władcy dzielnicowipierwsi Piastowie śląscyBolesław I Wysoki

Bolesław I Wysoki (Przystojny)

Wszędzie, gdzie się pokazał lub przebywał, wszyscy wskazywali go z ogromnym podziwem jako zwycięzcę olbrzyma, a jego bohaterską odwagę sławiły wszystkie usta.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław II WygnaniecAgnieszka, córka Leopolda III Babenberga, margrabiego Austrii
życie
1127 - 7/8 XII 1201 (Wrocław)
małżeństwa
 1. 1142 - 1155/63: Zwinisława, córka Wsiewołoda Olegowicza, wielkiego księcia kijowskiego
 2. ok.1160 - 1201: Krystyna, niemiecka hrabianka
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Jarosław (1143/60 - 22 III 1201)
  Olga (1155/60 - 27 VI 1175/80)
 2. Berta (? - po 1163/74)
  • możliwe pochodzenie z pierwszego małżeństwa
  Bolesław (1157/63 - 2/3 V 1175/81)
  Konrad (1160/68 - 5 VII przed 1190)
  Jan (ok.1169 - przed 1173)
  Henryk (1165/70 - 9 III 1238)
  Władysław (1180/90 - 1190/1200)
  • pochodzenie niepewne - możliwe iż był to syn Henryka Brodatego, urodzony w 1208 roku
  Adelajda Zbysława (1165/72 - 29 III po 1213)
panowanie
1163-1172: Śląsk
1172-1179/80, 1080/90-1201: Dolny Śląsk
1179/80-1080/90: Legnica, Wrocław
1201: Dolny Śląsk, Opole, Otmuchów (?)

1142

📖
Tegoż roku [1142 - przyp. wł.] oddał Wsiewołod córkę swoją Zwienisławę w Lachy za Bolesława. - Latopis kijowski
-Małżeństwo ze Zwinisławą, córką Wsiewołoda Olegowicza, wielkiego księcia kijowskiego.

1146

📖
Wsiewołod zgromadził braci swoich, Igora i Światosława, [Światosława] zostawił w Kijowie, a z Igorem poszedł ku Haliczu, i z Dawidowiczami, i z Włodzimierzem, i z Wiaczesławem Włodzimierzowiczem [przyszli też] Iziasław i Rościsław Mścisławicze, synowce jego, i Światosława wziął, syna swojego, i Bolesława, lackiego kniazia, zięcia swojego, i Połowców dzikich wszystkich - i było wielkie mnóstwo wojów. - Latopis kijowski
-(I) Wyjazd na Ruś, w celu udzielenia pomocy zbrojnej stryjowi Wsiewołodowi Olegowiczowi w wyprawie na Halicz.-Bolesław uzyskuje wsparcie ruskie przeciwko książętom-juniorom.
-Ucieczka do Niemiec po wygnaniu z Polski Władysława II.

1147-1149

-Prawdopodobny udział w krucjacie króla niemieckiego Konrada III do Ziemi Świętej.

1154-1155

-Bolesław bierze udział w wyprawie koronacyjnej (do Włoch) Fryderyka I Barbarossy.

1155/1163

-Śmierć Zwinisławy.

1158-1162

-Udział w wyprawie włoskiej Fryderyka I Barbarossy.

1159 (1163)

-(30 V) Śmierć ojca Władysława II.

ok. 1160

-Małżeństwo z niemiecką hrabianką Krystyną.

1163

📖
Kiedy wreszcie po upływie długiego czasu wygnaniec zakończył życie, [...] Bolesław, którego cesarz nie mógł pokonać, uważa za słuszne usłuchać nakazu natury i odwołuje bratanków z wygnania z bezinteresowną serdecznością [...] i nadaje im czcigodną dzielnicę śląską zarówno w dowód łaskawości, jak i na pociechę sieroctwa. [...]
Ponieważ jednak z tego nadania wyłączył niektóre grody dla większego zabezpieczenia [swego panowania], stało się to powodem wielu nieszczęść i zarzewiem niepokojów. Ledwo bowiem Władysławowice weszli w progi [dzielnicy], orzekli, że wspomniana dzielnica nie przypadła im tytułem nadania ani dobrodziejstwa, lecz jako prawowitym dziedzicom, w prawowitym następstwie. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-(VIII/IX) Bolesław i Mieszko powracają do Polski.

1164/1165

📖
W tym czasie, gdy książę [Bolesław] zaprzątnięty był pilniejszymi sprawami, oni [Władysławowice] zajmują grody, umiejętnie je obwarowują, wzmacniają załogami. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Wojna z Bolesławem Kędzierzawym o grody śląskie.

1172

-Bolesław zostaje wypędzony przez Mieszka i syna Jarosława.
📖
1172. Władysław [II] król wraz z cesarzem wkroczył do Polski. - Rocznik praski
---
1172. Legnica zostaje spalona. - Rocznik krakowski
-(/14 X) Wyprawa cesarza Fryderyka Barbarossy (przy wsparciu czeskim) na Polskę.

1175

-Wiec książąt piastowskich w Grodźcu.

1177

-(26 IV) Wiec książąt piastowskich w Gnieźnie.

1179/1180

📖
[...] dzielnica śląska zamierzała podnieść bunt. Władzę nad nią przywłaszczył sobie w swoim czasie syn Władysława Mieszko, wygnawszy brata, księcia Bolesława. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
---
Między nimi, to znaczy Mieszkiem [Laskonogim] i Bolesławem [Wysokim], powstał spór z powodu podziału wspomnianej prowicji [śląskiej]. W następstwie tego Mieszko zmusił brata swego Bolesława do ucieczki z miasta Wrocławia. - Kronika wielkopolska
-Wojna z bratem Mieszkiem Laskonogim (stronnikiem Mieszka III).
📖
Odzyskawszy ją [dzielnicę śląską] z niemałym trudem, Kazimierz oddał ją Bolesławowi. Lecz i wojowniczość jego brata, mianowicie tegoż Mieszka, poskromił przez nadanie mu kilku grodów; a również brata ich Konrada mianował księciem marchii głogowskiej. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Porozumienie pokojowe (zawarte dzięki mediacji niemieckiej?).

1180

📖
Było na tej naradzie ośmiu biskupów: gnieźnieński Zdzisław, krakowski Gedeon, wrocławski Żyrosław, kujawski Unelf, poznański Cherubin, płocki Lupus, kamieński Konrad, lubuski Gaudenty i trzech książąt: poznański Otto, wrocławski Bolesław i mazowiecki Leszek oraz ogromny tłum panów i rycerzy. Ci przeważającą liczbą głosów orzekli, że należy wytępić niegodziwe zwyczaje, z powodu których gniew Boży - byli o tym przekonani - zesłał na Polaków różne nieszczęścia i niepowodzenia. - Kronika Jana Długosza
-Uprzywilejowanie Kościoła na zjeździe w Łęczycy przez Kazimierza Sprawiedliwego (przy współudziale Bolesława?).

ok. 1181

📖
Mówi więc Mieszko do brata: "Czy ty nie wiesz, że Bolesław Władysławowic jest naszym wspólnym wrogiem? On bowiem pragnie naszą wolność zaprzedać Niemcom, aby za cenę danin składanych przez innych ulżyć swojej u nich niewoli. On ciągle depcze nam po piętach, to aby zemścić się na nas za krzywdy ojca, to aby zniszczywszy nas zupełnie, sam - nie daj Boże - zagarnął wolny pryncypat. [...] Jeśli więc jego porzucisz, ja odstępuję od skargi i zrzekam się całkowicie prawa pierworództwa". Skoro więc łatwowierny Kazimierz go odtrącił, chytry Mieszko wnet zaprzysiągł mu [Bolesławowi Wysokiemu] więzy przyjaźni. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Kazimierz Sprawiedliwy zrywa porozumienie sojusznicze z Bolesławem (wskutek namowy Mieszka III).

1180/1190

📖
W 16 Kalendy lutego [czyli 17 stycznia] zmarł młodzieniec Konrad książę Głogowa, jego [Władysława II] syn, brat [naszego] fundatora. - Nagrobki książąt śląskich
-(17 I) Śmierć brata Konrada Plątonogiego.

1195

📖
[Mieszko III] podżega księcia Bolesława i brata jego Mieszka i na swoją stronę ich przeciąga. [...] Przeto Władysławowice powiększają i wzmacniają jego stronnictwo, nie tyle z miłości do niego, ile z żądzy [zagarnięcia] władzy i z nienawiści do sierot [Leszka i Konrada]. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Układ sojuszniczy z Mieszkiem III.

1198

-(8 III) Uzyskanie bulli protekcyjnej od papieża Innocentego III.

1201

-(22 III) Śmierć Jarosława opolskiego.-(7/8 XII) Śmierć Bolesława I Wysokiego we Wrocławiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry