władcy zwierzchnikrólowie elekcyjniMichał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki

(wł. Michał Tomasz Wiśniowiecki h. Korybut)
Michał jest niebogaty, a więc nie niebezpieczny, nieżonaty, młody (ma 28 lat), katolik, bez doświadczenia politycznego i większych ambicji, dlatego niegroźny dla 'złotej wolności'.
z przemowy na sejmie elekcyjnym podkanclerza Andrzeja Olszowskiego
rodzice
Jeremi Michał Wiśniowiecki, wojewoda ruskiGryzelda Konstancja Zamoyska, córka Tomasza Zamoyskiego, kanclerza koronnego
narodziny
 
śmierć
31 V 1640
Biały Kamień
  • starsze opracowania podają błędną datę dzienną i miejsce narodzin: 31 lipca w Wiśniowcu k. Krzemieńca
 
10 XI 1673🕘09:00
Lwów
małżeństwa
  1. 1670 - 1673: Eleonora Maria Józefa, córka Ferdynanda III Habsburga, cesarza rzymskiego
    • 19 X 1670 - kolegiata Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
poprzednikokres panowanianastępca
Jan II Kazimierz Waza1669 - 1673 (♔ 1669)Jan III Sobieski

1651

-(20 VIII) Śmierć ojca Jeremiego Michała Wiśniowieckiego.

1651-1655

-Pobyt w dobrach Karola Ferdynanda Wazy na Mazowszu (m.in. w Broku).

1655

-(9 V) Śmierć Karola Ferdynanda Wazy.

1655-1656

-(XI 1655-III 1656/) Edukacja w Kolegium Jezuickim Carolinum w Nysie.

1656-1660

-Studia na uniwersytecie w Pradze.

1660-1663

-Wyjazd na Zachód w celu pogłębienia wiedzy wojskowej.

1659

-(4 VI) Objęcie starostwa przemyskiego.

1663-1664

-(6 XII 1663-III 1664) Udział w wyprawie przeciwko Rosji i Kozakom.

1668

-(16 IX) Abdykacja Jana Kazimierza Wazy.-(5 XI-6 II) Sejm konwokacyjny (pod laską Jana Antoniego Chrapowickiego).

1669

-(2 V-19 VI) Sejm elekcyjny (pod laską Feliksa Potockiego).-(29 IX) Koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego w katedrze wawelskiej.
-(1 X-12 XI) Sejm koronacyjny (pod laską Andrzeja Krzyckiego).

1670

-(27 II) Małżeństwo (zawarte w Częstochowie) z Eleonorą Marią Józefą, córką Ferdynanda III Habsburga, cesarza rzymskiego.
-(5-27 III) Obrady sejmu (pod laską Jana Kazimierza Kierdeya).
-(2 IX) Ugoda ostrogska.-(9 IX-31 X) Obrady sejmu (pod laską Stanisława Herakliusza Lubomirskiego).
-(28 XI) Rezydent pruski w Warszawie, Euzebiusz Brandt porywa Krystiana Kalksteina-Stolińskiego, pruskiego opozycjonistę i wydaje go w ręce Wielkiego Elektora.

1671

-(VII-X) Wojna z Kozakami Piotra Doroszeńki i Tatarami.-(9 IV) Podpisanie antytureckiego traktatu z Rosją.
-(10 XII) Turcja wypowiada wojnę Rzeczypospolitej i żąda wycofania wojsk polskich z Podola i Ukrainy.

1672

-(26 I-14 III) Obrady sejmu (pod laską Marcina Oborskiego).
-(24 III) Odnowienie traktatów welawsko-bydgoskich z Wielkim Elektorem.
-Rzeczpospolita uzyskuje obietnicę akcji dywersyjnej na tyłach armii tureckiej ze strony poddanych Moskwie Kałmuków i Kozaków dońskich.
-(18 V-30 VI) Obrady sejmu (pod laską Gabriela Druckiego-Sokolnickiego).-(6 VI) Michał zostaje obdarowany przez papieża Klemensa X Mieczem Poświęcanym i Czapką.
-(VI) Armia turecka (wspomagana przez Tatarów) wkracza na Ukrainę.-(5-14 X) Wyprawa Jana Sobieskiego na czambuły.-(16 X) Antyopozycyjna i prokrólewska konfederacja w Gołębiu.
-(18 X) Traktat pokojowy z Turcją w Buczaczu.-(8 XI) Krystian Kalkstein-Stoliński zostaje ścięty (w Kłajpedzie) z rozkazu Wielkiego Elektora.
-(22 XI) Wojsko litewskie zawiązuje prokrólewską konfederację w Kobryniu.
-(23 XI) Jan Sobieski zawiązuje antykrólewską konfederację wojskową w Szczebrzeszynie.

1673

-(4 I-13 III) Generalny zjazd konfederacji gołąbskiej w Warszawie.-(11 III) Wielki wezyr turecki Ahmed Köprülü grozi wojną (wobec niewypełniania warunków traktatu z Buczaczu).
-(13 III-12 IV) Sejm pacyfikacyjny w Warszawie (pod laską Stefana Czarnieckiego).-(X) Jan Sobieski wkracza do Mołdawii (wobec informacji o pochodzie wojsk tureckich w kierunku Rzeczypospolitej).-(10 XI) Śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego we Lwowie.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry