Jan II Szalony (Okrutny, Dziki, Zły)

[...] zabił on bowiem niepoczciwie własnego brata Henryka [Baltazara - przy. wł.], wydarłszy mu księstwo żagańskie [...]
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Jan I żagańskiScholastyka, córka Rudolfa III, księcia saskiego
życie
16 VI 1435 - 22 IX 1504 (Wołów)
małżeństwa
 1. OOprzed 1473 - 1504: Katarzyna, córka Wilhelma, księcia opawskiego
  • żonę Jana wymienia już dokument jego brata Baltazara z 20 VIII 1461 roku, nie podając jednak jej imienia, stąd brak pewności czy chodzi o Katarzynę, czy o inną wcześniejszą małżonkę
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Małgorzata (1465/72 - po 1502)
  Salomea (1476/77 - 1514/30 IX 1514)
  Jadwiga (1477/78 - 15 II 1524)
  Anna (ok.1480 - 27/28 X 1541)
  Barbara (ok.1481 - 6 IV 1539)
panowanie
1449-1461: Przewóz (współrządy)
1461-1467, 1472: Nowogród Bobrzański, Przewóz, Żagań
1467-1472: Nowogród Bobrzański, Przewóz
1476-1480: 1/2 Głogowa, Kożuchów, Szprotawa
1480-1488: Głogów, Kożuchów, Szprotawa
1494-1504: Ścinawa, Wołów

1439

Roku Pańskiego 1439 zmarł książę Jan, władca Żagania i Przewozu [...] - Roczniki głogowskie
-(12 IV) Śmierć ojca Jana I żagańskiego.

1449

-Podział księstwa żagańskiego pomiędzy braćmi.

ok. 1450

-Jan domaga się od braci sprawiedliwego podziału księstwa żagańskiego.

ok. 1453

-Zawarcie ugody z braćmi Baltazarem i Rudolfem (dzięki mediacji księcia saskiego Fryderyka).

1454

Roku Pańskiego 1454 książę Rudolf zginął w czasie wojny w Prusach [...] - Roczniki głogowskie
-(18 IX) Śmierć brata Rudolfa żagańskiego.

1454/1455

-(XII 1454/I 1455) Wyjazd Baltazara na wojnę do Prus.

1457

-(V) Powrót Baltazara do Żagania.

1458

-Baltazar unieważnia hołd lenny stanów żagańskich złożony Janowi.

1461

-(19 III) Król czeski Jerzy z Podiebradu formalnie odbiera Żagań Baltazarowi i przyznaje go Janowi.
-(24 VIII) Wojska czeskie (wsparte przez oddziały łużyckie) odbierają Balazarowi Żagań i osadzają w nim Jana.

1461/1463

-(12 V) Śmierć matki Scholastyki.

1466

-Jan zostaje ekskomunikowany (za związanie się z husytami).

1467

-Zwycięstwo nad siłami koalicji antyhusyckiej (dowodzonymi przez Baltazara) pod Kożuchowem.
-(XI) Jan poddaje Żagań Henrykowi XI, księciu głogowskiemu.

1470

Roku Pańskiego 1470 książę Jan około święta Św. Katarzyny [...] wiele złego w ziemi żagańskiej uczynił. - Roczniki głogowskie
-(ok. 25 XI) Niszczycielski najazd na ziemię żagańską.

1471

-(22 III) Śmierć Jerzego z Podiebradu, króla czeskiego.

1472

-Zdobycie Żagania (dzięki pieniądzom uzyskanym od Macieja Korwina).-(19 XII) Jan sprzedaje swoje posiadłości (Żagań, Przewóz i Nowogród Bobrzański) książętom saskim, Ernestowi i Albrechtowi, za kwotę 50000 florenów węgierskich i osiada w zamku w Grossenhain n. Łabą.

przed 1473

-(/12 VIII 1473) Małżeństwo z Katarzyną, córką Wilhelma, księcia opawskiego.

1474

Maciej bowiem król węgierski, chcąc wszelkimi sposobami szkodzić królowi i Królestwu Polskiemu, namówił Jana [II] księcia żagańskiego, dawszy mu pieniędzy tyle co sam chciał, do podniesienia oręża przeciw Polsce. [...] Ten więc zebrawszy cztery tysiące Ślązaków, [...] wpadł w okolicę wschowską, jakby własnej na królu Kazimierzu dochodząc krzywdy, i począł miasto Wschowę silnie ze wszystkich stron dobywać, pewny że mu zdrajcy do jej wzięci apomogą. Ale chociaż przenajęci od niego złoczyńcy miasto w dwunastu miejscach podpalili, wszelako przy gorliwym ratunku i dzielnej obronie mieszczan pożar ugaszony został, a nieprzyjaciel z wielką klęską i sromotą od murów odpędzony. [...]
Później, gdy Jan książę żagański dobywał warowni Kopanicą zwanej, nieprzezornie wpadłszy w ogień, którym warownia gorzała, tak się bardzo popalił, że ledwo odratowany i do obozu odniesiony jak bez życia, już nigdy zdrowia dawnego odyskać nie mógł. - Kronika Jana Długosza
-Niszczycielski najazd na Wielkopolskę (na czele wojsk opłaconych przez Macieja Korwina).

1476

-(22 II) Śmierć Henryka XI, księcia głogowskiego.-(XI-XII) Jan atakuje Brandenburczyków w ziemi żagańskiej.

1477

-(I/II) Zawarcie rozejmu z Brandenburczykami (ważnego do 23 kwietnia).
-Wznowienie działań wojennych.-(IX) Jan zrywa zawieszenie broni i rozpoczyna ofensywę przeciwko Brandenburgii i wspierającym ją oddziałom czeskim.-(10 XII) Jan podejmuje próbę uzyskania poparcia Kazimierza Jagiellończyka i Korony Polskiej dla swoich działań w kwestii sukcesji głogowskiej.

1478

-(II) Zawarcie rozejmu z Brandenburczykami (ważnego do 23 kwietnia).
-Wznowienie działań wojennych.-(VII) Jan zrywa zawieszenie broni.

1479

-(10 VIII) Maciej Korwin (nie dokonując uprzednich ustaleń z Janem) zawiera w Ołomuńcu porozumienia z Marchią Brandenburską w sprawie sukcesji głogowskiej.

1480

-(III-V) Oblężenie zamku w Głogowie (leżącego w części miasta należącej do Piastów cieszyńskich i zajmowanego przez księżnę-wdowę cieszyńską Małgorzatę Cilly).-Zwycięstwo nad wojskami Kazimierza II cieszyńskiego pod Górą.

1480-1483

-Spór z Zakonem Krzyżackim o kwotę 40000 guldenów reńskich, stanowiącą dług zakonu wobec zmarłych braci Jana, Rudolfa i Baltazara.

1481

-(7 VI) Wstępny układ pokojowy z Maciejem Korwinem (obejmujący także Kazimierza II cieszyńskiego).

1482

-(7 VI) Kazimierz II cieszyński zrzeka się praw do połowy Głogowa na rzecz Jana.
-(17 VI) Zawarcie ostatecznego układu pokojowego z Maciejem Korwinem.-(28 IX) Układ Macieja Korwina z Brandenburgią w Kamieńcu Ząbkowickim.-(22 X) Jan zatwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje Głogowa.

1488

-(6 I) Zacieśnienie współpracy z Henrykiem I Starszym, synem Jerzego z Podiebradu (poprzez potrójne małżeństwo córek Jana z synami Henryka).-(9 V) Wybuch wojny z królem Maciejem Korwinem.

1489

-(15 I) Zdobycie Świebodzina przez oddziały węgierskie (zamek - 17 I).
-Jan zgłasza (bezskutecznie) pretensje do Ścinawy.

1490

-(21 VI-VII) Jan bierze udział w wyprawie Jana Olbrachta na Węgry.

1493

-Spotkanie z Janem Olbrachtem w Poznaniu.

1494

-Objęcie dożywotniej władzy w księstwie wołowskim z nadania Henryka I Starszego z Podiebradu.
-Stany Ścinawy i Rudnej (własność żony Jana, Katarzyny) składają hołd Janowi i miejscowości te zostają włączone do jego władztwa.

1501

-(V) Jan zapisuje (bezpodstawnie) swoim zięciom prawo do dziedziczenia Głogowa i Kożuchowa.

1504

-(22 IX) Śmierć Jana II Szalonego w Wołowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON