władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyBolesław IV warszawski

Bolesław IV warszawski

Szczególnym był obrońcą sprawiedliwości, a surowym karcicielem wydzierców, nawykłych żyć z łupiestwa i kradzieży, domem swoim i dworem zarządzał z wielką starannością [...]
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław Januszowic, książę mazowieckiAnna, córka Fiodora Olgierdowica, księcia litewskiego, bratanica Władysława II Jagiełły
 • w starszej literatura przedstawiana błędnie jako córka Iwana Olgimuntowicza holszańskiego, namiestnika kijowskiego
życie
1418/1420 - 10 IX 1454 (Opinogóra)
małżeństwa
 1. 1440/43 - 1454: Barbara, córka Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowicza, księcia kijowskiego, bratanka Władysława II Jagiełły
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Bolesław (1445 - przed 1453)
  Janusz (ok.1446 - 30 X 1453)
  Bolesław (ok.1448 - przed 1452)
  Janusz (ok.1450/53 - ok.1454/55)
  Konrad (1447/48 - 28 X 1503)
  Kazimierz (10 VI 1448/8 VI 1449 - 9 VI 1480)
  Anna (ok.1450/53 - 19 XI 1477/14 IX 1480)
  Bolesław (1450/53 - 27 IV 1488)
  Janusz (1452/54 albo 1455 - 16 II 1495)
  Zofia (1452/54 - po 1458)
panowanie
1429-1435: Ciechanów, Czersk, Liw, Warszawa, Wizna, Wyszogród, Zakroczym
1435-1440, 1444-1454: Ciechanów, Czersk, Liw, Warszawa, Wyszogród, Zakroczym
1440-1444: Bielsk, Ciechanów, Czersk, Drohiczyn, Mielnik, Liw, Suraż, Tykocin, Warszawa, Węgrów, Wyszogród, Zakroczym

1420/1424

-(1420/4 V 1424) Śmierć ojca Bolesława Januszowica.

1429

-(8 XII) Śmierć Janusza I Starszego.

1430

-Bolesław składa hołd lenny Władysławowi Jagielle.

1435

-Władysław I płocki wykupuje od Bolesława ziemię wiską (pozostającą w zastawie linii czersko-warszawskiej od roku 1401).

1435/1436

-(1435/3 III 1436) Zakończenie regencji księżnej Anny.

1436

-Objęcie samodzielnej władzy w księstwie czersko-warszawskim.

1438

-(3 XI) Bolesław zawiera w Błoniu układ o wzajemnej pomocy w obronie praw i wolności Mazowsza z Siemowitem V rawskim i Władysławem I płockim.

1440

📖
W tych czasach Bolesław książę mazowiecki zajął w posiadanie swoje ziemię drohicką, wraz z zamkami Mielnikiem, Bielskiem, Drohiczynem, i przez lat kilka je wytrzymywał. Rzeczona bowiem ziemia drohicka wraz z zamkami pomienionymi nadana była prawem wieczystym przez Władysława króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego księciu Januszowi, którego niesłusznie z ich posiadania wyzuł Aleksander Witold wielki książę litewski z przyczyny jakowejś ku niemu nienawiści, na co król Władysław obojętnym patrzył okiem. Po śmierci zaś wielkiego księcia Witolda, wielki książę litewski Zygmunt rzeczonemu Bolesławowi księciu mazowieckiemu, z którego siostrą rodzoną Ofką syna swego księcia Michała był zaślubił, ziemię drohicką oddał w posiadanie, nie bezwarunkowo jednak, ale z tym zastrzeżeniem, aby po zejściu wielkiego księcia Zygmunta wróciła do księcia Bolesława, na co wydał piśmienne zaręczenie, swoją, tudzież prałatów, książąt i panów swoich pieczęciami potwierdzone. Na zasadzie przeto dwoistego i tak wyraźnego prawa Bolesław książę mazowiecki ziemię drohicką wraz z rzeczonemi zamkami zajął w posiadanie. - Kronika Jana Długosza
-(20 III) Śmierć Zygmunta Kiejstutowicza, wielkiego księcia litewskiego.-(IV) Zjazd z Władysławem III w Sączu.
📖
Kiedy król Władysław przebywał w Węgrzech, pod ten czas Kazimierz brat jego wybrał się dla objęcia rządów do Litwy, opatrzony dostatnio ze skarbu królewskiego we wszystkie rzeczy potrzebne, konie, wozy, odzież, klejnoty, z rycerstwem swoich książąt i panów. Towarzyszyli mu w tej podróży książęta mazowieccy Kazimierz i Bolesław [...] - Kronika Jana Długosza
-(V-VI) Bolesław i Kazimierz II bełski uczestniczą w podróży Kazimierza Jagiellończyka na Litwę.
-(lato) Bolesław udziela gościny szwagrowi Michałowi (Michajłuszce), synowi Zygmunta Kiejstutowicza, kontrkandydatowi Kazimierza Jagiellończyka do tronu wielkoksiążęcego litewskiego.
-(22 IX) Lokacja Mielnika na prawie chełmińskim.

1440/1443

-Małżeństwo z Barbarą, córką Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowicza, księcia kijowskiego, bratanka Władysława II Jagiełły.

1441

-(11 XI) Polsko-litewski zjazd walny w Parczewie.-Przywilej lokacyjny dla Węgrowa (prawo chełmińskie).

1444

-(26 VIII) Zjazd szlachty koronnej w Piotrkowie.-(VIII/IX) Najazd litewsko-tatarski na ziemię drohicką.-Kolejny konflikt z Kazimierzem Jagiellończykiem, spowodowany niewydaniem Węgrowa Bolesławowi.

1446

-(30 III) Zjazd w Piotrkowie.-(17 IX) Zgoda Kazimierza na objęcie władzy w Polsce.

1447

-(24-26 VI) Bolesław (wraz z Władysławem I, księciem płockim) przybywa do Krakowa i bierze udział w uroczystościach koronacyjnych Kazimierza Jagiellończyka.

1453

-(3-16 VI) Zjazd w Parczewie.-Przywilej lokacyjny dla Nadarzyna.

1454

-(6-14 V) Sejm walny w Łęczycy.
📖
Książę Bolesław mazowiecki dnia dziesiątego września zmarł religijnie i pobożnie w swoim dworze Opinogóra i został pochowany w kolegiacie warszawskiej. - Kronika Jana Długosza
-(10 IX) Śmierć Bolesława IV warszawskiego w Opinogórze.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry