ilustracje i mapydokumenty archiwalneślady władców polskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu (XIII w.-1572)

ślady władców polskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu (XIII w.-1572)

Sambor II lubiszewsko-tczewskiMściwoj II pomorskiBolesław V WstydliwyWładysław Odonic PlwaczPrzemysł IBolesław PobożnyPrzemysł IIWładysław I ŁokietekElżbieta ŁokietkównaKazimierz III WielkiWładysław II JagiełłoWładysław III WarneńczykKazimierz IV JagiellończykJan I OlbrachtAleksander I JagiellończykZygmunt I StaryZygmunt II Augustcz. II (1573-1795)
Sobiesławice
dokument Sambora II lubiszewsko-tczewskiego

▲ Sambor II lubiszewsko-tczewski

Sygnatura: 53/1456/0/2
Zespół: Klasztor cystersów w Łeknie

Sambor, książę pomorski na Lubiszewie, nadaje klasztorowi w Łeknie wsie Polusino i Brutnino na Pomorzu Gdańskim, wolne od ciężarów oraz 100 włók z dziesięciną. Datum anno gracie M.CC.LV, Kalendas Septembris

pieczęć Sambora II lubiszewsko-tczewskiego

▲ Sambor II lubiszewsko-tczewski

Sygnatura: 53/1456/0/2
Zespół: Klasztor cystersów w Łeknie

pieczęć herbowa przywieszona na jedwabnym sznurze

dokument Mściwoja II pomorskiego

▲ Mściwoj II pomorski

Sygnatura: 1456/0/3
Zespół: Klasztor cystersów w Łeknie

Mściwoj II, książę Pomorza Gdańskiego, na prośbę Piotra, opata i braci konwentu cysterskiego w Łeknie, zatwierdza temu klasztorowi darowizny swego stryja, Sambora II, księcia pomorskiego, tj. wsi Polusino [Połęczyn] i Brutnino na Pomorzu Gdańskim, wolnych od ciężarów oraz 100 włók z przyległościami, które opisuje

pieczęć Mściwoja II pomorskiego

▲ Mściwoj II pomorski

Sygnatura: 1456/0/3
Zespół: Klasztor cystersów w Łeknie

pieczęć woskowa zawieszona na paskach pergaminowych

Piastowie
dokument Bolesława V Wstydliwego

▲ Bolesław V Wstydliwy

Sygnatura: 5077/0/1
Zespół: Hinsirowiczowie

Bolesław [Wstydliwy] książę krakowski i sandomierski z żoną swoją Kunegundą nadają za zasługi braci Hensira i Piotra, synów Mateusza zwanego Hinsirowicza dziedziców wsi Duje w kasztelanii krakowskiej, wieś Bojkowo i wokół leżące lasy, które należą do łowisk królewskich celem dziedziczenia w niej kolonistów. Obu braci uwalnia książę od ciężarów jak podwozu, stróży, stanu, krowy, owcy, [oncha] i grodu. 1270, 21 V, Kraków Datum in vigilia Ascencionis Domini

pieczęć piesza Bolesława V Wstydliwego

▲ Bolesław V Wstydliwy

Sygnatura: 5077/0/1
Zespół: Hinsirowiczowie

pieczęć piesza, woskowa na żółtych niciach jedwabnych

pieczęć Władysława Odonica

▲ Władysław Odonic Plwacz

Sygnatura: 973/0/117
Zespół: Dokumenty wiejskie

pieczęć konna odciśnięta w ciemnym wosku, zawieszona na czerwonych spłowiałych niciach jedwabnych

dokument Przemysła I i Bolesława Pobożnego

▲ Przemysł I, Bolesław Pobożny

Sygnatura: 973/0/117
Zespół: Dokumenty wiejskie

Przemysł I, książę wielkopolski, wraz z bratem, Bolesławem Pobożnym i matką, księżną Jadwigą zawiadamiają, że dla zbawienia dusz swoich, swego ojca, przodków i następców, nadali konwentowi cystersów w Łeknie w wieczyste i dziedziczne posiadanie wsie Dębogórę, Grylewo i Pińsko, jednocześnie uwalniając ich mieszkańców od ciężarów i opłat prawa.

[przy dokumencie przywieszona pieczęć ojca wystawców, Władysława Odonica]

dokument Bolesława Pobożnego

▲ Bolesław Pobożny

Sygnatura: 1454/0/16
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

Bolesław Pobożny, książę wielkopolski zaświadcza, że Bozata i Nazel, synowie zmarłego kasztelana międzyrzeckiego, Jana, klasztorowi cystersów w Dobryługu ofiarowali całą Dąbrowę, należącą do [dziedziny, zwanej] Mascowe. Ze swej strony książę dozwala klasztorowi w Dąbrowie tej na dowolnym prawie lokowąc wsie niemieckie, z tym że całe sądownictwo

pieczęć Bolesława Pobożnego

▲ Bolesław Pobożny

Sygnatura: 1454/0/16
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

pieczęć piesza na jedwabnej, różowej, wąskiej taśmie, uszkodzona

dokument Przemysła II

▲ Przemysł II

Sygnatura: 973/0/18
Zespół: Dokumenty wiejskie

Przemysł II, książę wielkopolski i krakowski, doceniając wierną służbę komesa Mirosława, syna Przedpełka i chcąc tę chęć służenia jeszcze bardziej wzmocnić, pozwala mu wsie jego: Mieczewo, Jabłonowo, Jaśkowo, Kandemino, Górę, Bnin, Dębicz, Rogalin, Krzesiny, Pamiątkowo, Luboniec, Wygonowice i Sukowo oraz inne, które by w przyszłości posiadał, on albo jego sukcesorowie, zamienić zasady, próby i kary prawa polskiego jak np. pojedynek, próba rozpalonego żelaza, próba wody, wieszanie i ścięcie, na zasady prawa niemieckiego. Spisano w Karminie, 1294.

pieczęć Przemysła II

▲ Przemysł II

Sygnatura: 973/0/18
Zespół: Dokumenty wiejskie

pieczęć piesza, wyciśnięta w naturalnym wosku, w misce woskowej zawieszonej na czerwonym sznurze ze splecionych nici

dokument Przemysła II

▲ Przemysł II

Sygnatura: 1454/0/21
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

Przemysł II, książę wielkopolski oznajmia, że w jego obecności, Jan, zwany Mascovo, wraz z synem swoim Jakubem, część swoją dziedziny Mascovo, której granice bliżej określają, ofiarowali klasztorowi cystersów we wsi Zembrsco [dziś Zemsko]. Książę darowiznę tę zatwierdza.

pieczęć Przemysła II

▲ Przemysł II

Sygnatura: 1454/0/21
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

pieczęć piesza na zielonych, jedwabnych niciach, połamana na pięć części

dokument Władysława Łokietka

▲ Władysław I Łokietek

Sygnatura: 4065/0/I1
Zespół: Akta miasta Pyzdry

Władysław, książę królestwa polskiego, pan Pomorza, Kujaw, Łęczycy i Sieradza, w zamian za trudy poniesione ze strony miasta Pyzdry - nadaje temuż miastu prawo wybudowania sklepów sukienniczych (camerae pannorum) a dochody z sześciu z nich przeznacza na potrzeby miasta. Również zaleca do mierzenia sukien w Pyzdrach wyłącznie miary tamtejszego łokcia; Rok 1297

pieczęć Władysława Łokietka

▲ Władysław I Łokietek

Sygnatura: 4065/0/I1
Zespół: Akta miasta Pyzdry

Pieczęć kujawsko-sieradzka, woskowa, w kolorze naturalnym

pieczęć Władysława Łokietka

▲ Władysław I Łokietek

Sygnatura: 905/0/390
Zespół: Dokumenty i akta kościołów

Pieczęć kujawsko-sieradzka, woskowa, w kolorze naturalnym, zawieszona na czerwonych niciach

dokument Elżbiety Łokietkówny

▲ Elżbieta Łokietkówna

Sygnatura: 474/0/D297
Zespół: Akta miasta Poznania

Elżbieta, królowa Węgier i Polski zaświadcza, że na prośby rajców miasta Poznania zwraca wsie Jeżyce i Winiary, które brat jej Kazimierz bez powodu odebrał miastu. 1372.14.VI. Posnanie

pieczęć Elżbiety Łokietkówny

▲ Elżbieta Łokietkówna

Sygnatura: 474/0/D297
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć herbowa

dokument Kazimierza Wielkiego

▲ Kazimierz III Wielki

Sygnatura: 1454/0/29
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

Kazimierz III Wielki, król Polski wieś Osiecko ["Magnum OSSecz"], przez opata i klasztor cystersów w Zemsku ["Zambrsko"] za 100 kop groszy praskich nabywają od obywateli miasta Frankfurtu, wciela i przyłącza do tegoż klasztoru, nadając jej te same prawa i przywileje, jakimi cieszą się inne wsie tegoż klasztoru

pieczęć Kazimierza Wielkiego

▲ Kazimierz III Wielki

Sygnatura: 1454/0/29
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

pieczęć majestatyczna na zielonym, jedwabnym sznurze

dokument Kazimierza Wielkiego

▲ Kazimierz III Wielki

Sygnatura: 1444/0/22
Zespół: Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Kazimierz III Wielki, król Polski etc. Na prośbę opata i braci klasztoru benedyktynów w Lubiniu, przedstawioną sobie przez brata Mikołaja, ich pełnomocnika, zatwierdza im w transumpcie przywilej wystawiony przez swego ojca, Pyzdry, 1318.06.14

pieczęć Kazimierza Wielkiego

▲ Kazimierz III Wielki

Sygnatura: 1444/0/22
Zespół: Klasztor benedyktynów w Lubiniu

pieczęć majestatyczna na jedwabnym, zielonym sznurze w nowoczesnej, drewnianej kapsie

pieczęć Kazimierza Wielkiego

▲ Kazimierz III Wielki

Sygnatura: 1318/0/26
Zespół: Cechy miasta Kalisz

pieczęć majestatyczna z częścią sznurka zielonego i papieru, 1347.21.XI

Jagiellonowie
dokument Władysława Jagiełły

▲ Władysław II Jagiełło

Sygnatura: 474/0/93
Zespół: Akta miasta Poznania

Władysław, król Polski, uwalnia miasto Poznań od podwód, za wyjątkiem przejazdu króla lub królowej przez Poznań

pieczęć Władysława Jagiełły

▲ Władysław II Jagiełło

Sygnatura: 474/0/3
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć majestatyczna

pieczęć Władysława Jagiełły

▲ Władysław II Jagiełło

Sygnatura: 474/0/357
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć majestatyczna

dokument Władysława Warneńczyka

▲ Władysław III Warneńczyk

Sygnatura: 474/0/D6
Zespół: Akta miasta Poznania

Władysław III, król Polski, zezwala miastu Poznaniowi używać czerwonego wosku na pieczęciach przy wystawianiu przywilejów. 1440.5.III Cracovia

pieczęć Władysława Warneńczyka

▲ Władysław III Warneńczyk

Sygnatura: 474/0/D6
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć mniejsza koronna

dokument Władysława Warneńczyka

▲ Władysław III Warneńczyk

Sygnatura: 474/0/D305
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Władysław III zapisuje Poznaniowi 50 grzywien na poznańskim landwójtostwie w celu ułatwienia utrzymania murów i fos miejskich, pozwalając na wykup tegoż landwójtostwa z rąk Naramowskiego; landwójtostwo to ma wrócić do króla lub jego następców po spłacie owych 50 grzywien i innych sum zapisanych na nim miastu. 1444.19.IV. Bude

pieczęć Władysława Warneńczyka

▲ Władysław III Warneńczyk

Sygnatura: 474/0/D305
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć mniejsza koronna

dokument Kazimierza Jagiellończyka

▲ Kazimierz IV Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/713
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Kazimierz Jagiellończyk rozstrzyga spór o łąkę, powstały między władzami miejskimi w Poznaniu i leżącym poza miastem klasztorem karmelitów, dzieląc ją pomiędzy obie strony: podstawą wyroku było orzeczenie wyznaczonej w tym celu komisji, w której skład wchodzili: biskup włocławski (wówczas kanclerz), biskup poznański, wojewoda poznański... 1460.19.VII. Poznaniae

pieczęć Kazimierza Jagiellończyka

▲ Kazimierz IV Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/713
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć średnia koronna

dokument Kazimierza Jagiellończyka

▲ Kazimierz IV Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D8
Zespół: Akta miasta Poznania

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wszystkie przywileje i wolności miasta Poznania. 1455.11 V. Piotrków

pieczęć Kazimierza Jagiellończyka

▲ Kazimierz IV Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D8
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć średnia koronna

dokument Kazimierza Jagiellończyka

▲ Kazimierz IV Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D99
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Kazimierz Jagiellończyk potwierdza, że winien jest rajcom poznańskim 60 zł węgierskich za saletrę i przyrzeka dług ten zwrócić do najbliższego Bożego Narodzenia; w przeciwnym wypadku rajcy mają prawo potrącić sobie ów dług z podatków miejskich lub z podatku ziemskiego, zwanego poradlne. 1459.7.VII. Gnesne

pieczęć Kazimierza Jagiellończyka

▲ Kazimierz IV Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D99
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć mniejsza koronna

dokument Jana Olbrachta

▲ Jan I Olbracht

Sygnatura: 1454/0/38
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

Jan Olbracht, król Polski, zatwierdza Liboriugowi, opatowi klasztoru cystersów w Sombritcz [=Zemsko], inaczej w Bledzewie, nie wymieniając ich szczegółowo, okazane przezeń przywileje na pewne wolności, dane temuż klasztorowi przez królów i książąt polskich; 1493.11.21

pieczęć Jana Olbrachta

▲ Jan I Olbracht

Sygnatura: 1454/0/38
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

pieczęć mniejsza koronna; zawieszona na zielono-różowo-fioletowym, jedwabnym sznurze

dokument Jana Olbrachta

▲ Jan I Olbracht

Sygnatura: 474/0/D16
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Jan Olbracht zatwierdza wolności sądów miasta Poznania: mieszczanie poznańscy powinni szukać sprawiedliwości w ich spornych sprawach przed sądami w tym mieście. 1496.16.IV in conventione Piotrkoniensi

pieczęć Jana Olbrachta

▲ Jan I Olbracht

Sygnatura: 474/0/D16
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć większa koronna

dokument Jana Olbrachta

▲ Jan I Olbracht

Sygnatura: 474/0/D201
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Jan Olbracht rozstrzyga spór pomiędzy sukiennikami i krawcami poznańskimi, polecając tym ostatnim, aby nie wkraczali w przywileje sukienników. 1495.17.IX. Lublin

pieczęć Jana Olbrachta

▲ Jan I Olbracht

Sygnatura: 474/0/D201
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć herbowa

dokument Aleksandra Jagiellończyka

▲ Aleksander I Jagiellończyk

Sygnatura: 905/0/195
Zespół: Dokumenty i akta kościołów

Aleksander, król polski, na prośbę Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego, zatwierdza wszystkie przywileje, wolności, prawa, pierwszeństwa itp., nadane biskupowi poznańskiemu i kapitule kościoła katedralnego poznańskiego przez poprzednich królów polskich. 1505.V.19

pieczęć Aleksandra Jagiellończyka

▲ Aleksander I Jagiellończyk

Sygnatura: 905/0/195
Zespół: Dokumenty i akta kościołów

pieczęć koronna, wyciśnięta w czerwonym wosku, w misce woskowej, zawieszona na różowo-zielonym sznurze

dokument Aleksandra Jagiellończyka

▲ Aleksander I Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D204
Zespół: Akta miasta Poznania

Aleksander Jagiellończyk, król Polski, zezwala burmistrzowi i radzie miasta Poznania na sprowadzenie, ustanawianie cen i sprzedaż win greckich, włoskich i węgierskich. 1504.9.V. Toruń

pieczęć Aleksandra Jagiellończyka

▲ Aleksander I Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D204
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

pieczęć Aleksandra Jagiellończyka

▲ Aleksander I Jagiellończyk

Sygnatura: 474/0/D17
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D219
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Zygmunt I Stary zwraca się do urzędników królewskich, wójtów i sołtysów, aby ci zapewnili bezpieczeństwo na drogach publicznych kupcom, a przede wszystkim handlarzom bydła. 1535.25.IX. Kraków

pieczęć Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D219
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć mniejsza koronna

dokument Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D318
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt I Stary, król Polski za zgodą senatorów i doradców królewskich, do których zwrócili się z prośbą rajcy poznańscy, zgadza się na wykup sołectwa we wsi Winiary z rąk obecnego jego właściciela Stanisława Kokoszki, mieszczanina poznańskiego, i włączenia go do majątku miejskkiego. 1542, Kraków

pieczęć Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D318
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć mniejsza koronna

dokument Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D368
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt I Stary, król Polski, zatwierdza akt sprzedaży młyna zw. Bogdanka przez rajców poznańskich za 1000 florenów węgierskich na rzecz szlachetnego Piotra Kurskiego z prawem odkupu, podając równocześnie warunki czynszu i odkupu. 1514.17.IV. Wilno

pieczęć Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D368
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D370
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt I Stary, król Polski, zatwierdza sumę 36 grzywien z dochodów z młyna zw. Bogdanka na rzecz kanonika katedralnego. 1515.23.II. Kraków

pieczęć Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D370
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D373
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt I Stary, król Polski ... zaświadcza, że władze miasta Poznania dla spłacenia długów miejskich zaciągnęły pożyczkę, obciążając nią młyn Bogdanka, i z którego rocznie płacić należy 50 złp. Czynszu, i że w związku z koniuecznością naprawy murów miejskich udziela dalszych 10 lat wolności. 1520.27.I. Thorun

pieczęć Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D373
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć mniejsza koronna

dokument Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D380
Zespół: Akta miasta Poznania

Król Zygmunt I Stary nadaje miastu prawo założenia dwóch młynów: tartaku i młyna do mielenia kory nad Wartą na przedmieściu obok Rybaków niedaleko klasztoru karmelitów. 1534.23.XI. Wilno

pieczęć Zygmunta I Starego

▲ Zygmunt I Stary

Sygnatura: 474/0/D380
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć sygnetowa

dokument Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D65
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt August król Polski zarządza, iż nieruchomość, którą władze miasta Poznania posiadają w Piotrkowie, służącą wyłącznie dla delegatów miejskich w czasie trwania sejmów, wolna jest od inkwaterunku. 1555.14.VI. Piotrków in conventione.

pieczęć Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D65
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D236
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt August, król Polski... potwierdza i transumuje uchwałę władz miasta Poznania z dnia 17.VII.1550 dotyczącą obowiązku ważenia towarów na wadze miejskiej i opłaty od każdego kamienia towaru po 1 szelągu. 1552.6.II Piotrcoviae

pieczęć Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D236
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

dokument Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D319
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt August, król Polski, zezwala władzom miasta Poznania na wykup sołectwa na Boninie, które znajduje się obecnie w rękach Stanisława Kokoszki. Obecny właściciel sołectwa i Łysej Góry zmusza chłopów do prac, odmawia płacenia należnych podatków i wysyłania zbrojnego z tytułu posiadania sołectwa. 1549.12.IV. Cracoviae

pieczęć Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D319
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

dokument Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D325
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt August, król Polski... nadaje Stanisławowi Górce prawo na założenie nowego miasta zwanego Stanisławowo na gruncie wsi Rataje obok rzeki Warty, udzielając nowym osadnikom 4-letnią wolność, prawo targowe i prawo magdeburskie. 1562.10.I Łomża

pieczęć Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D325
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

dokument Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D434
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt August, król Polski, transumuje i zatwierdza fundację wikariusza katedry poznańskiej Jana z Sierakowa, przyjętą przez władze miasta Poznania dnia 17.VIII.1558, w wysokości 800 grzywien, z których czynsz roczny przeznacza na szpitale św. Barbary, św. Krzyża, św. Walentego, na chorych zarażonych kiłą oraz na posag dla młodych panien. 1561.25.VII. Wilno

pieczęć Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D434
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

dokument Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D475
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt August, król Polski ... stwierdza, iż ktokolwiek, mieszczanin czy szlachcic, którzy nabywają domy, place, ogrody, folwarki na przedmieściach i wsiach miejskich zobowiązani są do ponoszenia z nich ciężarów, a domownicy do świadczeń na rzecz miasta. 1555.14.VI. Piotrków

pieczęć Zygmunta II Augusta

▲ Zygmunt II August

Sygnatura: 474/0/D475
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry