władcy dzielnicowiPiastowie oświęcimsko-zatorscyKazimierz I oświęcimski

Kazimierz (Kaźko) I oświęcimski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Przemysław Młodszy, książę oświęcimskinieznana z imienia
życie
ok. 1396 - 22 XII 1433/26 VII 1434 (Oświęcim)
małżeństwa
  1. 1414/17 - 1426/33: Anna, córka Henryka VIII Młodszego Wróbla
  2. 1426/33 - 1433/34: Małgorzata, córka Jana II Żelaznego, księcia raciborskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Wacław (1415/18 - 21 X 1465/29 VII 1468)
    Przemysław (ok.1425 - XII 1484)
    Jan (Janusz) (1426/30 - 28 X 1495/21 II 1497)
panowanie
1414-1416, 1427-1430, 1431-1433/34: 1/2 Gliwic, Oświęcim, Toszek, Zator
1416-1427: 1/2 Gliwic, Oświęcim, Strzelin, Toszek, Zator
1430-1431: Oświęcim, Strzelin, Toszek, Zator

1406

-(1 I) Śmierć ojca Przemysława Młodszego.

1406-1407

-Konflikt Przemysława Noszaka z Bolesławem.

1410

📖
Dnia dwudziestego trzeciego miesiąca maja, Przemysław Starszy książę cieszyński, który, że dla słabości podagrycznej przez lat trzydzieści noszono go ciągle w lektyce, nazywany był Noszakiem, po wielu podjętych trudach w celu pojednania trwałym związkiem sojuszu króla Władysława z Krzyżakami, wróciwszy z Prus, umarł w Cieszynie, i w klasztorze tamtejszym braci kaznodziejskiego zakonu pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(23 V) Śmierć Przemysława Noszaka.

1414

-(18 XII) Stryj Bolesław cieszyński przekazuje Kazimierzowi należne mu dziedzictwo: ziemię oświęcimską (z Oświęcimiem i Zatorem) i toszecką (z Toszkiem i 1/2 Gliwic).

1414/1417

-Małżeństwo z Anną, córką Henryka VIII Młodszego Wróbla.

1416

-Kazimierz uzyskuje Strzelin i kwotę 300 grzywien od stryja Bolesława cieszyńskiego (dzięki mediacji Henryka IX, księcia lubińskiego).

1419

-(27 V) Zygmunt Luksemburski ustanawia Kazimierza swoim doradcą i przyznaje mu roczną pensję w wysokości 3000 złotych węgierskich.
-(24 XI) Zjazd z Władysławem Jagiełłą w Niepołomicach.

1421 albo 1427

-(18 IX) Przystąpienie do antyhusyckiej konfederacji książąt śląskich (zawiązanej w Grodkowie z inicjatywy Konrada IV Starszego).

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

📖
Byli nadto obecnymi: Ziemowit, Władysław, Kazimierz, Trojden, bracia rodzeni, książęta mazowieccy; Bernard książę opolski, Bolesław cieszyński, Janusz raciborski, Kazimierz oświęcimski, Wacław opawski, Konrad Czarny [raczej Kantner, bo Czarny był wówczas jeszcze dzieckiem - przyp. wł.] i Konrad Biały kozielscy, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], wielu książąt litewskich i ruskich. - Kronika Jana Długosza
-(III) Udział w krakowskim zjeździe monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).

1426/1433

-(1426/30 VII 1433) Śmierć Anny.
-(1426/30 VII 1433) Małżeństwo z Małgorzatą, córką Jana II Żelaznego, księcia raciborskiego.

1427

-Kazimierz sprzedaje Strzelin (wraz z okręgiem) Ludwikowi II legnicko-brzeskiemu, za cenę 1000 grzywien.

1428

📖
[...] gdy kacerze powracali z tych krajów do domu, książęta z Raciborza, książę Przemko z Opawy i książę Kaźko z Oświęcimia i Cieszyna zawarli z nimi pokój, przez co inni książęta na Śląsku, kraje i miasta zostały bardzo osłabione. - fragment listu biskupa wrocławskiego Konrada IV Starszego do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego
-(/21 V) Oddziały husytów najeżdżają i plądrują Kęty, Toszek i Pyskowice.

1430

📖
W następujący zaś poniedziałek, Zygmunt Korybut książę litewski, i Dobiesław Puchała z Węgrów, herbu Wieniawa, opanowali miasteczko Gliwice, i uzbroiwszy je załogą, obrali je za środkowe ognisko wojny. - Kronika Jana Długosza
-(17 IV) Zygmunt Korybutowicz (bratanek Władysława Jagiełły) współdziałając z husytami, zdobywa Gliwice i zakłada w nich swoją bazę.
-Lokacja Wadowic na prawie chełmińskim.

1431

📖
Pod ten czas bowiem, kiedy książę Zygmunt i czescy kacerze rokowali w Krakowie z królem Władysławem, Konrad Biały książę oleśnicki i kozielski, miasto Gliwice, kędy książę Zygmunt i Czesi odszczepieńcy siedlisko i jakby gniazdo sobie byli obrali, nocną porą, w cichości, za zdradą pewnego Ślązaka, Bernarda Rota, który między Czechami i wojskiem księcia Zygmunta przez ciągłą zażyłość mir sobie zjednał, w środę po świętach Wielkanocy przed świtem zbrojno opanował, i znaczną część mieszkańców wymordował lub powięził; przy czym złupiwszy okolicę przyległą wielkie zabrał zdobycze, a jako książę katolicki, zgromadzoną w tym mieście starszyznę kacerzów rozpędził i pogromił.
Z rycerstwa zaś księcia litewskiego Zygmunta Korybuta stu znakomitszych mężów pojmano w niewolę i do Koźla odprowadzono; a miasto Gliwice z dymem puszczono, aby go nieprzyjaciele powtórnie nie opanowali i nowych z niego na Ślązaków nie wymierzali napaści. - Kronika Jana Długosza
-(4 IV) Konrad VII Biały odbija Gliwice z rąk husytów (prawdopodobnie przy współudziale wojsk Kazimierza).

1433

-Kazimierz wraz z Mikołajem V, księciem karniowsko-raciborskim dokonują odsieczy oblężonych przez Bolesława V Wołoszka i husytów Żor.
📖
Wybuchły wówczas krwawe spory i zatargi między Bolesławem opolskim z jednej, a Mikołajem raciborskim księciem z drugiej strony; a gdy Bolesław książę opolski najechawszy dziedzinę przeciwnika swego Mikołaja raciborskiego, począł ją niszczyć orężem, we środę po Zielonych Świątkach wydał mu bitwę Mikołaj raciborski pod miasteczkiem Rybnikiem i poraził go na głowę: Bolesław ratował się ucieczką, a Mikołaj książę raciborski miasto Bytom opanował. - Kronika Jana Długosza
-(3 VI) Zwyciestwo wojsk karniowsko-raciborsko-oświęcimskich nad husytami w bitwie pod Rybnikiem.

1433/1434

📖
[...] Kazimierz książe oświęcimski, syn Przemysława młodszego, zabitego od Chrzana Czecha, w zamku swoim Oświęcimiu życia dokonał i w klasztorze braci zakonu kaznodziejskiego pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(22 XII 1433/26 VII 1434) Śmierć Kazimierza I oświęcimskiego w Oświęcimiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry