władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyHenryk IV Wierny

Henryk IV (II) Wierny

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk III głogowskiMatylda (Mechtylda), córka Albrechta, księcia brunszwickiego
życie
1291/1292 - 22 I 1342 (Żagań)
małżeństwa
  1. 1310 - 1323/29: Matylda, córka Hermana Długiego, margrabiego brandenburskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Henryk (1310/21 - 13 IV 1369)
    Agnieszka (1312/21 - 6/7 VII 1362)
    Salomea (1312/22 - po 12 VI 1359)
    Jadwiga (1312/16? - 28 V 1348)
panowanie
1309-1312: Głogów, Góra, Lubin, Ścinawa, Wielkopolska, Żagań (współrządy)
1312-1314: Góra, Lubin, Poznań, Ścinawa, Żagań (współrządy)
1314-1316/17: Góra, Lubin, Ścinawa, Żagań (współrządy)
1316/17-1318: Żagań (współrządy)
1318-1321: Głogów, Żagań (współrządy)
1321-1341: Żagań
1341-1342: Wschowa, Żagań

1296

-(10 III) Porozumienie (o podziale Wielkopolski) Henryka III głogowskiego z Władysławem Łokietkiem w Krzywinie.

1309

📖
Zatem w roku pańskim 1309 zmarł ów książę Henryk, pozostawiwszy pięciu synów, mianowicie Henryka, Konrada, Jana, Bolesława i Przemysła. Których, jako że byli młodzi i podatni na wpływy, Niemcy, zobowiązali sobie i przywiązali radami, tak że nie mogli oni uczynić niczego, co nie spodobałoby się Niemcom, i wiele od nich Niemcy ziemi i miasta wyłudzili za niewielkie sumy pieniędzy. - rocznik kapituły poznańskiej
-(9 XII) Śmierć Henryka głogowskiego.

1310

-(II-III) Henryk (wraz z braćmi) wyjeżdża na dwór margrabiego brandenburskiego Waldemara (do Berlina).-(19 III) Potwierdzenie przywilejów biskupstwa wrocławskiego.
📖
Henryk książę wielkopolski i głogowski, widząc zniechęcone ku sobie i zapalone z największą nienawiścią umysły wielkopolskich panów, z powodu pogwałcenia niektórych praw ich i zwyczajów, i usiłując przytłumić wzmagające się zarzewie buntu, wysłał do ziemi wielkopolskiej Janusza hrabiego nazwiskiem Biberstein z silnym wojskiem, nie tylko z własnych krajowców ale i z Niemców złożonym. Który gdy naprzód zamek Klecko oblegać począł, Dobrogost z Szamotuł [...] zebrawszy z Polaków dość znaczne wojsko, wyszedł przeciwko Januszowi Biberstein, i stoczywszy bitwę, w której wiele ludu z obu stron poległo, rzeczonego Janusza Biberstein poraził na głowę, i wszystek obóz jego ze znaczną zdobyczą opanował. - Kronika Jana Długosza
-Wybuch buntu w Wielkopolsce (pod przywództwem rodu Nałęczów).

1312

-(2/29 II) Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka i biskup poznański Andrzej Zaremba nakładają klątwę na Głogowczyków (zapewne wobec planowanego podziału Wielkopolski).
-(29 II) Podział ojcowizny pomiędzy synami Henryka głogowskiego.-Wybucha bunt Wielkopolan przeciwko rządom Głogowczyków.

1312-1317

-Walki z synami Henryka Brzuchatego.

1313/1314

-(28 X 1313/lato 1314) Utrata Poznania na rzecz buntowników.

1314

-(VIII-IX) Zajęcie części Wielkopolski przez Władysława Łokietka (w granicach układu krzywińskiego z 1296 roku, który Władysław zawarł z Henrykiem III).

1315-1317

-Walki z Władysławem Łokietkiem o panowanie nad Wielkopolską (przy wsparciu margrabiego brandenburskiego).

1316/1317

-Przejęcie samodzielnych rządów w Ścinawie, Górze i Lubinie przez brata Jana.

1317

-(X) Spotkanie z Waldemarem, margrabią brandenburskim pod Przypostnią.

1318

-Śmierć matki Matyldy.

1319

-(10 VIII) Zwrot zastawionego Żagania i Krosna Odrzańskiego Henrykowi i Przemkowi przez margrabiego brandenburskiego Waldemara.

1321

-Objęcie samodzielnych rządów w Głogowie przez Przemka.

1323

-(23 VI) Henryk oddaje swoje ziemie pod opiekę Stolicy Apostolskiej.

1326

-(29 VI) Układ sukcesyjny pomiędzy Henrykiem, Janem i Przemkiem.

1327/1329

-Odbicie Zbąszynia z rąk Władysława Łokietka.

1329

-(9 V) Henryk składa (we Wrocławiu) hołd Janowi Luksemburskiemu.
-Zawarcie antybrandenburskiego przymierza z braćmi Konradem i Janem.

1329-1330

-Henryk podejmuje (nieudane) zabiegi u papieża Jana XXII w sprawie przejęcia Brandenburgii dla syna Henryka.

1331

-(11 I) Śmierć brata Przemka głogowskiego.
📖
Ale Jan książę ścinawski połowę miasta Głogowa na niego przypadającą, [...] Janowi królowi czeskiemu sprzedał, przez co Henrykowi bratu swemu wielkie zrządził straty. Jan bowiem król czeski, przekupiwszy datkiem starostę drugiej połowy Głogowa do Henryka należącej, przybył z wojskiem pod Głogów, i pogroziwszy mieszczanom głogowskim, którzy go do zajęcia całego miasta dopuścić nie chcieli, wszedł do miasta wydanego sobie przez starostę księcia Henryka, i niegodziwym sposobem całe miasto opanowawszy pod swoję zagarnął władzę. - Kronika Jana Długosza
-(1/2 X) Jan Luksemburski odkupuje od Jana prawo do przypadającej mu połowy Głogowa (za cenę 2000 grzywien), zbrojnie zajmuje Głogów i włącza go do Korony Czeskiej.

1332

📖
[...] syn królewski, przesławny Kazimierz, uderza na gród z Węgrami i swoimi [ludźmi], a wziąwszy go siłą, zabija z nimi około 100 ludzi, wśród których było pięćdziesięciu opancerzonych, jedni Ślązacy, inni Czesi, jeszcze inni Niemcy i wielu mężów szlachetnie urodzonych, z których żadnemu nie pozwolił Kazimierz pozostać przy życiu. - Rocznik Traski
-Wyprawa królewicza Kazimierza na ziemie Henryka.

1334

-(25 VII) Jan ścinawski zobowiązuje się wobec Henryka i Konrada do zaprzestania wyprzedaży swych ziem.

1337

-(27 VIII) Układ Henryka i Konrada z Janem ścinawskim.

1338

-(III) Jan Luksemburski zatwierdza wykupienie księstwa ścinawskiego przez Henryka i Konrada, w zamian za ich rezygnację z Lubina.

1341

-(30 IV) Henryk z synem Henrykiem przejmują dzielnicę wschowską od Jana ścinawskiego.

1342

-(22 I) Śmierć Henryka IV Wiernego w Żaganiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry