władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyRupert I legnicki

Rupert (Ruprecht) I legnicki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław I legnickiAnna, córka Kazimierza I cieszyńskiego
życie
27 III (?) 1347 - przed 12 I 1409
małżeństwa
  1. 1372 - 1390: Jadwiga, córka Henryka V Żelaznego, wdowa po Kazimierzu III Wielkim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Barbara (1372/84 - 16 V 1435 albo 9 V 1436)
    Agnieszka (przed 1385 - po 12 III 1411 albo 7 VII 1411)
panowanie
1364-1409: Legnica (współrządy)
1397-1401: Głogów, Żagań (regencja)

1364

📖
[...] Wacław książę legnicki długami i niedostatkiem ściśniony umarł i w kościele kolegiackim legnickim, który był sam założył i uposażył, pochowany został. Ludwik zaś książę brzeski, brat jego rodzony, wziąwszy synów Wacława w opiekę, do której zgodnie był obrany i uproszony, tak starannie, mądrze i sumiennie zarządzał ich księstwem, że w krótkim czasie znaczne bardzo przez brata Wacława zaciągnięte długi pospłacał, a księstwo legnickie przywiódł do tak kwitnącego stanu, że wielkie przynosiło dochody i korzyści. - Kronika Jana Długosza
-(2 VI) Śmierć ojca Wacława I legnickiego.

1365

-Rupert wraz z kuzynem Henrykiem VII z Blizną i Bolesławem III opolskim bierze udział w wyprawie cesarza Karola IV Luksemburskiego do Niemiec i Francji.

1366

-(6-13 V) Pobyt (wraz z cesarzem Karolem IV) w Wiedniu na dworze habsburskim.

1370

-Udział w sejmie Rzeszy w Norymberdze.

1372

-(/10 II) Małżeństwo z Jadwigą, córką Henryka V Żelaznego, wdową po Kazimierzu Wielkim.
-(2 XII) Rupert zawiera z braćmi układ o niepodzielności księstwa legnickiego i wspólnym panowaniu przez okres 10 lat.

1373

-Ludwik brzeski oddaje władzę w księstwie legnickim bratankom (Rupertowi, Wacławowi II, Bolesławowi IV i Henrykowi VIII).

1374-1376

-Rupert sprawuje urząd sędziego sądu nadwornego Karola IV Luksemburskiego.

1379

-(21 V) Układ praski z Wacławem IV Luksemburskim.

1380-1382

📖
Tymczasem zdarzyło się, że na święto Bożego Narodzenia, Rupert, książę legnicki, posłał kilka naczyń piwa do Wrocławia księciu Henrykowi, synowi Wacława, księcia legnickiego, dziekanowi wrocławskiemu, bratu swojemu. Posłaniec z piwem stanął przed rajcami i zażądał w imieniu księcia, aby mu dali do jego pana wolny dojazd z tym piwem. Rajcy jednak na to się zgodzić nie chcieli - przeciwnie, zatrzymali woźnicę i piwo sobie wzięli. Za to kapituła wrocławska ze swoim administratorem, księciem Wacławem legnickim, biskupem lubuskim, rzuciła interdykt na kościół i na miasto Wrocław, a sama niebawem przeniosła się do Nysy. Dla załatwienia tych właśnie nieporozumień przybył król Wacław do Wrocławia i zażądał, aby kapituła wrocławska na znak radości z jego przyjazdu, odprawiła nabożeństwo, przyrzekając jej najzupełniejsze zadośćuczynienie, o ile znajdzie, że mieszczanie są winni i obrazili swobody kościelne. Ale ponieważ duchowieństwo odpowiedziało, że nie może tego uczynić, zanim nie otrzyma zadośćuczynienia, zapalony gniewem król nie zawahał się dopuścić powyższych czynów napastniczych. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(XII) Rupert wysyła (do Wrocławia) bratu Henrykowi VIII piwo świdnickie, czym rozpoczyna konflikt mieszczan i króla czeskiego z duchowieństwem wrocławskim (tzw. wojna piwna).

1383

-(6 I) Wacław IV zatwierdza Ruperta i jego brata Bolesława IV na tronie legnickim (przy zachowaniu praw pozostałych braci), w zamian za całkowitą rezygnację Piastów legnickich z praw do księstwa wrocławskiego, świdnickiego i jaworskiego).

1390

-(27 III) Śmierć Jadwigi.

1397

-(14 III) Śmierć Henryka VIII Młodszego Wróbla.-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1399

-Udział w roli mediatora (wspólnie z Przemysławem Noszakiem) w sporze książąt opolskich z biskupem lubuskim, Janem Borschnitz.
-(11 VII) Śmierć Henryka VII z Blizną.

1401

-Przekazanie dzielnicy głogowskiej synom Henryka VIII Młodszego Wróbla (Janowi, Henrykowi IX, Henrykowi X i Wacławowi).

1402

-(17 VII) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.

1404

-Próba (nieudana) podjęcia wydobycia złota w okręgu złotoryjskim.

1406

-(26 XI) Rupert uczestniczy (w roli rozjemcy) w obradach sądu polubownego w Grodkowie, rozpatrującego spór księżnej-wdowy opolskiej Eufemii z bratankami.

1409

-(/12 I) Śmierć Ruperta I legnickiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry