władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyJan Kropidło

Jan Kropidło (Olit, Olith)

[...] dopóki na biskupstwo włocławskie nie wrócił po pojednaniu się z królem Jan Kropidło książę opolski, który z niego strącony, lat kilkanaście pokutował za zbrodnię przeniewierstwa, że jak utrzymywano porozumiewał się był przeciw królowi i królestwu z Krzyżakami pruskimi.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław III strzeleckiAnna, nieznanego pochodzenia
życie
1360/1364 - 3 III 1421 (Opole)
panowanie
1382-1383: Strzelce (formalne współrządy)
1383-1396: Niemodlin, Strzelce (formalne współrządy)
1396-1400: Niemodlin, Opole, Strzelce (formalne współrządy)
1400-1421: Opole (formalne współrządy)
godności kościelne
1379-1382: prepozyt i proboszcz kościoła Św. Marcina w Spiskiej Kapitule
1382-1383, 1394:

biskup poznański
1384-1389, 1402-1421:

biskup włocławski (kujawski)
1389-1394: nominat na arcybiskupstwo gnieźnieńskie
1394-1395: administrator biskupstwa poznańskiego
1394-1398:

biskup kamieński
1398-1402:

biskup chełmiński
1402-1421: kanonik kolegiaty Św. Krzyża w Opolu
/1401 - ?: opat-gubernator klasztoru benedyktyńskiego w Szekszárd
1408-1421: opat-gubernator klasztoru benedyktyńskiego Św. Marcina w Pannohalma

1379

-Jan zostaje prepozytem i proboszczem kościoła Św. Marcina w Spiskiej Kapitule (na Węgrzech).

ok. 1379-ok. 1382

-Edukacja na uniwersytetach w Pradze i Bolonii.

1382

📖
[...] papież na prośby króla pana [Ludwika - przyp. wł.] i księcia [Władysława - przyp. wł.], pośpieszył 9 czerwca wynieść na arcybiskupstwo gnieźnieńskie Bodzantę, wielkorządcę królewskiego w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej, a na biskupstwo poznańskie syna owego księcia Bolesława [III], ku wielkim zamieszkom w narodzie polskim i na wielkie spustoszenie Królestwa, jeżeli Bóg w tym razie inaczej nie zrządzi. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(9 VI) Objęcie biskupstwa poznańskiego (dzięki zabiegom stryja Władysława Opolczyka i poparciu Ludwika Andegaweńskiego).
📖
Dnia dwudziestego pierwszego września Bolesław III książę opolski zmarł w mieście Strzelcach i w Opolu w klasztorze braci mniejszych Św. Franciszka pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(21 IX) Śmierć ojca Bolesława III strzeleckiego.

1383

-Wacław IV Luksemburski rezygnuje z przejęcia księstwa niemodlińskiego, jako opróżnionego lenna po Henryku niemodlińskim.-(XII) Jan opuszcza biskupstwo poznańskie.

1384

📖
Roku 1384, Jan Olit, syn Bolesława, księcia opolskiego, biskup włocławski, został przeniesiony, jak powiedziano wyżej, z kościoła poznańskiego do kościoła włocławskiego i 11 dnia miesiąca lutego był przez prepozyta i elekta włocławskiego Teodoryka, oraz przez kapitułę, jako biskup włocławski przyjęty. Tegoż dnia i na trzeci dzień potem były mu oddane zamki Włocławek i Raciąż. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(11 II) Objęcie biskupstwa włocławskiego (kujawskiego).
-(18 IV) Władysław Opolczyk zobowiązuje się do zbycia ziemi sośnicowickiej bratankom (za cenę ustaloną przez komisję złożoną z 6 mężów zaufania).
-(15 X) Jan bierze udział w koronacji królewskiej Jadwigi Andegaweńskiej w katedrze wawelskiej.

1385

-Zakończenie regencji Władysława Opolczyka w księstwie strzelecko-niemodlińskim.

1388

-(14 IV) Jan gości na swym zamku w Raciążu Władysława Jagiełłę, Władysława Opolczyka i Siemowita IV, oczekujących na wynik negocjacji polsko-krzyżackich.
-(26 XII) Śmierć Bodzęty, arcybiskupa gnieźnieńskiego.

1390

📖
Wacław król rzymski i czeski srogim zapalony gniewem przeciwko Władysławowi i innym opolskim książętom, wysłał zbrojno Prokopa margrabiego morawskiego, tudzież Mikołaja i Wilhelma książąt opawskich, na splądrowanie opolskiej ziemi. Ci wpadłszy do niej pod jesień ze swoimi i od Wacława króla przydanymi wojskami, a nie doznawszy oporu ze strony książąt opolskich, nie śmiejących do walki wystąpić, zniszczyli kraj wszystek ogniem, rzeziami i łupiestwami, i obciążeni zdobyczą powrócili z wyprawy. - Kronika Jana Długosza
-(jesień) Niszczycielski najazd margrabiego morawskiego Prokopa i książąt opawskich na księstwo opolskie (przeprowadzony z inicjatywy króla czeskiego Wacława IV Luksemburskiego).

1393

-(VIII/XI) Wyprawa wojsk polskich (dowodzonych przez Spytka z Melsztyna i Jana z Tęczyna) na Strzelce.

1394

-(26 I) Jan rezygnuje ze starań o arcybiskupstwo gnieźnieńskie (w związku nieprzejednanym stanowiskiem Władysława Jagiełły) i obejmuje stanowisko biskupa poznańskiego.
📖
Jednocześnie przeznaczył rzeczony Bonifacy [IX] papież Jana Kropidło, złożonego z dwóch stolic, gnieźnieńskiej i włocławskiej, na biskupstwo kamieńskie w ziemi słupskiej, dość szczupłe i ubogie. - Kronika Jana Długosza
-(31 VII) Objęcie biskupstwa kamieńskiego i rezygnacja ze stanowiska biskupa poznańskiego (spowodowana wrogą postawą Władysława Jagiełły).

1396

-Spytko z Melsztyna (wspierany przez oddziały Ludwika brzeskiego) uderza na księstwo opolskie.

1396-1399

-Spór Jana, Bolesława IV i Bernarda ze stryjem Władysławem o nowy zamek ("zamek na Górce") w Opolu i zamek w Domaradzu.

1397

-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1398

-(III/1 IV) Janowi udaje się uzyskać od papieża Bonifacego IX zgodę na przeniesienie na biskupstwo chełmińskie (leżące w całości na terytorium Państwa Zakonnego).

1399

-(III) Jan, w czasie podróży z Opola do Chełmna (w przebraniu kupieckim), zostaje pojmany w Kaliszu przez Polaków.

1400

-(/6 V) Podział księstwa opolskiego pomiędzy braćmi.-Pobyt w Italii, w charakterze wysłannika Zygmunta Luksemburskiego.

1401

-(8 lub 18 V) Śmierć stryja Władysława Opolczyka.

przed 1401

-(/16 V 1401) Jan obejmuje zarząd nad benedyktyńskim opactwem w Szekszárd (na Węgrzech), dzięki protekcji króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego.

1402

📖
[...] dopóki na biskupstwo włocławskie nie wrócił po pojednaniu się z królem Jan Kropidło książę opolski, który z niego strącony, lat kilkanaście pokutował za zbrodnię przeniewierstwa, że jak utrzymywano porozumiewał się był przeciw królowi i królestwu z Krzyżakami pruskimi. - Kronika Jana Długosza
-(23/27 I) Powrót na stanowisko biskupa kujawskiego (włocławskiego).
-(20 IV) Jan zostaje kanonikiem kolegiaty Św. Krzyża w Opolu.
-(16 VII) Rezygnacja ze stanowiska biskupa chełmińskiego.

1408

-Zygmunt Luksemburski przekazuje Janowi w zarząd benedyktyńskie opactwo Św. Marcina w Pannohalma (na Węgrzech).

1409-1411

-Podczas tzw. Wielkiej wojny polsko-krzyżackiej Jan opowiada się do stronie polskiej.

1411-1412

📖
Dnia szóstego grudnia, gdy Jan Kropidło, biskup włocławski i książę opolski, wszedłszy do wietnicy wrocławskiej, użył słów zelżywych i nieprzystojnych, rajcy wrocławscy, Leonard Reyharth, Mikołaj Lamberg, Jakób Sworc i inni, pojmali go i uwięzili. Z powodu tego uwięzienia, Wacław biskup wrocławski rzucił klątwę na rajców, miasto zaś Wrocław obłożył interdyktem, co oboje, trwało aż do środy Wielkiego Tygodnia. Na koniec za wstawieniem się pośredników nastąpiło pojednanie, a to pod tym warunkiem: aby rajcy wrocławscy po wieczne czasy w kościele katedralnym wrocławskim przed Najśw. Sakramentem palili świecę ważącą cztery kamienie (talenty) wosku. Uwięzienia zaś biskupa Jana ten był główny powód, że bracia, jego Bolesław i Bernard książęta opolscy zabrali byli mieszczanom wrocławskim kilka wozów wyładowanych towarami i różnymi bogactwami. Ale Jan Kropidło biskup włocławski bynajmniej do tej sprawy nie należał, niesłusznie przeto był więziony. - Kronika Jana Długosza
-(6 XII 1411) Jan zostaje pojmany i uwięziony przez mieszczan wrocławskich (prawdopodobnie z powodu łupieżczych napadów jego braci Bolesława IV i Bernarda).

1415-1417

-Jan bierze udział w Soborze w Konstancji, którego głównym celem jest zakończenie wielkiej schizmy zachodniej.

1421

📖
Jan biskup włocławski, zwany Kropidło, książę opolski, przesiedziawszy na stolicy włocławskiej lat dwadzieścia jeden, umarł w mieście swoim Opolu w poniedziałek po niedzieli czwartej postu i w klasztorze opolskim zakonu kaznodziejskiego pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(3 III) Śmierć Jana Kropidły w Opolu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry