dane tablicowetablice genealogiczne - dynastie "polskie"pierwsi Piastowie i linia małopolska

pierwsi Piastowie i linia małopolska

(postaci legendarne)LINIA GŁÓWNALINIA MAŁOPOLSKA

Chościsko
VIII/IX w.
Piast Oracz
IX w.
Siemowit
IX/X w.
Lestek (Leszek)
I poł. X w.
Siemomysł
?-ok.960
Mieszko I
ok.935-992
Bolesław I Chrobry
966/67-1025

Bezprym
986-1032
córka
988-po 1013
Regelinda
989/90-ok.1030
Mieszko II Lambert
990-1034

córka
?-po 1052

Węgry

Kazimierz I Odnowiciel
1016-1058
c.d.
poniżej
Gertruda
ok.1025-1108
Otto
ok.1000-1033
córka
991/1001-po 1018
Matylda
1018/25-po 1036
córka
968/77-po 980 ?
(pochodzenie
niepewne
)
Świętosława (Sygryda)
968/72-po 1014

SzwecjaDania


NorwegiaAnglia

Mieszko
979/84-po 992
Dytryk (Teodoryk)
?-ok.1033
(pochodzenie
niepewne
)
⇒ książęta pomorscy (?)
Lambert
980/90-po 992
Świętopełk
979/85-przed 992 ?
syn
?-963/65
Cidebur
(Czcibor, Ścibor?)
ok.935-po 972
Ewraker (Éracle)
przed 959-971
(pochodzenie niepewne)

Liège


c.d.: potomkowie Kazimierza I Odnowiciela:

Bolesław II Szczodry
1040/42-1081/82

Mieszko
1069-1089
Władysław I Herman
1042/44-1102
Zbigniew
1060/75-ok.1112/1113
(syn naturalny)
dzieci
(istnienie niepewne)
Bolesław III Krzywousty
1086(1085)-1138
Władysław II Wygnaniec
1105-1159(1163)
⇒ linia śląska
córka
ok.1112-po 1124
(pochodzenie niepewne)
Leszek
1115-przed 1131
Ryksa
1116-po 1155

Szwecja

córka
przed 1119-?
Kazimierz Starszy
1117/22-1131
Bolesław IV Kędzierzawy
1121/22-1173
Bolesław
ok.1150-1172
córka
przed 1160-po 1178
Wierzchosława
ok.1160-po 1212
(pochodzenie niepewne)
Leszek
ok.1162-1186
Gertruda
1126/35-1160
Mieszko III Stary
1122/25-1202
⇒ linia wielkopolska
Dobroniega Ludgarda
1128/35-ok.1160
Henryk
1126/33-1166
Judyta
1130/35-1171/75
Agnieszka
1137-po 1182
⇒ Romanowicze
Kazimierz II Sprawiedliwy
1138-1194
córka
ok.1166-po 1178
Kazimierz
1162/66-1168
Bolesław
ok.1168-1182
Adelajda
ok.1179-1211
Leszek I Biały
1184/85-1227
bł. Salomea
1211/12-1268

Halicz

Bolesław V Wstydliwy
1226-1279
Konrad I
1187/88-1247
⇒ linia mazowiecka
Odon
(pochodzenie niepewne)
córka
1089/90-po 1112
Agnieszka
1090/91-1125
córka
1091/92-po 1112
Mieszko
1045-1065
Świętosława (Swatawa)
1046/48-1126

CzechyPolska (tyt?)

Otto
1046/48-1048
literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry