Rupert (Ruprecht) I legnicki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław I legnickiAnna, córka Kazimierza I cieszyńskiego
życie
27 III (?) 1347 - przed 12 I 1409
małżeństwa
  1. OO1372 - 1390: Jadwiga, córka Henryka V Żelaznego, wdowa po Kazimierzu III Wielkim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Barbara (1372/84 - 16 V 1435 albo 9 V 1436)
    Agnieszka (przed 1385 - po 12 III 1411 albo 7 VII 1411)
panowanie
1364-1409: Legnica (współrządy)
1397-1401: Głogów, Żagań (regencja)

1364

[...] Wacław książę legnicki długami i niedostatkiem ściśniony umarł i w kościele kolegiackim legnickim, który był sam założył i uposażył, pochowany został. Ludwik zaś książę brzeski, brat jego rodzony, wziąwszy synów Wacława w opiekę, do której zgodnie był obrany i uproszony, tak starannie, mądrze i sumiennie zarządzał ich księstwem, że w krótkim czasie znaczne bardzo przez brata Wacława zaciągnięte długi pospłacał, a księstwo legnickie przywiódł do tak kwitnącego stanu, że wielkie przynosiło dochody i korzyści. - Kronika Jana Długosza
-(2 VI) Śmierć Wacława I legnickiego.

1365

-Rupert wraz z kuzynem Henrykiem VII z Blizną i Bolesławem III opolskim bierze udział w wyprawie cesarza Karola IV Luksemburskiego do Niemiec i Francji.

1370

-Udział w sejmie Rzeszy w Norymberdze.

1372

-(/10 II) Małżeństwo z Jadwigą, córką Henryka V Żelaznego, wdową po Kazimierzu Wielkim.
-(2 XII) Rupert zawiera z braćmi układ o niepodzielności księstwa legnickiego i wspólnym panowaniu przez okres 10 lat.

1373

-Ludwik brzeski oddaje władzę w księstwie legnickim bratankom (Rupertowi, Wacławowi II, Bolesławowi IV i Henrykowi VIII).

1379

-(21 V) Układ praski z Wacławem IV Luksemburskim.

1380

Tymczasem zdarzyło się, że na święto Bożego Narodzenia, Rupert, książę legnicki, posłał kilka naczyń piwa do Wrocławia księciu Henrykowi, synowi Wacława, księcia legnickiego, dziekanowi wrocławskiemu, bratu swojemu. Posłaniec z piwem stanął przed rajcami i zażądał w imieniu księcia, aby mu dali do jego pana wolny dojazd z tym piwem. Rajcy jednak na to się zgodzić nie chcieli - przeciwnie, zatrzymali woźnicę i piwo sobie wzięli. Za to kapituła wrocławska ze swoim administratorem, księciem Wacławem legnickim, biskupem lubuskim, rzuciła interdykt na kościół i na miasto Wrocław, a sama niebawem przeniosła się do Nysy. Dla załatwienia tych właśnie nieporozumień przybył król Wacław do Wrocławia i zażądał, aby kapituła wrocławska na znak radości z jego przyjazdu, odprawiła nabożeństwo, przyrzekając jej najzupełniejsze zadośćuczynienie, o ile znajdzie, że mieszczanie są winni i obrazili swobody kościelne. Ale ponieważ duchowieństwo odpowiedziało, że nie może tego uczynić, zanim nie otrzyma zadośćuczynienia, zapalony gniewem król nie zawahał się dopuścić powyższych czynów napastniczych. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(XII) Rupert wysyła (do Wrocławia) bratu Henrykowi VIII piwo świdnickie, czym rozpoczyna konflikt mieszczan i króla czeskiego z duchowieństwem wrocławskim (tzw. wojna piwna).

1383

-(6 I) Wacław IV zatwierdza Ruperta i jego brata Bolesława IV na tronie legnickim (przy zachowaniu praw pozostałych braci), w zamian za całkowitą rezygnację Piastów legnickich z praw do księstwa wrocławskiego, świdnickiego i jaworskiego).

1390

-(27 III) Śmierć Jadwigi.

1397

-(14 III) Śmierć Henryka VIII Młodszego Wróbla.-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1399

-Udział w roli mediatora (wspólnie z Przemysławem Noszakiem) w sporze książąt opolskich z biskupem lubuskim, Janem Borschnitz.
-(11 VII) Śmierć Henryka VII z Blizną, księcia brzeskiego.

1401

-Przekazanie dzielnicy głogowskiej synom Henryka VIII Młodszego Wróbla (Janowi, Henrykowi IX, Henrykowi X i Wacławowi).

1402

-(17 VII) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.

1404

-Próba (nieudana) podjęcia wydobycia złota w okręgu złotoryjskim.

1409

-(/12 I) Śmierć Ruperta I legnickiego.

źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON