władcy zwierzchnikrólowie elekcyjniStanisław I Leszczyński

Stanisław I Leszczyński

(wł. Stanisław Bogusław Leszczyński h. Wieniawa)
Otyły, średniego wzrostu, twarz okrągła, duże brwi siwe, nos mierny orli, zęby zniszczone, sczerniałe od tytoniu.
fragment listu gończego
rodzice
Rafał Leszczyński, wojewoda poznańskiAnna, córka Stanisława Jana Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego
narodziny
chrzest
śmierć
20 X 1677
Lwów
21 X 1677
Lwów
23 II 1766🕓16:00
Lunéville
małżeństwa (konkubinaty)
  1. 1698 - 1747: Katarzyna, córka Jana Karola Opalińskiego, kasztelana poznańskiego
    • 4 X 1705 - kolegiata Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
  2. 1725 - ?: Maria Anna Ossolińska, żona hrabiego Fryderyka de la Taillebourg
  3. 1734 - po 1736: Katarzyna Dorota z Jabłonowskich, żona podskarbiego wielkiego koronnego Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego
  4. ok.1741 - przed 1747: Charlotte Nicole - Francuzka, córka księcia Marka de Beauvau-Craon, żona markiza Leopolda Clementa de Bassompiere
  5. przed 1747 - 1766: Marie Françoise Catherine - Francuzka, córka księcia Marka de Beauvau-Craon, żona markiza Ludwika Franciszka de Boufflers
potomstwo (naturalne)
  1. Anna (25 V 1699 - 20 VI 1717)
    Maria Karolina Zofia Felicja (23 VI 1703 - 24 VI 1768)
poprzednikokres panowanianastępca
August II Mocny1704 - 1709 (♔ 1705)August II Mocny
August II Mocny1733 - 1736August III Sas

1695-1696

-Stanisław odbywa podróż po krajach Europy Zachodniej.

1696

-Objęcie starostwa odolanowskiego.

1697

-(IX) August II mianuje Stanisława podczaszym koronnym.

1698

-(V) Małżeństwo (zawarte w Krakowie) z Katarzyną, córką Jana Karola Opalińskiego, kasztelana poznańskiego.

1699

-(2 IV) Objęcie urzędu wojewody poznańskiego.

1704

-(30 I) Zawiązana zostaje w Warszawie konfederacja przeciwników Augusta II pod przywództwem prymasa Michała Stefana Radziejowskiego.
📖
[Jakub Ludwik i Konstanty Władysław] w grubą niewolę saską rozbójniczym sposobem na publicznej drodze schwytani z karety barbarissime wywleczeni na konie liche bardzo wsadzeni do Saxoniej wielkim pędem poprowadzeni. - fragment listu Aleksandra Benedykta Sobieskiego do starosty wrzesińskiego
-(27 II) Jakub Ludwik i Konstanty Władysław, synowie Jana III Sobieskiego - konfederaci warszawscy - zostają porwani (spod Oławy) przez oddziały saskie i osadzeni w Lipsku w twierdzy Pleissenburg.
-Przybycie Aleksandra Benedykta Stanisława Sobieskiego do króla szwedzkiego Karola XII z prośbą o interwencję w sprawie uwięzionych braci.-(20 V) Konfederacja generalna sandomierska (pod przywództwem Stanisława Denhoffa) popierająca Augusta II.
-(VI) Stanisław przyrzeka (pisemnie) Aleksandrowi Benedyktowi Stanisławowi, iż koronę (której jeszcze nie otrzymał!) odda Jakubowi Ludwikowi Sobieskiemu, gdy ten odzyska wolność.
-(12 VII) Elekcja Stanisława Leszczyńskiego.
-(4 IX) Konfederaci sandomierscy zajmują Warszawę.
-(6 IX) Zdobycie Lwowa przez siły szwedzkie.
-(jesień) Udana obrona oblężonego Poznania przed wojskami Augusta II.
-(jesień) Wojska saskie palą i pustoszą Leszno (posiadłość Stanisława).
-Ponowne przejęcie Warszawy przez wojska Karola XII.

1705

-(4 X) Koronacja Stanisława Leszczyńskiego w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
-(28 XI) Stanisław zawiera (w Warszawie) traktat z Karolem XII.

1706

-(13 II) Szwedzi i stronnicy Stanisława zwyciężają armię saską pod Wschową.
-(1 IX) Wkroczenie wojsk szwedzkich do Saksonii.-(29 X) Zwycięstwo wojsk sasko-rosyjsko-polskich pod Kaliszem nad Szwedami (i wspierającymi ich stronnikami Stanisława).

1707

-Tajny pakt o nieagresji między hetmanem kozackim Iwanem Mazepą a Szwecją i Stanisławem Leszczyńskim.

1708

-(28 X) Układ z Iwanem Mazepą w sprawie odbudowy obubrzeżnej Ukrainy pod polskim protektoratem.
-(2 XI) Zdobycie przez Rosjan Baturyna, kozackiej siedziby hetmańskiej.
-(28 XI) Porażka zwolenników Stanisława w bitwie z siłami polsko-litewskimi pod Koniecpolem.

1709

-(III) Sicz Zaporoska przechodzi na stronę Karola XII i Stanisława Leszczyńskiego.
-(V) Zdobycie i spalenie Siczy Zaporoskiej przez wojska rosyjskie.
-(8 VII) Klęska wojsk szwedzko-kozackich pod Połtawą.
-(19 VIII) Stanisław wydaje manifest opatowski.-(19 VIII) August II wycofuje się z umowy z Altranstädt, powraca do Rzeczypospolitej i nie przystępuje do rozmów ze Stanisławem.

1712

-(jesień) Stanisław wraz z wojskami szwedzkimi generała Magnusa Stenbocka ląduje na Pomorzu.-(5 XII) Tajny układ z Augustem II w Ribnitz (na Pomorzu).

1713-1714

-Pobyt w Turcji.

1714-1719

-Pobyt pod opieką szwedzką w Księstwie Dwóch Mostów.

1724

-Wykrycie i udaremnienie kolejnego sprzysiężenia (zainicjowanego z polecenia Augusta II) mającego na celu zabicie Stanisława.

1725

-(5 IX) Małżeństwo córki Marii Karoliny z królem Francji, Ludwikiem XV.

1733

-(2 II) Śmierć Augusta II.
-(27 IV-23 V) Sejm konwokacyjny.-(12 IX) Elekcja Stanisława Leszczyńskiego.
-(22 IX) Stanisław wyjeżdża do Gdańska (w nadziei na pomoc Francji).
-(10 X) Wybucha austriacko-francuska wojna o sukcesję polską (interwencja wojsk rosyjskich i saskich w interesie Fryderyka Augusta Wettina).

1734

-(I-29 V) Oblężenie Gdańska przez wojska rosyjskie.-(16 I) Rosjanie zdobywają Toruń.
-(17 I) Koronacja Augusta III w katedrze wawelskiej.
-Zwycięstwo stronników Stanisława nad siłami saskimi pod Miechowem.
-(24 VI) Marszałek Ożarowski wydaje uniwersał wzywający szlachtę do obrony ojczyzny i praw Stanisława Leszczyńskiego.
-(5 XI) Zawiązanie konfederacji w Dzikowie (pod przywództwem Adama Tarły) popierającej Stanisława.

1735

-(3 X) Traktat pokojowy (w Wiedniu) między Francją i Imperium Habsburskim.

1736

-(27 I) Stanisław zrzeka się się tronu polskiego.
-Wyjazd Stanisława Leszczyńskiego do Francji.
-(25 VI-9 VII) Obrady sejmu pacyfikacyjnego.

1737

-(II) Stanisław przybywa do Lunéville w Lotaryngii.

1738

-Objęcie zarządu nad księstwem Lotaryngii i Baru.

1743

-Wydanie drukiem dzieła Głos wolny wolność ubezpieczający (z fałszywą datą wydania - 1733), w którym zawarto program naprawy ustroju Rzeczypospolitej (zniesienie pańszczyzny i zastąpienie jej czynszem, ograniczenie liberum veto, zwiększenie liczebności armii do 100000), a którego autorstwo przypisuje się najczęściej Stanisławowi Leszczyńskiemu (chociaż istnieje również pogląd, iż jest to dzieło litewskiego szlachcica Mateusza Białłozora).

1747

-(19 III) Śmierć Katarzyny Opalińskiej.

1766

-(23 II) Śmierć Stanisława I Leszczyńskiego w Lunéville.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry