władcy dzielnicowiPiastowie wielkopolscyOdon Mieszkowic

Odon Mieszkowic (poznański)

Jako najzaciętszy wróg usiłuje usunąć korzeń własnego pnia, na własną głowę sprowadza pożar, z zaciętością wielką nastając na zgubę ojca.
Mistrza Wincentego Kronika Polska
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Mieszko III StaryElżbieta, królewna węgierska, prawdopodobnie córka Stefana II
życie
ok. 1145 - 20 IV 1194
małżeństwa
 1. ok.1178 - 1194: Wyszesława, córka Jarosława Ośmiomysła, księcia halickiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. syn (Mieszko?) (? - 7 I? ok. 1194)
  • istnienie niepewne; jedyną poszlaką wskazującą na możliwą większą liczbę synów Odona jest zapiska Księgi brackiej opactwa Panny Marii w Lubiniu, w której mowa o księciu Odonie "z żoną i synami/dziećmi" (dux Odo cum uxore et fillis) - brak pewności czy mowa tu o Władysławie i Ryksie, czy o większej liczbie potomstwa; w Nekrologu lubińskim pod dniem 7 stycznia widnieje nota Mesconis ducis pie memoriae - powszechnie odnosi się ją do Mieszka Bolesławowica, jednak niektórzy badacze (Balzer) sugerują, iż może ona dotyczyć właśnie syna Odona
  Ryksa (ok. 1190 - 18 XI po 1238)
  Władysław (ok. 1190 - 5 VI 1239)
  Eufrozyna (? - ok. 1233)
  • pochodzenie niepewne; (pierwsza) żona Świętopełka gdańskiego, przez niektórych badaczy (Labuda) identyfikowana jako córka Odona, przez innych (Mika) jako córka Świętopełka Przemyślidy, księcia morawskiego; możliwe również pochodzenie z rodu Raciborowiców sławieńskich
panowanie
1177 albo 1179-1181/82: Poznań
1181/82-1193: Przemęt
1193-1194: Kalisz, Przemęt

1161

-(21 V) Udział w zjeździe książąt piastowskich w Łęczycy.

1177 albo 1179

📖
Atoli opuszczają go [Mieszka] i jego ulubieńcy, niepomni zgoła wielkich dobrodziejstw. Wśród nich książę Odo, pierworodny jego syn, jako najzaciętszy wróg usiłuje usunąć korzeń własnego pnia, na własną głowę sprowadza pożar, z zaciętością wielką nastając na zgubę ojca [...] aby odsunąć od panowania synów macochy, którym ojciec przyrzekł dziedzictwo po sobie. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
---
1179. Mieszko Stary ucieka. - Rocznik kapituły poznańskiej
---
[Mieszko] opuszczony niemal przez wszystkich, ustąpił równocześnie z ojczyzny i królestwa, zadowalając się wraz z żoną i trzema synami miasteczkiem Raciborzem. - Kronika Wielkopolska
-Mieszko zostaje wygnany z Wielkopolski przez Odona.
📖
Odona zaś odznaczył [Kazimierz] księstwem poznańskim [...]
Gnieźnieńską zaś dzielnicę, która dla wszystkich Lechitów jest metropolią, wraz z miastami biskupimi dokoła wcielił do własnego księstwa. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Odon przejmuje władzę w ziemi poznańskiej z nadania Kazimierza Sprawiedliwego.
📖
Również wszyscy naczelnicy Pomorzan nie tylko odmawiają posłuszeństwa, ale i swój oręż wrogo przeciw niemu obróciwszy wszyscy cieszą się [z tego], że podlegają władzy Kazimierza. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Wystąpienie Pomorzan przeciwko władzy Mieszka.

ok. 1178

-Małżeństwo z Wyszesławą, córką Jarosława Ośmiomysła, księcia halickiego.

1180

📖
Było na tej naradzie ośmiu biskupów: gnieźnieński Zdzisław, krakowski Gedeon, wrocławski Żyrosław, kujawski Unelf, poznański Cherubin, płocki Lupus, kamieński Konrad, lubuski Gaudenty i trzech książąt: poznański Otto, wrocławski Bolesław i mazowiecki Leszek oraz ogromny tłum panów i rycerzy. Ci przeważającą liczbą głosów orzekli, że należy wytępić niegodziwe zwyczaje, z powodu których gniew Boży - byli o tym przekonani - zesłał na Polaków różne nieszczęścia i niepowodzenia. - Kronika Jana Długosza
-Uprzywilejowanie Kościoła na zjeździe w Łęczycy przez Kazimierza Sprawiedliwego (przy współudziale Odona?).

1181

📖
[Mieszko] córkę bowiem wydaje za mąż za jednego ze swoich, który niegdyś był na Pomorzu poborcą podatków. Przy jego pomocy pozyskuje nie uległość wprawdzie, lecz przyjaźń i życzliwość Pomorzan. Pokładając w nich ufność, z garstką zbrojnych podkrada się nocą pod metropolię, o świcie osacza ją, zdobywa i wkracza jako zwycięzca. Osadziwszy tam załogę w bardzo krótkim czasie odzyskuje wszystkie ojcowskie grody z tą samą niemal łatwością, z którą je utracił; do odzyskania ich brat, jak mówią, potajemnie dał mu sposobność. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Powrót Mieszka z wygnania (dzięki wsparciu Bogusława I szczecińskiego).

1193

📖
Tegoż roku pańskiego 1193 Mieszko książę Kalisza zmarł. - Rocznik Wielkopolski
-(2 VIII) Śmierć brata Mieszka Młodszego.

1194

📖
Zatem w roku 1184 [1194 - przyp. wł.] Kazimierz [Sprawiedliwy] wielki książę krakowski zmarł i Odon, syn Mieszka [Starego], zmarł w tym samym roku. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(20 IV) Śmierć Odona Mieszkowica.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry