władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyPrzemysł raciborski

Przemysł raciborski

Założyciel i hojny nadawca klasztoru mniszek zakonu kaznodziejskiego w Raciborzu, mający osobliwsze nabożeństwo do Św. Stanisława biskupa krakowskiego, jak w całym życiu wielką darzył go czcią, tak szczególnie obchodząc dzień jego urodzenia, corocznie, od raciborskiego zamku aż do rzeczonego klasztoru Dominikanek nosił ogromną i nad siły jego cięższą świecę.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław I opolskiEufemia, córka Władysława Odonica
życie
21 X 1258/12 VI 1268 - 7 V 1306 (Racibórz)
małżeństwa
  1. 1289/91 - 1306: Anna, córka Konrada II czerskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Leszek (Lestek) (1290/92 - 1336)
    Anna (1292/98 - przed 22 VIII 1340)
    Eufemia (1299/1301 - 17 I 1359)
panowanie
1281/82-1290/91: Cieszyn, Oświęcim, Racibórz (współrządy)
1290/91-1306: Pszczyna, Racibórz

1277

-Prawdopodobny udział w zjeździe z królem czeskim Przemysłem Ottokarem II w Opawie.

1281/1282

-(27 VIII bądź 13 IX) Śmierć Władysława I opolskiego.

1285

-(IV) Przemysł i Mieszko udzielają opieki i schronienia (w Raciborzu) biskupowi wrocławskiemu Tomaszowi II, pozostającemu w konflikcie z Henrykiem IV.

ok. 1287

-Henryk IV rozwiązuje małżeństwo z siostrą Przemysła, Konstancją (powodem wroga postawa Mieszka i Przemysła?).

1287

-(jesień) Wyprawa Henryka IV na księstwo Mieszka i Przemysła.

1289/1291

-Małżeństwo z Anną, córką Konrada II czerskiego.

1290

-(16/17 I) Odparcie najazdu Scytów (prawdopodobnie Rusinów i Tatarów) na Racibórz (według legendy, najeźdźców miał spłoszyć Św. Marceli, który ukazał się na obłoku z maczugą w ręku).

1290/1291

-(10 V 1290/17 I 1291) Zawarcie układu podziałowego z bratem Mieszkiem.

1291/1292

-(10 IV 1291 lub 11 VIII 1292) Przemysł składa hołd (osobisty) Wacławowi II (?).

1294

-(26 V) Przemysł zezwala na założenie Nowego Miasta poza murami Raciborza.

1297

-(2 VI) Udział w koronacji Wacława II na króla Czech (w Pradze).

1299

-(17 VI) Lokacja Raciborza na prawie magdeburskim.

1306

📖
Kiedy leżał złożony ostatnią niemocą, ukazał mu się Św. Stanisław i pocieszywszy życzliwie napomniał, by się przygotował do obchodu jego święta. Na jego odpowiedź: "W jaki sposób będę to mógł uczynić, skoro jestem słaby i ciężką chorobą przyciśniony?" -Święty Boży dodał: "Ja ci - powiada - pomogę i dodam sił". Książę Przemysł przyrzeka, że to uczyni i umiera bezpotomnie w wigilię Św. Stanisława. - Kronika Jana Długosza
-(7 V) Śmierć Przemysła raciborskiego w Raciborzu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry