władcy dzielnicowiPiastowie kozielsko-bytomscyBolesław kozielsko-bytomski

Bolesław kozielsko-bytomski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław bytomskiLudgarda, księżniczka meklemburska, córka Przybysława II, bądź Henryka II Lwa
życie
1329/1333 - po 5 VI 1355 (Venzone)
małżeństwa
  1. 1347 - 1355: Małgorzata, córka Jarosława ze Šternberka, możnowładcy morawskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (1347/50 - 1374)
    Eufemia (1350/52 - 26 VIII 1411)
    Bolka (1352 - 27 IX 1427/15 X 1428)
panowanie
ok.1342/47-1351/52: Koźle
1351/52-1355: Bytom, Koźle
1351/55-1355: Gliwice

ok. 1342/1347

-(ok.1342/2 III 1347) Śmierć brata Kazimierza, księcia kozielskiego.

1342/1355

-(1 VII 1342/) Śmierć stryja Siemowita gliwickiego.

1347

-(/2 III) Małżeństwo z Małgorzatą, córką Jarosława ze Šternberka, możnowładcy morawskiego.

1347/1352

-(2 III 1347/8 IX 1352) Krótkotrwałą władzę nad Koźlem obejmuje Bolesław II opolski (prawdopodobnie na skutek transakcji z Bolesławem).

1351/1352

-(16 IX 1351/8 IX 1352) Śmierć ojca Władysława bytomskiego.

1354

-(I-II) Bolesław bierze udział w uroczystościach koronacyjnych (na królową rzymską) Anny świdnickiej w Akwizgranie.

1355

📖
My Konrad oleśnicki i Kazimierz cieszyński książęta [...] z jednej i my Bolko niemodliński, Bolko opolski i Jan oświęcimski [...] książęta z drugiej strony, czynimy wiadomym niniejszym pismem, że [...] Karol cesarz rzymski [...] i król Czech [...] prawowicie roztacza nad nami i innymi książętami władzę według polskiego zwyczaju. Będzie miał pełne i skuteczne prawo co do księstwa bytomskiego i kozielskiego [...] i te księstwa [niech przejdą] do tegoż króla Czech i pana naszego z powodu śmierci najjaśniejszych książąt bytomskich i kozielskich - ojca i syna, którzy księstwa te, jak wiadomo, otrzymali w lenno. [...]
Niniejsze pismo poświadczamy naszymi pieczęciami. Wydane w Pradze Roku Pańskiego 1355, w najbliższą sobotę po dniu świętego Wacława. - dokument rezygnacji z praw do spadku po Bolesławie kozielsko-bytomskim z roku 1355
---
[...] Karol IV [...] cesarz rzymski [...] i król Czech czynimy wiadomym wszystkim obecnym, że gdyby powstała kiedyś jakaś wątpliwość co do księstw kozielskiego i bytomskiego oraz grodów Toszka i Pyskowic [...] między Najjaśniejszymi Konradem oleśnickim i Kazimierzem cieszyńskim z jednej a Bolkiem opolskim, Bolkiem niemodlińskim, Albertem strzeleckim i Janem oświęcimskim z drugiej strony - książętami Korony naszej Królestwa Czech, na usilną prośbę ze wspomnianych stron do nas w naszym grodzie praskim [...] rozważyliśmy z wielką uwagą, za radą książąt wspomnianej Korony i dostojników zasiadających przy nas wydaliśmy orzeczenie sądowe i wyrok, że wspomniani książęta oleśnicki i cieszyński mają władzę nad księstwami kozielskim i bytomskim oraz grodami Toszkiem i Pyskowicami wraz z okolicami [tychże grodów], w ten sposób jak [określono] w okazanych przez nich przywilejach wobec [naszego] sądu. Wyraźnie zaznaczamy, to że tymże książętom oleśnickim i cieszyńskim przynależą wszystkie te prawa, które należały się niedawno zmarłemu Najjaśniejszemu Księciu Bolkowi kozielskiemu. [...] Dane w Pradze Roku Pańskiego 1355 [...], czwartego dnia non październikowych, w roku dziewiątym [panowania w Czechach], pierwszym panowania jako cesarz. - dokument Karola IV Luksemburskiego z roku 1355
-(III-IV) Udział w wyprawie Karola IV Luksemburskiego do Italii po koronę cesarską.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry