władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyHenryk XI głogowski

Henryk XI głogowski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk IX StarszyJadwiga, córka Konrada III Starego
życie
1429/ok.1435 - 22 II 1476 (Kożuchów)
małżeństwa
  1. 1472 - 1476: Barbara, córka Albrechta III Achillesa, elektora brandenburskiego
    • zaślubiny według kanonicznej formy sponsalia de futuro; małżeństwo nie zostało skonsumowane, wobec nieosiągnięcia wieku sprawnego przez Barbarę za życia Henryka
panowanie
1467-1476: 1/2 Bytomia Odrz., 1/2 Głogowa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubin, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra

1458

📖
Roku Pańskiego 1458, w wigilię Narodzenia Pańskiego, w wieku 27 lat zmarł książę Zygmunt, syn księcia kożuchowskiego Henryka [IX]. - Roczniki głogowskie
-(24 XII) Śmierć brata Zygmunta.

1467

📖
Roku Pańskiego 1467, około Św. Jadwigi, książę żagański Baltazar otrzymał we Wrocławiu żołnierzy zaciężnych, mniej więcej 300 konnych oraz pewną liczbę piechurów, z zamiarem opanowania miasta Żagania. I nie udało mu się, ponieważ przeciwstawił mu się jego brat Jan. I tak pociągnął książę Baltazar pod Kożuchów i wraz ze swoimi stał pod miastem. Dowiedziawszy się o tym książę Jan natarł na nich nocą i zagrabił wszystkie konie i oręż, tak że sam książę Baltazar ledwie zbiegł pieszo. - Roczniki głogowskie
-(X) Baltazar żagański przybywa do Kożuchowa, na dwór stryja Henryka IX Starszego, z prośbą o udzielenie militarnego wsparcia przeciwko Janowi Szalonemu.
📖
We wtorek, dnia jedenastego listopada, Henryk książę głogowski, inaczej kożuchowski, umarł w Kożuchowie; zwłoki jego pochowano w kościele parafialnym. - Kronika Jana Długosza
-(11 XI) Śmierć ojca Henryka IX Starszego.
📖
Wówczas książę Henryk, pan Głogowa, i miasta wygnały go [Jana – przyp. wł.] i przywróciły na nowo księcia Baltazara do Żagania. - Roczniki głogowskie
-(11 XI) Oddziały głogowsko-łużyckie (dowodzone przez Henryka) wyruszają na księstwo żagańskie.
📖
Gdy się zbliżał dzień Św. Łucji, posłowie królewscy, [...] przybyli do Wrocławia i wobec biskupów, książąt, panów i innych katolików, jako to, [...] Henryka głogowskiego i Baltazara żagańskiego, książąt [...] i innych panów czeskich, morawskich, śląskich i łużyckich, powtórzyli swoje zlecenia poselskie, wyłożone poprzednio w Iławie. Wszyscy zgodnymi głosy nalegali przez dni kilka na rzeczonych posłów, ażeby w imieniu swego króla przyjęli koronę czeską, albo przynajmniej upewnili ich o jej przyjęciu i dopomogli katolikom do uzyskania królestwa [...]
Posłowie królewscy odpowiedzieli na wszystko z wielkim umiarkowaniem, przedkładając słuszne powody, dla których Królestwa Czeskiego przyjąć nie mógł. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Zjazd stanów śląskich we Wrocławiu.

1468

📖
Roku Pańskiego 1468 zgorzelecczanie i Związek Sześciu Miast wraz z innymi sześcioma miastami łużyckimi i poddani księcia Henryka wraz z licznymi niosącymi znak krzyża wyprawili się na Czechy chcąc je zniszczyć. Koło pewnego stawu rybnego czy też wody ponieśli wielkie straty, a spośród krzyżowców liczni zostali zabici, wśród nich także paru duchownych. I tak ze stratami opuścili Czechy. Ludzie księcia Henryka, pana Głogowa i Kożuchowa, ponieśli większe stary niż pozostali z miast. - Roczniki głogowskie
-(V-VI) Dywersyjny najazd wojsk Henryka i oddziałów łużyckich na Czechy, w interesie króla węgierskiego Macieja Korwina walczącego z Jerzym z Podiebradów.

1469

-(4 VI) Złożenie (we Wrocławiu) hołdu lennego (anty)królowi czeskiemu Maciejowi Korwinowi.
📖
Roku Pańskiego 1469, w wigilię święta Narodzenia Maryi, syn trucicielskiego smoka, mianowicie Henryk [ziębicki], zebrał silny oddział wojska i wkroczył na Śląsk. [...] Książę Henryk zaś, pan głogowski i kożuchowski, zebrał silny oddział i zamierzał im się przeciwstawić i opanować ziemie [dotąd] niezniszczone. I podążył do Lubina. Gdy owi Czesi dowiedzieli się o tym, bez jakiejkolwiek zwłoki odstąpili i wkroczyli na Morawy, lecz po drodze wszędzie wyrządzali wiele szkód, szczególnie panu biskupowi wrocławskiemu w jego ziemiach. - Roczniki głogowskie
-(IX) Henryk I Starszy z Podiebradów, hrabia kłodzki i książę ziębicki najeżdża okolice Żytawy, Bolesławca, Chojnowa i Złotoryi.-Przywilej lokacyjny dla miasta Świebodzina.

1470

-Potwierdzenie przywilejów miasta Szprotawy.

1472

-(9 VII) Układ małżeński z Brandenburgią (zawarty w Cölln n. Sprewą).-(11 X) Formalne zaślubiny z nieletnią Barbarą (nie skonsumowane).

1474

📖
Roku Pańskiego 1474 książę Fryderyk i hrabia Stefan Węgier pochodzący z Węgier przybyli do Głogowa z polecenia króla Macieja, gdzie zgromadzili wielkie wojsko, a książę Henryk, pan głogowski i kożuchowski, również wysłał z tamtymi swoich ludzi. Książę zaś Fryderyk i hrabia Stefan osobiście i z wielkimi siłami wkroczyli do Polski około święta Jedenastu Tysięcy Dziewic. Swoimi grabieżami i podpaleniami poczynili tam tak ogromne zniszczenia, że aż nie można tego wypowiedzieć. Spalili także miasto Międzyrzecz i zdobyli zamek. - Roczniki głogowskie
---
Kasper także Żak, [...] Melchior Leber i inni rycerze Henryka księcia kożuchowskiego, Głogowianie, dowiedziawszy się, że zamek polski Międzyrzecz [...] niedbale był strzeżony, z uzyskaną od Macieja króla węgierskiego zbrojną drużyną, przy pomocy Sędziwoja Żydowskiego, herbu Nałęcz, burgrabi międzyrzeckiego, późną nocą wpadł do Międzyrzecza, miasto podpalił, i zamek, bez żadnej konieczności wydany sobie przez Sędziwoja, zdrajcy jak mówiono złotem przekupionego opanował, skąd potem całą okolicę aż pod mury Poznania łupiestwami i pożogami pustoszył.- Kronika Jana Długosza
-(ok.21 X) Dywersyjny najazd starosty generalnego Śląska Stefana Zápolyi i księcia legnickiego Fryderyka I (wspieranych przez wojska Henryka XI) na Wielkopolskę.
📖
Po zawarciu pokoju król Maciej napisał żołnierzom zaciężnym, żeby opuścili zamek w Międzyrzeczu i zwrócili Polakom, co uczynili około święta Św. Łazarza w adwencie. - Roczniki głogowskie
-(ok.17 XII) Opuszczenie zamku w Międzyrzeczu.

1475

-Henryk składa obietnicę, iż po jego śmierci księstwo głogowskie przejdzie na własność Macieja Korwina.

1476

📖
Roku Pańskiego 1476 w dniu [Katedry] Św. Piotra, było to we czwartek przed ostatkami , zmarł sławny książę Henryk, pan Głogowa, Kożuchowa, Szprotawy, Zielonej Góry, Sulechowa, Świebodzina, Krosna i innych licznych mniejszych miast, które znajdowały się pod jego władzą. Zmarł zaś bez potomków. Pozostawił jednak po sobie swoją małżonkę, córkę margrabiego, której przekazał jako wiano wszystkie swoje miasta. - Roczniki głogowskie
-(22 II) Śmierć Henryka XI głogowskiego w Kożuchowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry