władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyWacław I legnicki

Wacław I legnicki

A chociaż z kopalni złota i z wielu innych źródeł pozyskiwał dochody i mógł być rzeczywiście bogaty, to jednak żył rozrzutnie tak, że w końcu cierpiał wielką biedę i to do tego stopnia, że nie mógł sobie pozwolić na dobre pożywienie [...]
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław III RozrzutnyMałgorzata, córka Wacława II czeskiego
życie
1310/1318 - 2 VI 1364
małżeństwa
  1. /1341 - 1364: Anna, córka Kazimierza I cieszyńskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Rupert (27 III ? 1347 - przed 12 I 1409)
    Wacław (1348 - 30 XII 1419)
    Bolesław (1349/52 - 3/4 III 1394)
    Jadwiga (1351/57 - 1 VIII 1409)
    Henryk (1350/59 - 12 XII 1398)
panowanie
1338-1342: Namysłów
1342-1345: Chojnów, Legnica, Lubin, Złotoryja (współrządy)
1345-1346: Chojnów, Lubin, Złotoryja
1346-1348/49: Chojnów, Legnica, Lubin, Złotoryja
1348/49-1359: Chojnów, Legnica, Złotoryja
1358: 1/2 Brzegu, 1/2 Oławy
1359-1359/61: Legnica, Złotoryja
1359/61-1364: Legnica

1329

-(9 V) Bolesław (wraz z synami) składa (we Wrocławiu) hołd lenny Janowi Luksemburskiemu.

1336-1337

-(XII 1336/16 IV 1337) Udział w wyprawie przeciwko Żmudzinom, dowodzonej przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego.

1338

-(zima/wiosna) Objęcie Namysłowa z nadania ojca Bolesława.

przed 1341

-(/21 I 1341) Małżeństwo z Anną, córką Kazimierza I cieszyńskiego.

1342

-Bolesław Rozrzutny przekazuje władzę w ziemi legnickiej synom.-(10 X) Wacław i Ludwik składają hołd lenny Karolowi IV Luksemburskiemu.

1345

-Wacław i Ludwik nadają górnicze prawo miejskie Mikołajowicom.
-Zaburzenia antyżydowskie w Legnicy.
📖
I rozłączyli się bracia, a z tego powodu miasto Legnica wraz ze swoim okręgiem przypadła w udziale Ludwikowi, a Złota Góra, Lubin i Chojnów przypadły Wacławowi. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(VIII) Podział ziemi legnickiej pomiędzy braćmi.-(9 VIII) Jan Luksemburski zatwierdza (we Wrocławiu) podział księstwa legnickiego.

1346

📖
I w końcu te rozmowy doprowadziły do tego, że książę Ludwik ustąpił bratu ziemię legnicką pod tym warunkiem - a do tego skłonili księcia Ludwika jego doradcy przekupieni pieniędzmi - a mianowicie, że po śmierci księcia Wacława, brata jego, cała ziemia, to jest obie jej części, powinny przypaść Ludwikowi i jego spadkobiercom - jeśliby Wacław zmarł nie pozostawiwszy spadkobierców; w przypadku zaś, gdyby miał spadkobierców, książę Ludwik żadnej części swego stanu posiadania nie mógłby dać swoim spadkobiercom za dni swego życia; po śmierci zaś Ludwika spadkobiercy ich obu powinni podzielić całą ziemię równo pomiędzy siebie. To zaś zostało potwierdzone ważnymi dokumentami i wieloma pieczęciami baronów i mieszkańców. Na skutek tego postanowienia książę Ludwik nie miał więcej dochodu rocznie jak czterysta marek, a także dwór, pospolicie nazywany Buchwalt, wraz z jego folwarkiem. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(VIII/3 IX) Układ podziałowy z Ludwikiem.

1347

-(2 IX) Uczestnictwo w koronacji Karola IV Luksemburskiego na króla Czech.

1347-1348

-Ludwik podejmuje nieudane próby odzyskania połowy ziemi legnickiej.

1348

-Mediacja w sporze biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli i kapituły wrocławskiej z wasalami.

1348/1349

-Ludwik wykupuje miasto i okręg Lubin (będące w zastawie).

1351

-(28 X) Zjazd książąt śląskich i biskupa wrocławskiego z Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1352

📖
[Bolesław] zawoławszy swych synów, Wacława i Ludwika, prosił, aby, jeśli tylko w jakikolwiek sposób było to możliwe, starali o to, by zniesiona była ekskomunika i interdykt nałożone na niego i na jego tereny. A ponieważ sprawa ta była bardzo trudna, odpowiedzieli oni, że trudno im będzie tego dokonać; wszakże porozumiawszy się między sobą postanowili, że książę Wacław, starszy syn, uda się do Wrocławia, i w swoim imieniu i w imieniu brata obieca, że przywrócą wszystko Kościołowi, w jakim stopniu będzie to możliwe. Gdy on przybył do Wrocławia, porozumiał się z biskupem i kapitułą, za wstawiennictwem niektórych innych osób, w taki sposób, że ekskomunika i interdykt za zgodą wszystkich zostały zdjęte i Bolesław został od nich uwolniony. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(IV) Cofnięcie klątwy z ojca Bolesława (wskutek starań Wacława i Ludwika).
📖
Przybywając zatem do Brzegu w celu zdjęcia kar księża: Jan, zwany Dobrym, niegdyś dziekan, i Piotr z Gościny, zwany inaczej Kromfolcz, kanonicy wrocławscy, którym udzielono prawa uwolnienia od kar, nad ranem, jeszcze w nocy, uwolnili księcia i, jak było wspomniane, odwołali wyroki. Z tego powodu książę bardzo się uradował i podniósłszy ręce do góry dzięki czynił Bogu, a tej samej nocy przed świtem, mianowicie w piątek przed niedzielą, podczas której wysławiane jest miłosierdzie Boże, a było to dnia dwudziestego pierwszego kwietnia roku tysiąc trzysta pięćdziesiątego drugiego, odszedł z tego świata i pochowany został w kaplicy Najświętszej Panny w klasztorze w Lubiążu, którą to kaplicę sam ufundował i podarował klasztorowi dwie dobre wsie, a mianowicie Olesnę i Golinę w okręgu nymfeńskim. [...]
Po jego zaś śmierci pani Katarzyna, druga jego żona, urodzona w Chorwacji i sprowadzona z Węgier, jako wiano otrzymała Brzeg i Oławę; dwaj zaś jego synowie jacy pozostali przy życiu, Wacław i Ludwik, przez jakiś czas razem władali Legnicą. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(21 IV) Śmierć Bolesława III Rozrzutnego.

1353

-(jesień) Początek konfliktu z bratem Ludwikiem (w związku z czynionymi przez Wacława licznymi zastawami dóbr i dochodów).

1357

-(12 X) Zawieszenie broni pomiędzy braćmi (wskutek mediacji Karola IV Luksemburskiego).

1358

📖
Później zaś zmarła wspomniana pani Katarzyna, ich macocha, i ziemia brzeska i oławska wraz z ich okręgami przypadły w udziale obu braciom. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(18 II/5 III) Śmierć Katarzyny Šubić.
📖
Ale z powodu nienawiści do brata Ludwika Wacław sprzedał księciu Bolkowi świdnickiemu za pewną sumę pieniędzy swoją część dóbr daną mu na okres jego życia. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(28 IV) Wacław sprzedaje połowę Brzegu i Oławy Bolkowi II Małemu (za cenę 2500 grzywien).

1359/1361

-Wacław zastawia Złotoryję Bolkowi II Małemu.

1359

-Udział (wraz z bratem) w roli mediatora w sporze Przemysława Noszaka z Konradem oleśnickim.
📖
A kiedy pan cesarz rozważając zrozumiał, że Ludwikowi dzieje się krzywda, podjął się pertraktacji doprowadzając do zgody miedzy braćmi na tej zasadzie, że książę Ludwik miał pozostać w Brzegu, a książę Wacław w Legnicy, i że należało dodać Ludwikowi Chojnów jako rekompensatę za Grodków, który już jest w posiadaniu biskupa wrocławskiego i tamtejszego Kościoła, natomiast u Byczynę i Kluczbork mógł i powinien książę Ludwik, odkupując, wypłacić należność za nie po śmierci księcia Bolka świdnickiego, co też się i stało. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(23 VII) Karol IV Luksemburski doprowadza do porozumienia pomiędzy Wacławem i Ludwikiem.

1362/1363

-Wacław zostaje obłożony klątwą kościelną z powodu niewywiązania się z obowiązku spłaty długów zaciągniętych u kanonika wrocławskiego Jana Piotra Brunonisa.

1364

📖
[...] Wacław książę legnicki długami i niedostatkiem ściśniony umarł i w kościele kolegiackim legnickim, który był sam założył i uposażył, pochowany został. Ludwik zaś książę brzeski, brat jego rodzony, wziąwszy synów Wacława w opiekę, do której zgodnie był obrany i uproszony, tak starannie, mądrze i sumiennie zarządzał ich księstwem, że w krótkim czasie znaczne bardzo przez brata Wacława zaciągnięte długi pospłacał, a księstwo legnickie przywiódł do tak kwitnącego stanu, że wielkie przynosiło dochody i korzyści. - Kronika Jana Długosza
-(2 VI) Śmierć Wacława I legnickiego.

1365

-Rupert uzyskuje u papieża Urbana V (dzięki wstawiennictwu Karola IV Luksemburskiego) zdjęcie klątwy ciążącej na Wacławie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry