władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyHenryk VIII Młodszy Wróbel

Henryk VIII Młodszy Wróbel

[...] sławny książę Henryk, zwany Księciem Wróblem z tego powodu, że spłodził licznych chłopców [...]
Roczniki głogowskie
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk V ŻelaznyAnna, córka Wacława (Wańka) płockiego
życie
1357/16 II 1363 - 14 III 1397 (Szprotawa)
małżeństwa
  1. 1372/88 - 1397: Katarzyna, córka Władysława II Opolczyka
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Jan (1382/91 - 12 IV 1439)
    Henryk IX (IV 1389/IV 1390 - 11 XI 1467)
    Henryk X Rumpold (1390/96 - 18 I 1423)
    Wacław (1391/97 - 1 VI 1430/4 II 1431)
    Anna (1390/97 - 1426/33)
panowanie
1369-1378: 1/2 Głogowa, 1/2 Góry, 1/2 Ścinawy, Żagań (współrządy)
1378-1388: Kożuchów, Szprotawa, Przemków, Zielona Góra
1388-1395: Kożuchów, Szprotawa, Prudnik, Przemków, Zielona Góra
1395-1397: 1/2 Bytomia Odrzańskiego, 1/2 Głogowa, 1/2 Góry, Kożuchów, Szprotawa, 1/2 Ścinawy, Prudnik, Przemków, Zielona Góra

1369

📖
[...] wreszcie odszedł z tego świata w roku Pańskim tysiąc trzysta sześćdziesiątym dziewiątym i pochowany został w Żaganiu u kanoników regularnych blisko grobu wspomnianego swego ojca. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(13 IV) Śmierć Henryka V Żelaznego.

1375

-(14 XII) Synowie Henryka Żelaznego zawierają układ z cesarzem Karolem IV Luksemburskim w sprawie podziału miasta Góry z okręgiem na część książęcą i część królewską (czeską).

1378

📖
[...] podzielili między sobą ziemie w ten sposób, że starszy ma w posiadaniu Żagań, Krosno, Nowogród i Świebodzin wraz z ich przyległościami, Rumpoldus zaś, urodzony jako syn średni, ma połowę Głogowa i Górę i Ścinawę i Wrociszów wraz z ich przyległościami, młodszy zaś posiada Kożuchów i Szprotawę z ich przyległościami [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-Bracia dokonują podziału dzielnicy głogowsko-żagańskiej.

1372/1388

-(1373/25 VI 1388) Małżeństwo z Katarzyną, córką Władysława II Opolczyka.

1389

-(8 I) Zjazd książąt śląskich (w Hotzenplotz) z margrabią Jodokiem z Moraw i biskupem ołomunieckim Mikołajem w sprawie zwalczania przestępczości na pograniczu śląsko-morawskim.

1395

-(24 XII) Śmierć brata Henryka VII Średniego Rumpolda.

1397

-(14 III) Śmierć Henryka VIII Młodszego Wróbla w Szprotawie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry