władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyBolko I Surowy

Bolko I Surowy (Wielki, Chwalebny, świdnicki)

Wiele lat surowo i sprawiedliwie rządził dwoma księstwami, a mianowicie: wrocławskim i świdnickim.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II RogatkaJadwiga, córka Henryka, hrabiego Anhaltu
życie
1252/1256 - 9 XI 1301
małżeństwa
 1. 1284 - 1301: Beatrycze, córka Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Judyta (1285/87 - 15 IX 1320)
  Bolko (1285/90 - 30 I 1300)
  Bernard (1288/91 - 6 V 1326)
  Beatrycza (1290 - 25 VIII 1322)
  Henryk (1292/96 - 6 III 1346/15 V 1346)
  Elżbieta (przed 1300)
  Małgorzata (przed 1300)
  Bolko (po 30 I 1300 - 11 VI 1341)
  syn (? - przed 24 XII 1307)
  • istnienie niepewne; jedynym źródłem jest dokument Bernarda z roku 1311, (oryginalność jest kwestionowana) w którym dokonuje nadania za zbawienie duszy ojca, przodków i braci, pomijając siebie, co oznacza, że chodzi o osoby zmarłe
  Anna (po 21 XI 1301 - 2 III 1332/24 VI 1334)
panowanie
1278-1281: Jawor, Lwówek Śląski (współrządy)
1281-1286: Jawor
1286-1290: Jawor, Lwówek Śląski
1290-1301: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica, Ziębice
1296-1301: Legnica, Wrocław (regencja)

1271

-(14 VII) Udział (wraz z ojcem i braćmi) w zjeździe pokojowym (w Pradze) króla czeskiego Przemysła Ottokara II z królem węgierskim Stefanem V.

1277

📖
[...] książę legnicki Bolesław wsparty przez swoich synów: Henryka, Bolesława i Bernarda, pierwszy wyprowadził swoje wojska i najechawszy zbrojnie ziemię wrocławską, zaczął ją pustoszyć i gnębić grabieżami i pożarami. Wojska wrocławian, które ruszyły przeciw niemu, by zapobiec mszczeniu swoich pól, uderzają na niego na polach między Skorolcem i Procanem i w sobotę, w dzień Św. Jerzego mimo złych wróżb, staczają bitwę. Jedni i drudzy walczyli z wielką zawziętością i okazywali tak wielki zapał do walki, że starcie trwało niemal do wyniszczenia jednej i drugiej strony, gdyż żadna nie chciała ustąpić z pola walki. Toteż Bolesław legnicki, widząc wielką rzeź swoich i przewidując, że w końcu muszą ponieść klęskę, z jednym tylko towarzyszem uciekł z pola walki, żeby się nie dostać w ręce wrocławian. Na koniec jego starszy syn Henryk, pełniąc obowiązki wodza i żołnierza, podjął na nowo walkę, która w wielu miejscach ustała albo osłabła. Okazując upór i wytrwałość pobił na głowę wrocławian i ich wojska posiłkowe [...] Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że [rycerze] legniccy, chociaż zwycięscy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. W tej bitwie dostaje się do niewoli książę poznański Przemysł oraz wielu podległych mu rycerzy. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.

1278

-(26 XII) Śmierć Bolesława Rogatki.

1279

-(IV) Zjazd z Brandenburczykami w Szpandawie.

1280

-Najazd na księstwo wrocławskie Henryka IV (wraz z braćmi i margrabią brandenburskim Ottonem).
-Odwetowa wyprawa Henryka IV na księstwo jaworskie.

1281

-Bolko wydziela bratu Bernardowi Zwinnemu Lwówek Śląski.

1284

-(4 X) Małżeństwo z Beatrycze, córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego.

1285

-(2, 4 IX) Zjazd (nieopodal Zgorzelca) z Ottonem V Długim, margrabią brandenburskim i Bolesławem I opolskim.

1286

📖
Książę legnicki Bernard zwany z powodu zręczności i siły ciała "Szybkim", syn księcia legnickiego Bolesława Srogiego Rogatki, umiera i zostaje pochowany w klasztorze legnickim braci zakonu kaznodziejskiego w grobowcu ojca. - Kronika Jana Długosza
-(25 IV) Śmierć brata Bernarda Zwinnego.

przed 1288

-Lokacja Jeleniej Góry na prawie magdeburskim.

1289

-(10 I) Bolko bierze udział w praskich uroczystościach złożenia hołdu lennego Wacławowi II czeskiemu przez Kazimierza I bytomskiego (sam Bolko jednak nie składa hołdu).
-(15 VIII) Zjazd w Opawie z Wacławem II czeskim.

1290

-(lato/jesień) Objęcie Świdnicy, Ząbkowic, Strzelina i Ziębic z nadania Henryka Brzuchatego (w zamiast za udzielenie poparcia przeciwko Głogowczykom).

1292

-Bolko lokuje Kamienną Górę na prawie magdeburskim.
-(30 XI) Przywilej lokacyjny dla Strzelina.

1294

-Bolko próbuje zagarnąć kasztelanię nysko-otmuchowską.

1295

-Rezygnacja z planu podboju Nysy i Otmuchowa.-Wyprawa Wacława II na Wrocław.

1296

-(1 II) Henryk i Bolko uzyskują bullę protekcyjną od papieża Bonifacego VIII.
-Objęcie grodu w Sobótce z nadania Henryka (w zamian za opiekę nad jego małoletnimi synami: Bolesławem, Henrykiem i Władysławem).
📖
Opowiada się też o nim [Bolku I], że gdy przeciw niemu jako opiekunowi nieletnich synów [Henryka V] zbuntowało się miasto Wrocław, zgromadził przeciw niemu ogromne wojsko. Gdy [Wrocławianie] dowiedzieli się o tym, przeprowadzili z nim liczne układy i zgodzili się wreszcie, że sami zburzą mury miejskie na przestrzeni 4 prętów. Przez ten wyłom książę wjechał do miasta, do którego wcześniej nie chciał wejść i był przyjęty z czcią, a równocześnie z obawą, albowiem zaprowadził spokój, którego surowo i stanowczo przestrzegał [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(22 II) Śmierć Henryka Brzuchatego.-Bolko i Konrad II najeżdżają na księstwo ścinawskie Henryka głogowskiego.

1297

-(zima/wiosna) Porozumienie pokojowe z Wacławem II.
-(III) Zjazd pokojowy z Henrykiem głogowskim w Zwanowicach.-(2 VI) Udział w koronacji Wacława II na króla Czech (w Pradze).

1299

-(21 III) Papież Bonifacy VIII przyjmuje ziemie Bolka pod opiekę Stolicy Apostolskiej.

1301

-Bolko (w porozumieniu z Henrykiem głogowskim) najeżdża Wielkopolskę.-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry