Barbara (1465 - po 30 XI 1478)
panowanie
1439-1450: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle (współrządy)
1450-1452: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prusice, Rudna, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Wołów, Żmigród (współrządy)
1452-1459: 1/2 Bytomia, Gliwice, Koźle, Oleśnica
1459-1471: Bytom, Gliwice, Koźle, Oleśnica

1439

-(10 IX) Śmierć ojca Konrada V Kąckiego.

1447/1454

-(1447/4 I 1454) Małżeństwo z Małgorzatą, córką Siemowita V rawskiego.

1448

-(17 X/27 XI) Konrad VII zbrojnie zajmuje Wołów (władztwo księżnej-wdowy Małgorzaty).

1450

-(7 III) Konrad VII (wraz z żoną) zostaje pojmany i uwięziony przez bratanków w zamku w Oleśnicy (następnie w Prusicach).

1450-1451

-Król niemiecki Fryderyk III Habsburg interweniuje w sprawie konfliktu Konrada VII z bratankami.

1451

-(IV/V) Konrad VII ceduje swoje prawa do księstwa oleśnickiego na rzecz króla Fryderyka III Habsburga, wobec faktu, iż bratankowie nie wykonali wyroku sądu królewskiego i nie przywrócili mu zagrabionych dóbr i ziem.

1452

-(14 II) Śmierć stryja Konrada VII Białego.

1457

-(zima) Niezrealizowany projekt Baltazara żagańskiego (finansowanej przez zakon krzyżacki) wyprawy książąt Bolesława V Wołoszka, Henryka IX Starszego, Władysława głogowskiego, Konrada IX i Konrada X Białego przeciwko Polsce.

1458

-(17 IV) Powstanie (na zjeździe w Legnicy) związku śląskiego o charakterze antypodiebradzkim i antyhusyckim.

1459

-(6 VII) Odkupienie połowy Bytomia od Wacława I cieszyńskiego za cenę 1700 grzywien.
📖
I tego roku, około święta Św. Burcharda, [Jerzy z Podiebradów] przyjął książąt, mianowicie Konrada Białego, Konrada Czarnego i księcia Głogowa Władysława oraz miasta, mianowicie Świdnicę wraz z innymi. W ten sposób wymieszali się z Czechami i zamierzali zniszczyć sławne miasto Wrocław, do czego Bóg nie dopuścił, a oni sami z wielkim zgorszeniem i wielkimi szkodami zaniechali [tego] i liczni spośród nich zostali zabici pod Wrocławiem koło kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic. I tak haniebnie odstąpili. - Roczniki głogowskie
-(IX-X) Konrad bierze udział w ataku króla czeskiego Jerzego z Podiebradów na Wrocław.

1461

-(9 VI) Pośrednictwo w układzie pomiędzy Janem IV gliwickim i Kazimierzem IV Jagiellończykiem dotyczącym regulacji wzajemnych roszczeń majątkowych odnośnie Oświęcimia.

1462

📖
Śmierć jego [Władysława II - przyp. wł.] stała się powodem nie małych sporów o pozostałe po nim księstwa, płockie i bełskie, które on z dziada i ojca dziedzicznym spadkiem posiadał. Z jednej bowiem strony Kazimierz król Polski rościł sobie do nich prawo, jako do swych lenn; z drugiej strony Konrad [III], Kazimierz [III], Bolesław [V], Janusz [II], synowie Bolesława [IV], niegdyś mazowieckiego i warszawskiego księcia, pochodzący z jednego szczepu ze zmarłym księciem, ale już w czwartym stopniu. A obok tych, ciotka zmarłych książąt, Katarzyna, wdowa po Michale kniaziu litewskim. Nadto książęta cieszyńscy Wacław [I] i Przemysław [II], z drugiej ciotki Ofki zrodzeni; Małgorzata, żona Konrada Kantnera [raczej Konrada IX Czarnego - przyp. wł.] księcia oleśnickiego, a jedyna córka Siemowita [V] mazowieckiego księcia, zmarłych książąt [Siemowita VI i Władysława II - przyp. wł.] siostra stryjeczna. - Kronika Jana Długosza
-(26/27 II) Śmierć Władysława II, księcia płockiego.
📖
Roku Pańskiego 1462, w dniu Św. Zofii, w sobotę po niedzieli Cantate uznany i przyjęty król Czech przybył do Głogowa z konnymi w liczbie 2000 bądź nawet więcej. I przyjął króla Polski, mianowicie Kazimierza, który przybył do Głogowa w niedzielę po Św. Zofii z 5000 konnych. Wraz z Jerzykiem zaś byli liczni hrabiowie i szlachta z Czech i Moraw oraz najwyżsi jego urzędnicy i wielcy śląscy, mianowicie biskup wrocławski Jodok, biskup ołomuniecki [Protazy], książęta Śląska: Przemysł [II cieszyński], Konrad [IX Czarny], znowu Konrad [X Biały], Henryk [IX Starszy], Jan [II Szalony] oraz rady wszystkich jego miast, wszystkich z wyjątkiem wrocławian, którzy jednak także skrycie byli obecni. [...] I byli w Głogowie aż do soboty w oktawę [Św. Zofii]. I prowadzili oni rozmowy i naradzali się, nie wiadomo w jakich sprawach, panowała zaś opinia, że się sprzymierzyli i chcieli występować jak jeden mąż. - Roczniki głogowskie
-(18-30 V) Konrad bierze udział (w orszaku króla czeskiego) w zjeździe głogowskim pomiędzy Jerzym z Podiebradów i Kazimierzem IV Jagiellończykiem.

1465

-Kazimierz Jagiellończyk obiecuje Konradowi wypłatę kwoty 20000 czerwonych złotych (w ciągu 4 lat) w zamian za zrzeczenie się pretensji do spadku po Władysławie II płockim.

1466

-Udział w zjeździe możnowładców czeskich w Rudnicy (w roli stronnika Jerzego z Podiebradów).
-(VI) Zjazd Jerzego z Podiebradów z książętami śląskimi w Kłodzku.

1468

📖
Roku Pańskiego 1468 pan legat ekskomunikował pięciu książąt ze Śląska, mianowicie książąt górno[śląskich] Przemysła [II cieszyńskiego] i Wacława [I cieszyńskiego] oraz książąt dolno[śląskich] Konrada [X] Białego, Konrada [IX] Czarnego i księcia na Legnicy Fryderyka [I], ponieważ wezwał ich, aby udzielili pomocy wrocławianom i innym książętom przeciw trucicielskiemu smokowi Jerzykowi. Ci zaś nieustępliwi i zbuntowani trwali w ekskomunice od święta Św. Zofii aż do czasu po święcie Wniebowzięcia Błogosławionej Maryi Dziewicy. - Roczniki głogowskie
-(15 V-15 VIII/) W związku z popieraniem króla Jerzego z Podiebradów, Konrad zostaje tymczasowo ekskomunikowany przez legata papieskiego Rudolfa z Rüdesheimu.

1469

-(4 VI) Konrad zostaje zmuszony do złożenia (we Wrocławiu) hołdu lennego (anty)królowi czeskiemu Maciejowi Korwinowi.

1471

📖
Roku Pańskiego 1471, w dniu Św. Hipolita, zmarł książę Konrad, Czarny Książę. Było to we wtorek, a w piątek został pochowany w Trzebnicy. Zmarł w Oleśnicy. - Roczniki głogowskie
-(14 VIII) Śmierć Konrada IX Czarnego w Oleśnicy.
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry