władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyKonrad X Biały Młodszy

Konrad X Biały Młodszy

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad V KąckiMałgorzata (nieznanego pochodzenia)
życie
ok. 1420 - 21 IX 1492
małżeństwa
  1. ok.1450 - 1471: Dorota, mieszczka, córka kotlarza Nikodema Reynkenberga
panowanie
1439-1450: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle (współrządy)
1450-1452: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prusice, Rudna, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Wołów, Żmigród (współrządy)
1452-1471: Milicz, Syców, 1/2 Ścinawy, Wołów
1471-1472: Bytom, Gliwice, Koźle, Milicz, Syców, 1/2 Ścinawy, Wołów
1472-1483/85: Milicz, Syców, 1/2 Ścinawy, Wołów
1483/85-1489: Bierutów, Milicz, Oleśnica, Syców, 1/2 Ścinawy, Wołów
1489-1490: Uraz
1490-1492: Bierutów, Oleśnica, Prusice, Syców, Trzebnica, Wąsosz, Wołów, Żmigród

1439

-(10 IX) Śmierć ojca Konrada V Kąckiego.

1448

-(17 X/27 XI) Konrad VII zbrojnie zajmuje Wołów (władztwo księżnej-wdowy Małgorzaty).

ok. 1450

-Małżeństwo z Dorotą, mieszczką, córką kotlarza Nikodema Reynkenberga.

1450

-(7 III) Konrad VII (wraz z żoną) zostaje pojmany i uwięziony przez bratanków w zamku w Oleśnicy (następnie w Prusicach).

1450-1451

-Król niemiecki Fryderyk III Habsburg interweniuje w sprawie konfliktu Konrada VII z bratankami.

1451

-(IV/V) Konrad VII ceduje swoje prawa do księstwa oleśnickiego na rzecz króla Fryderyka III Habsburga, wobec faktu, iż bratankowie nie wykonali wyroku sądu królewskiego i nie przywrócili mu zagrabionych dóbr i ziem.

1452

-(14 II) Śmierć stryja Konrada VII Białego.

1457

-(zima) Niezrealizowany projekt Baltazara żagańskiego (finansowanej przez zakon krzyżacki) wyprawy książąt Bolesława V Wołoszka, Henryka IX Starszego, Władysława głogowskiego, Konrada IX Czarnego i Konrada X przeciwko Polsce.

1458

-(17 IV) Powstanie (na zjeździe w Legnicy) związku śląskiego o charakterze antypodiebradzkim i antyhusyckim.

1459

📖
I tego roku, około święta Św. Burcharda, [Jerzy z Podiebradów] przyjął książąt, mianowicie Konrada Białego, Konrada Czarnego i księcia Głogowa Władysława oraz miasta, mianowicie Świdnicę wraz z innymi. W ten sposób wymieszali się z Czechami i zamierzali zniszczyć sławne miasto Wrocław, do czego Bóg nie dopuścił, a oni sami z wielkim zgorszeniem i wielkimi szkodami zaniechali [tego] i liczni spośród nich zostali zabici pod Wrocławiem koło kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic. I tak haniebnie odstąpili. - Roczniki głogowskie
-(IX-X) Konrad bierze udział w ataku króla czeskiego Jerzego z Podiebradów na Wrocław.

1462

📖
Roku Pańskiego 1462, w dniu Św. Zofii, w sobotę po niedzieli Cantate uznany i przyjęty król Czech przybył do Głogowa z konnymi w liczbie 2000 bądź nawet więcej. I przyjął króla Polski, mianowicie Kazimierza, który przybył do Głogowa w niedzielę po Św. Zofii z 5000 konnych. Wraz z Jerzykiem zaś byli liczni hrabiowie i szlachta z Czech i Moraw oraz najwyżsi jego urzędnicy i wielcy śląscy, mianowicie biskup wrocławski Jodok, biskup ołomuniecki [Protazy], książęta Śląska: Przemysł [II cieszyński], Konrad [IX Czarny], znowu Konrad [X Biały], Henryk [IX Starszy], Jan [II Szalony] oraz rady wszystkich jego miast, wszystkich z wyjątkiem wrocławian, którzy jednak także skrycie byli obecni. [...] I byli w Głogowie aż do soboty w oktawę [Św. Zofii]. I prowadzili oni rozmowy i naradzali się, nie wiadomo w jakich sprawach, panowała zaś opinia, że się sprzymierzyli i chcieli występować jak jeden mąż. - Roczniki głogowskie
-(18-30 V) Konrad bierze udział (w orszaku króla czeskiego) w zjeździe głogowskim pomiędzy Jerzym z Podiebradów i Kazimierzem IV Jagiellończykiem.

1465

-Konrad bierze udział w misji dyplomatycznej do Rzymu w sprawie wynegocjowania odwołania ekskomuniki nałożonej w roku 1463 na Jana II Szalonego.

1468

📖
Roku Pańskiego 1468 pan legat ekskomunikował pięciu książąt ze Śląska, mianowicie książąt górno[śląskich] Przemysła [II cieszyńskiego] i Wacława [I cieszyńskiego] oraz książąt dolno[śląskich] Konrada [X] Białego, Konrada [IX] Czarnego i księcia na Legnicy Fryderyka [I], ponieważ wezwał ich, aby udzielili pomocy wrocławianom i innym książętom przeciw trucicielskiemu smokowi Jerzykowi. Ci zaś nieustępliwi i zbuntowani trwali w ekskomunice od święta Św. Zofii aż do czasu po święcie Wniebowzięcia Błogosławionej Maryi Dziewicy. - Roczniki głogowskie
-(15 V-15 VIII/) W związku z popieraniem króla Jerzego z Podiebradów, Konrad zostaje tymczasowo ekskomunikowany przez legata papieskiego Rudolfa z Rüdesheimu.

1471

-(6 I) Śmierć Doroty.
📖
Roku Pańskiego 1471, w dniu Św. Hipolita, zmarł książę Konrad, Czarny Książę. - Roczniki głogowskie
-(14 VIII) Śmierć brata Konrada IX Czarnego.

1472

-Przywilej na rzecz mieszczan bytomskich.-Niezrealizowany projekt małżeństwa Barbary, córki zmarłego brata Konrada IX z Albrechtem, synem Henryka I Starszego, księcia ziębickiego.

1475

📖
Wtedy jednak nie mając ani żony ani dzieci, sprzedał wszystkie miasta i zamki, które posiadał, książętom Saksonii i Miśni. Lecz król Maciej nie chciał się na to zgodzić i przejął sprzedaż na siebie, w języku ludowym – wkroczył w transakcję kupna. - Roczniki głogowskie
-(22 II) Konrad sprzedaje książętom saskim: Albrechtowi i Ernestowi prawa do dziedziczenia księstwa oleśnickiego po swojej śmierci za kwotę 9200 guldenów i roczną pensję 1000 guldenów.

1477

-Jan II opolski i Mikołaj II niemodliński ostatecznie regulują z Konradem wszelkie kwestie majątkowe dotyczące okręgu prudnickiego (faktycznego władztwa książąt oleśnickich do roku 1420).

1480

-(14 III) Układ z Maciejem Korwinem.
📖
W sobotę przed niedzielą Iudica książę [Konrad X] Biały i doradcy księcia Fryderyka [I legnickiego] odbyli spotkanie w Hochkirch [Grodowiec – przyp. wł.]. Chcieli wyciszyć rozpoczęte działania, lecz [Jan II Szalony] zupełnie im odmówił. We środę zaś po niedzieli Iudica, ponownie przybyli do Hochkirch panowie: biskup wrocławski Rudolf, poseł królewski biskup Jan, książę Fryderyk, wrocławianie, świdniczanie i liczni inni, z zamiarem uśmierzenia sporu. Chcieli odwieść [Jana] od tego przedsięwzięcia. On sam zaś przypomniał swoje prawa i [mówił o] podstępie, którym król chciał go podejść. Wszystkich wolnych odesłał do domów i rzekł, że wszystko to, co rozpoczął, z pomocą Boską chce kontynuować. - Roczniki głogowskie
-(18-22 III) Zjazd w Grodowcu (Wysokiej Cerekwii; Hochkirch).

1483/1485

-(5 V 1483/1 IX 1485) Śmierć Małgorzaty, wdowy po bracie Konradzie IX.

1487

-(VI) Konrad, Jan II Szalony, Mikołaj II niemodliński i Jan II opolski zawierają sojusz obronny przeciwko Maciejowi Korwinowi.

1489

📖
Roku Pańskiego 1489, we czwartek po święcie Katedry Św. Piotra, zmarła Salomea, księżna na Ścinawie. [...] Ścinawę wziął w posiadanie książę [Konrad X] Biały. - Roczniki głogowskie
-(26 II) Śmierć Salomei, księżnej ścinawskiej, wdowy po Wilhelmie Opawskim.
📖
Roku [14]89 król Maciej wygnał księcia Białego ze wszystkich miast, tak że nic nie otrzymał poza paroma cłami. - Roczniki głogowskie
-(V) Wojska węgierskie (dowodzone przez Hansa von Haugwitza) zajmują księstwo oleśnickie.

1490

📖
Roku Pańskiego 1490, około święta Św. Jana Chrzciciela, książę Konrad zwany Białym objął na nowo w posiadanie wszystkie swoje miasta oprócz zamku w Oleśnicy, miasto to bowiem [już] posiadał. I tak na stopniowo wszystkie zamki i miasta ponownie opanował. - Roczniki głogowskie
-(6 IV) Śmierć króla Macieja Korwina.

1490-1491

-Podjęcie (nieudanych) zabiegów w sprawie przekazania władztwa oleśnickiego książętom legnickim.

1492

📖
Roku Pańskiego 1492, około Św. Małgorzaty [raczej Św. Macieja – przyp. wł.], wspomniany Konrad Biały zmarł i król objął miasta w posiadanie. - Roczniki głogowskie
-(21 IX) Śmierć Konrada X Białego Młodszego.
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry