władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyJerzy II Wspaniały

Jerzy II Wspaniały (brzeski, Pobożny, Czarny)

W radach roztropny, w wyrokach rozważny, w wojnie dzielny, w rządach sprawiedliwy, w układach szczęśliwy, w naganach szczery, w obejściu ze swymi równymi dworski i przyjacielski, w karaniu łaskawy, do przebaczenia skłonny, do pomocy gotowy, o zbawienie swe troskliwy, skory do dobrych uczynków, w postępowaniu szybki. Dzięki dobrym stronom swego charakteru przez wszystkich serdecznie kochany.
fragment epitafium
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Fryderyk II legnickiZofia, córka Fryderyka V Starszego, margrabiego brandenburskiego, wnuczka Kazimierza IV Jagiellończyka
życie
18 VII 1523 (Legnica) - 7 V 1586 (Brzeg)
małżeństwa
 1. 1545 - 1586: Barbara, córka Joachima II Hektora, elektora brandenburskiego, wnuczka Kazimierza IV Jagiellończyka
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Barbara (24 IX 1548 - 28 IX 1565)
  Joachim Fryderyk (29 IX 1550 - 25 III 1602)
  Jan Jerzy (17 VI 1552 - 6 VII 1592)
  Zofia (19 XI 1556 - 24 VIII 1594)
  Magdalena (14 X 1560 - 2/3 II 1562)
  córka (1561)
  Elżbieta Magdalena (17 XI 1562 - 1 II 1630)
panowanie
1547-1586: Brzeg, Oława, Ścinawa, Ziębice
1548-1569: Oleśnica (regencja)
1551-ok.1557: Legnica (regencja)

1545

-(15 II) Małżeństwo z Barbarą, córką Joachima II Hektora, elektora brandenburskiego, wnuczką Kazimierza IV Jagiellończyka.

1546

-(V) Zjazd z królem Ferdynandem I Habsburgiem we Wrocławiu, wobec zbliżenia legnicko-brandenburskiego.

1547

-(17 IX) Śmierć Fryderyka II legnickiego.

1548

-Objęcie rządów opiekuńczych w księstwie oleśnickim w imieniu małoletnich synów Henryka II z Podiebradów.

1549

-(1 III) Złożenie hołdu Ferdynandowi I Habsburgowi w Pradze.

1550

-(13 II) Spór z Fryderykiem III.

1551

-Fryderyk III przechodzi na stronę króla Francji, Henryka II.

1553

📖
Jakoż byli posłowie od papieża, cesarza, książąt czeskich, książąt włoskich, Wenetów, i inszych książąt; a bliskie Polszcze książęta [pruski, cieszyński, brzeski i oleśnicki - przyp. wł.] osobami swymi byli. - Dzieje w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego
-(VII) Udział w krakowskich uroczystościach ślubnych Zygmunta Augusta i Katarzyny Habsburżanki.

ok. 1557

-Przywrócenie Fryderyka III do łask przez Ferdynanda Habsburga.

1558

-Jerzy odkupuje od Fryderyka III Złotoryję, Grodziec i Lubań (za cenę 67000 talarów).

1565

-Jerzy odkupuje od Adama von Beess jego posiadłość (za cenę 58200 talarów).

1566

-Wsparcie Maksymiliana II Habsburga w jego wyprawie przeciwko Turkom.

1569

-Zakończenie rządów regencyjnych w księstwie oleśnickim.

1574

-(I) Powitanie (w imieniu Maksymiliana II Habsburga) zmierzającego do Rzeczypospolitej Henryka Walezego.
-W Brzegu powstaje bractwo strzeleckie, mające doskonalić mieszczan we władaniu bronią palną.

1577

-(I) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.

1579

-(4 XI) Śmierć Wacława III Adama cieszyńskiego.

1585

-(30 XI) Henryk XI legnicki ucieka z cesarskiego więzienia w Świdnicy i udaje się do Rzeczypospolitej.

1586

-(7 V) Śmierć Jerzego II Wspaniałego w Brzegu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry