władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyLudwik I brzeski

Ludwik I brzeski (Sprawiedliwy, Roztropny, Prawy)

Przekształcił zamek [w Brzegu] i opasał miasto murami, a także zamek obrócony w ruinę u progu jego władzy.
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław III RozrzutnyMałgorzata, córka Wacława II czeskiego
życie
1313/1321 - 6/23 XII 1398
małżeństwa
 1. 1341/45 - 1362: Agnieszka, córka Henryka IV Wiernego, wdowa po Leszku raciborskim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Małgorzata (1342/43 - 26 II 1386)
  Henryk (1343/45 - 11 VII 1399)
  Katarzyna (1344/46 - 10 IV 1404/4 X 1405)
  Jadwiga 1344/51 - 30 I po 1386)
  Wacław (1344/46 - 1358/60)
  dziecko (przed 9 VII 1351 - ?)
panowanie
1342-1345: Chojnów, Legnica, Lubin, Złotoryja (współrządy)
1345-1346: Legnica
1348/49-1358: Lubin
1358-1359: 1/2 Brzegu, Lubin, 1/2 Oławy
1359-1368: 1/2 Brzegu, Chojnów, Lubin, 1/2 Oławy
1368-1373, 1396-1398: Brzeg, Chojnów, Lubin, Oława
1373-1392, 1395-1396: Brzeg, Chojnów, Kluczbork, Lubin, Oława
1392-1395: Brzeg, Chojnów, Kluczbork, Lubin, Niemcza, Oława
1364-1373: Legnica (regencja)

1329

-(9 V) Bolesław (wraz z synami) składa (we Wrocławiu) hołd lenny Janowi Luksemburskiemu.

1342

-Bolesław Rozrzutny przekazuje władzę w ziemi legnickiej synom.-(10 X) Wacław i Ludwik składają hołd lenny Karolowi IV Luksemburskiemu.

1341/1345

-(18 XI 1341/1345) Małżeństwo z Agnieszką, córką Henryka IV Wiernego, wdową po Leszku raciborskim.

1345

-Ludwik i Wacław nadają górnicze prawo miejskie Mikołajowicom.
-Zaburzenia antyżydowskie w Legnicy.
-(VIII) Podział ziemi legnickiej pomiędzy braćmi.-(9 VIII) Jan Luksemburski zatwierdza (we Wrocławiu) podział księstwa legnickiego.

1346

-(VIII/3 IX) Układ podziałowy z Wacławem.

1347-1348

-Nieudane próby odzyskania połowy ziemi legnickiej.

1348/1349

-Ludwik wykupuje miasto i okręg Lubin (będące w zastawie) i przeprowadza się tam wraz z rodziną.

1349/1350

-(lato 1349 bądź zima 1350) Pielgrzymka do Rzymu.

1351

-(9 VIII) Uzyskanie dyspensy papieskiej na związek małżeński z Agnieszką (między małżonkami zachodził czwarty stopień pokrewieństwa).

1352

📖
[Bolesław] począł usilnie starać się i przez synów swoich Wacława i Ludwika dopraszać, aby od kar kościelnych mógł być uwolnionym. Ci spowodowani prośbą ojcowską, przyrzekli wszelkich ku temu dołożyć usiłowań: a gdy młodszy syn Ludwik nie odstępował ojca dogorywającego na łożu śmiertelnem, starszy Wacław czynił starania u Przecława biskupa i kapituły Wrocławskiej, zobowiązując się uroczyście w swoim i brata Ludwika imieniu do zwrócenia ojcowskich zaborów, aby ojca swego Bolesława księcia brzeskiego uwolniono od kar, jakie nań w sprawach przez różne osoby wytoczonych szczegółowo zostały wymierzone. Wystani więc niebawem Jan dziekan i Piotr z Gustyny kanonicy wrocławscy spiesznie do Brzegu przybywają, i na mocy udzielonego sobie upoważnienia, Bolesława księcia uwalniają od klątwy i zdejmują interdykt. - Kronika Jana Długosza
-(IV) Cofnięcie klątwy z Bolesława (wskutek starań Wacława i Ludwika).
-(21 IV) Śmierć Bolesława III Rozrzutnego.

1353

-(jesień) Początek konfliktu z bratem Wacławem (w związku z czynionymi przez niego licznymi zastawami dóbr i dochodów).

1357

-(12 X) Zawieszenie broni pomiędzy braćmi (wskutek mediacji Karola IV Luksemburskiego).

1358

-(18 II/5 III) Śmierć Katarzyny Šubić.-Wacław sprzedaje połowę Brzegu i Oławy Bolkowi II Małemu (za cenę 2500 grzywien).

1359

-Udział (wraz z bratem) w roli mediatora w sporze Przemysława Noszaka z Konradem oleśnickim.
-(23 VII) Karol IV Luksemburski doprowadza do porozumienia pomiędzy Ludwikiem i Wacławem.

1361/1364

-(7 X) Śmierć Jana ścinawskiego.

1362

-(6/7 VII) Śmierć Agnieszki.

1364

📖
[...] Wacław książę legnicki długami i niedostatkiem ściśniony umarł i w kościele kolegiackim legnickim, który był sam założył i uposażył, pochowany został. Ludwik zaś książę brzeski, brat jego rodzony, wziąwszy synów Wacława w opiekę, do której zgodnie był obrany i uproszony, tak starannie, mądrze i sumiennie zarządzał ich księstwem, że w krótkim czasie znaczne bardzo przez brata Wacława zaciągnięte długi pospłacał, a księstwo legnickie przywiódł do tak kwitnącego stanu, że wielkie przynosiło dochody i korzyści. - Kronika Jana Długosza
-(2 VI) Śmierć brata Wacława legnickiego.

1368

-(28 VII) Śmierć Bolka Małego.

1368-1372

-Konflikt z książętami opolskimi o okręg Kluczborka, Byczyny i Wołczyna.

1372

-(15 VIII-jesień) Udział w krzyżackiej wyprawie na Litwę.

1373

-Ludwik oddaje władzę w księstwie legnickim bratankom (Rupertowi I, Wacławowi II, Bolesławowi IV i Henrykowi VIII).
-Wyjazd do Akwizgranu.
-Udział w roli mediatora w sporze granicznym Przemysława Noszaka z Konradem II oleśnickim.

1379

-Król Czech, Wacław IV Luksemburski, zmienia (w Pradze) warunki lenne księstwa legnicko-brzeskiego.

1381-1382

-Konflikt z Wacławem IV Luksemburskim.

1382

-Henryk, syn Ludwika, uzyskuje od Wacława IV Luksemburskiego prawo do wykupu Niemczy za połowę sumy zastawnej (4000 grzywien).

1383

-Hołd lenny książąt legnicko-brzeskich.

1389

-(8 I) Zjazd książąt śląskich (w Hotzenplotz) z margrabią Jodokiem z Moraw i biskupem ołomunieckim Mikołajem w sprawie zwalczania przestępczości na pograniczu śląsko-morawskim.

1392

-(2 II) Śmierć Agnieszki Habsburżanki, wdowy po Bolku Małym.

1395

-Przekazanie Niemczy (wraz z okręgiem) synowi Henrykowi.

1396

-Militarne wsparcie wojsk Spytka z Melsztyna atakujących księstwo opolskie.
-(5 VII) Przekazanie wnukowi Henrykowi IX Kluczborka, Byczyny i Wołczyna.

1397

-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.-(/15 VII) Walki z Władysławem Opolczykiem w okolicach Głogówka.

1398

-(6/23 XII) Śmierć Ludwika I brzeskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry