władcy dzielnicowiPiastowie kujawscySiemomysł inowrocławski

Siemomysł inowrocławski (kujawski)

Zazwyczaj odnosił się z niechęcią do Polaków, a popierał Niemców i stawiał ich wyżej od Polaków oraz usiłował łamać prawa rycerzy, zajmować ich dziedziczne posiadłości i usuwać naród polski z kraju.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz I KonradowicKonstancja, córka Henryka II Pobożnego
życie
1245/1250 - X/24 XII 1287
małżeństwa
 1. 1268 - 1287: Salomea, córka Sambora II lubiszewsko-tczewskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Leszek (1274/76 - po 27 IV 1339)
  Fenenna (1268/77 - 8 IX/XII 1295)
  Konstancja (1268/80 - 8 VIII 1331)
  Przemysł (ok.1278 - XI 1338/16 II 1339)
  Eufemia (? - 3 III 1268/78)
  Kazimierz (1280/84 - 26 VIII 1347/24 IV 1353)
panowanie
1267-1268: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Michałowo, Wyszogród
1268-1269: Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Michałowo, Wyszogród
1269-1270, 1271: Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo, Wyszogród
1270-1271, 1278-1284/85: Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo
1271-1278: Michałowo (?)
1284/85-1287: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo, Pakość

1261

📖
[...] bracia Lestko i Ziemomysł, synowie księcia Kujaw Kazimierza, oskarżywszy swą macochę, że chciała ich otruć i odstąpiwszy od ojca zajęli Łęczycę i Sieradz wraz z wszystkimi ich przyległościami. Ludność miejscowa wzgardziwszy ich ojcem całym sercem przylgnęła do nich. - Kronika wielkopolska
-(VIII) Bunt Leszka Czarnego i Siemomysła przeciwko ojcu Kazimierzowi.

1262

-(4 X/zima) Porozumienie pokojowe z ojcem Kazimierzem.

1266

-(13 IV) Zawarcie ugody (we Włocławku) pomiędzy ojcem Kazimierzem i biskupem kujawskim Wolimirem.

1267

📖
Gdy po odbytej [...] kanonizacji błogosławionej Jadwigi w Viterbo powrócili z radością posłowie do dworu rzymskiego wysłani, natychmiast ogłoszoną została uroczystość podniesienia tejże świętej i jej ciało wszelkiej czci godne zostało przeniesione w roku 1267 dnia 26 sierpnia. [...]
Na tę uroczystość zebrało się mnóstwo jakby nieprzeliczone ludzi z rozmaitych stron świata, również książęta i ziemscy panowie, prałaci i liczni zarządcy kościołów z duchowieństwem rozmaitych zakonów obecnością swoją uświetnili dzień, w którym święto tego przeniesienia obchodzono. Albowiem przybywający Najjaśniejszy król czeski Ottokar i Oświecony Władysław książę śląski i biskup salzburski i bracia jego książęta śląscy a tejże świętej wnuki i wielu z książąt polskich, każdy ze swym orszakiem wedle godności swego stanu i powołania, jakie na świecie odbierał, pięknością różnobarwnych i różnokształtnych namiotów ozdobili równiny, na których wokół klasztoru trzebnickiego mieli swoje stanowiska. - Legenda o Świętej Jadwidze
-(26 VIII) Prawdopodobny udział w uroczystościach kanonizacyjnych Św. Jadwigi w Trzebnicy.
-(14 XII) Śmierć Kazimierza Konradowica.

1267/1269

-Siemomysł przeprowadza lokacje (na prawie magdeburskim) Inowrocławia, Gniewkowa (?) i Kruszwicy (?).

1268

-(3 I) Spotkanie (w Chełmnie) z królem czeskim Przemysłem Ottokarem II (podążającym na krucjatę do Prus) oraz z Mściwojem II.
-(II) Małżeństwo z Salomeą, córką Sambora II lubiszewsko-tczewskiego.-(II) Wielki przywilej immunitetowy na rzecz biskupstwa kujawskiego.
📖
W tym samym również roku [1268 - przyp. wł.] niejaki Teodoryk, ochrzczony Prus, wydał Bydgoszcz, gród Ziemomysła, Bolesławowi Pobożnemu, księciu Wielkopolski. Lecz gdy pojął, że dopuścił się takiej zdrady, poprosił swego własnego sługę, aby mu ściął głowę. Ten chwyciwszy miecz, natychmiast ściął mu głowę. - Kronika wielkopolska
-(14 XI/) Bolesław Pobożny wkracza na Kujawy i zajmuje Bydgoszcz.

1269

📖
[...] dostojnicy ziemi kujawskiej widząc, że książę ich Ziemomysł zlekceważywszy ich posługiwał się niekiedy radami brodatych braci, we wszystkim pokazując im życzliwość, przylgnęli do Bolesława, księcia Wielkopolski. Ziemomysł zaś widząc, że tak haniebnie został opuszczony, przekazał w darze Bolesławowi, księciu Wielkopolski, sławny gród kruszwicki, aby dzięki jego roztropności odzyskać przychylność rycerstwa kujawskiego i przywołać je do uległości względem siebie. - Kronika wielkopolska
-(/1 IX) Bunt możnych na Kujawach inowrocławskich (spowodowany prawdopodobnie dokonanymi przez Siemomysła zmianami personalnymi pośród najważniejszych urzędników).
📖
Litwini na wieść o tym, że między księciem Kujaw Siemomysłem a jego rycerstwem wdarło się zarzewie nieporozumień, wzywają Jaćwingów i inne ludy barbarzyńskie i drugiego września wkraczają do ziemi kujawskiej. Po wielu grabieżach zagarniają łup w ludziach i bydle, a ponieważ nikt temu nie przeszkadzał, uprowadzają go na Litwę. - Kronika Jana Długosza
-(2 IX) Najazd litewski na Kujawy inowrocławskie.
-(8 XI) Ugoda z biskupem Wolimirem (zawarta w Inowrocławiu).

1270

-Siemomysł udziela gościny wygnanemu (przez Mściwoja II i książąt zachodniopomorskich) Warcisławowi II gdańskiemu.

1271

📖
Wspomniany więc książę Warcisław, pragnąc ze swymi Pomorzanami, którzy przy nim stali, podjąć próbę zdobycia i odzyskania Gdańska, bądź innych twierdz na swej ziemi, przybył do Wyszogrodu, gdzie zachorował i zmarł, i leży pochowany w Inowrocławiu u braci mniejszych. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(9 V) Śmierć Warcisława II gdańskiego.
📖
Zatem we wspomnianym roku [1271 - przyp. wł.] twierdza Kruszwica spłonęła z rozkazu pana Bolesława, księcia polskiego itd. - Rocznik kapituły poznańskiej
-Siemomysł (przy wsparciu Sambora II) atakuje kasztelanię kruszwicką (wykorzystując zaangażowanie militarne Bolesława Pobożnego w Brandenburgii).-(VI) Odwetowy najazd Bolesława Pobożnego na Kujawy inowrocławskie.-Siemomysł osiada w kasztelanii michałowskiej (?) albo otrzymuje od brata Leszka Czarnego nadanie w księstwie sieradzkim.

1273

-(7 VIII/XII) Bolesław Pobożny przekazuje księstwo inowrocławskie Leszkowi Czarnemu (bez Bydgoszczy, Kruszwicy, Wyszogrodu i Radziejowa).

1278

-(24 VIII) Zjazd w Lądzie.
📖
[Sambor] potem, udając, że chce dla przechadzki przejść Wisłę, dosiadłszy konia, którego mu wcześniej przygotowała jego córka, księżna kujawska, uciekł i z daleka od ojczyzny, u córki, zakończył życie. - Kronika oliwska
-(24 VIII/) Sambor II porzuca gościnę u Krzyżaków i przybywa na dwór Siemomysła i Salomei w Inowrocławiu.

1280

-(16 X) Zjazd pokojowy z Mściwojem II w Rzepce nad rzeką Brdą.

1282

-Salomea odstępuje od układu w Rzepce, w związku z wyjściem na jaw romansu Mściwoja II z jej młodszą siostrą, Gertrudą.

1284

-(/6 IX) Leszek i Siemomysł wyprawiają się przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu (w związku z dysponowaniem przez Krzyżaków terenami Wielkiej Żuławy i Mierzei Wiślanej, będącymi spadkiem Sambora II dla Siemomysła i jego żony Salomei).

1284/1285

-(8 I 1284/2 II 1285) Przemysł II przekazuje Siemomysłowi wschodnią część kasztelanii bydgoskiej (z Bydgoszczą) oraz Pakość.

1285

-(15 VIII) Zjazd z Władysławem Łokietkiem i Przemysłem II w Sulejowie.

1287

-(X/24 XII) Śmierć Siemomysła inowrocławskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry