władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyBolesław III strzelecki

Bolesław III strzelecki (opolski)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II opolskiElżbieta, córka Bernarda Statecznego
życie
1330/1337 - 21 IX 1382 (Strzelce)
małżeństwa
 1. ok.1355/60 - 1378: Anna, nieznanego pochodzenia
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Jan (1360/64 - 3 III 1421)
  Bolesław (1363/67 - 6 V 1437)
  Juta (Guta) (1366/73 - 26 VI 1416/9 IX 1419)
  • pochodzenie niepewne; na ojcostwo Bolesława wskazuje pośrednio dokument rady miejskiej w Świdnicy z 2 maja 1430 roku, w którym biskupa wrocławskiego Konrada IV Starszego oleśnickiego nazwano wujem/stryjem (niem. Oheim) Bernarda opolskiego; nie mógł być stryjem gdyż nie pochodził z Piastów oleśnickich, a jeżeli był wujem to musiał być bratem matki Konrada IV; dotychczasowa literatura genealogiczna znała tylko imię matki Konrada IV (żony Konrada III) - Juta (Guta), wskazywano również na jej możliwe piastowskie pochodzenie, gdyż jej pieczęć zawierała orła Piastów śląskich
  Henryk (ok.1374 - 22 XII 1394)
  Bernard (1374/8 IV 1378 - 2 lub 4 IV 1455)
  Anna (przed 8 IV 1378 - 2 XII 1455/II 1456)
panowanie
1356-1365/67: Olesno, Opole (współrządy)
1365/67-1370/72: 1/2 Opola
1370/72-1382: 1/2 Opola, Strzelce

1354-1355

-Wyjazd do Italii w orszaku Karola IV Luksemburskiego.

1355

-(VIII) Udział w zjeździe z cesarzem Karolem IV Luksemburskim w Pradze.

ok. 1355/1360

-Małżeństwo z Anną, nieznanego pochodzenia.

1356

-(21 VI) Śmierć Bolesława II opolskiego.

1357

-(wiosna) Bolesław uczestniczy w podróży królowej węgierskiej Elżbiety Łokietkówny po niemieckich sanktuariach.

1358

-(27 XII) Zjazd książąt śląskich z cesarzem Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1359

-(/26 X) Bolesław zostaje mianowany siędzia nadwornym przez cesarza Karola IV Luksemburskiego.
-(1 XII) Układ sukcesyjny ze stryjem Albertem, księciem strzeleckim.

1360/1361

-(9 III 1360/17 IV 1361) Śmierć (bezpotomna) Elżbiety, córki Alberta, księcia strzeleckiego.

1361

-(11 IV) Udział w uroczystościach chrzcielnych syna cesarskiego, Wacława Luksemburskiego w Norymberdze.

ok. 1363

-Przejęcie Gorzowa Śląskiego wraz z okręgiem od Bolka II Małego.

1365

-Bolesław wraz z Rupertem I legnickim i Henrykiem VII z Blizną bierze udział w wyprawie cesarza Karola IV Luksemburskiego do Niemiec i Francji.-(23 X) Karol IV Luksemburski zatwierdza Bolesławowi i Władysławowi spadek po ojcu i zobowiązuje się do wypłaty kwoty 10000 kop groszy praskich (zabezpieczonej na miejscowościach Trutnov, Dvůr Králové i Žacléř) w ramach odszkodowania za zajęcie księstwa świdnicko-jaworskiego po oczekiwanym wygaśnieniu tamtejszej linii książęcej.

1365/1367

-(23 III 1365/26 III 1367) Podział księstwa opolskiego z bratem Władysławem.

1366

-(5 II) Karol IV Luksemburski przekazuje Bolesławowi i Władysławowi w zastaw Trutnov, Potštejn i Kostelec nad Orlicí.
-(6-13 V) Pobyt (wraz z cesarzem Karolem IV) w Wiedniu na dworze habsburskim.
-(VII-VIII) Udział w praskich uroczystościach związanych ze chrzem Anny, córki Karola IV Luksemburskiego.

1366/1367

📖
Ten także książę świdnicki rozporządził, by po jego śmierci podarować wujom jego [siostrzeńcom - przyp. wł.], książętom opolskim, Władysławowi, obecnie panującemu, i zmarłemu Bolkowi, wspomniane ziemie - Byczyna i Kluczbork [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(1366/26 III 1367) Objęcie okręgu Kluczborka, Byczyny i Wołczyna z nadania Bolka II Małego (ziemie stanowią dożywotni zastaw Bolka).

1368-1369

-(/27 IV 1368-26 II 1369) Udział w wyprawie Karola IV Luksemburskiego do Włoch.

1368-1372

-Konflikt z Ludwikiem I brzeskim o okręg Kluczborka, Byczyny i Wołczyna.

ok. 1370

-Bolesław i Władysław zawierają z Henrykiem niemodlińskim układ o wzajemnym dziedziczeniu swoich księstw w przypadku bezpotomnej śmierci.

1370/1371

-(4 V 1370/29 III 1371) Śmierć stryja Alberta strzeleckiego.

1372

-(II-III) Zjazd z Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1377

📖
[...] najjaśniejszy król Ludwik ze swymi Węgrami obległ zamek Bełz, krakowianie zaś, sandomierzanie i sieradzanie ze swej strony obiegli zamek Chełm, po zdobyciu którego podążyli do króla pana do Bełza. Pomimo, że Bełz był zamkiem mocno obwarowanym i trudnym do zdobycia, załoga jego straciła nadzieję utrzymania się, i książę bełzki Jerzy, za pośrednictwem księcia litewskiego Kiejstuta z Trok, zdał się na łaskę króla pana i zamek Bełz jemu odstąpił, od króla zaś, z łaski jego i szczodrobliwości, otrzymał inny zamek Lubaczów i sto grzywien dochodu z żup (solnych) w Bochni. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(VII-IX) Bolesławem (wraz z bratem Władysławem i Konradem II oleśnickim) bierze udział w polsko-węgierskiej wyprawie przeciwko Litwie.

1378

-(8 IV) Śmierć Anny.

przed 1381

-Ludwik Andegaweński mianuje Bolesława kasztelanem czorsztyńskim.

1382

-(14 IX) Śmierć Henryka niemodlińskiego.
📖
Dnia dwudziestego pierwszego września Bolesław III książę opolski zmarł w mieście Strzelcach i w Opolu w klasztorze braci mniejszych Św. Franciszka pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(21 IX) Śmierć Bolesława III strzeleckiego w Strzelcach.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry