władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyKonrad V Kącki

Konrad V Kącki (Kantner)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad III StaryGuta (nieznanego pochodzenia)
 • znana XIX-wiecznym badaczom była pieczęć księżnej z orłem Piastów śląskich - brak jednak pewności, czy był to jej znak rodowy, czy posługiwała się nim jako księżna oleśnicka
życie
1381/1387 (Kąty?) - 10 IX 1439 (Bukowice)
małżeństwa
 1. przed 1411 - 1439: Małgorzata (nieznanego pochodzenia)
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Agnieszka (1410/20 - 1448)
  Konrad IX (1415/20 - 14 VIII 1471)
  Konrad X (ok.1420 - 21 IX 1492)
  Anna (1420/30 - przed 29 III 1481)
  Małgorzata (ok.1430 - 10 V 1466)
panowanie
1412-1416: Bierutów, 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Kąty, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prudnik, Prusice, Syców, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród (formalne współrządy)
1416-1419: Milicz, Oleśnica, Prusice, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród
1419-1420/24: Milicz, Oleśnica, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród
1420/24-1421: Milicz, Oleśnica, Prusice, Trzebnica, Wąsosz, Wołów, Żmigród
1421-1439: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prusice, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród (współrządy)

1403

-(29 XII) Wydanie (wraz z ojcem Konradem III i bratem Konradem IV) przywileju na rzecz mieszczan księstwa oleśnicko-kozielskiego, umożliwiający dziedziczenie przez nich posiadłości ziemskich.

przed 1411

-Małżeństwo z Małgorzatą (nieznanego pochodzenia).

1412

-(21 lub 28 XII) Śmierć ojca Konrada III Starego.

1413

-(7 VIII) Konrad przystępuje do rycerskiego zakonu "Obroża Psa Gończego" (Rudenband) ustanowionego przez książąt legnickich.
-Konrad IV i Konrad V udzielają pożyczki kwoty 3000 grzywien Ludwikowi II legnicko-brzeskiemu za 300 grzywien procentu rocznie (w przypadku, gdy dług nie zostanie uregulowany w przeciągu 3 lat, książętom oleśnickim oddane zostaną w zastaw Byczyna, Kluczbork i Wołczyn).

1414

📖
Nakoniec po przejściu Wisły, czterema pochodami przybył król do ziemi nieprzyjacielskiej, gdzie poczęto dopiero urządzać hufce. Było zaś tak liczne i potężne wojsko, że ani w przeszłych ani w późniejszych wyprawach nie miał król tak wielkich sił zebranych: nie było bowiem nigdzie dość obszernego pola, które by całkowity obóz pomieścić mogło. Jakoż, oprócz wojsk królewskich, z całego królestwa zasobno i licznie zgromadzonych, prócz litewskich pułków Aleksandra Witolda wielkiego księcia litewskiego, z kilku tysiącami Tatarów, tudzież wojsk książąt mazowieckich, Ziemowita, Janusza i Bolesława, przybyli nadto z posiłkami swymi książęta śląscy, Bernard opolski, Janusz raciborski, Bolesław cieszyński, Konrad Kanthner oleśnicki, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], Jan [raczej Henryk IX - przyp. wł.] lubiński, Konrad Biały kozielski i Wacław opawski, wybrani licznie i w świetnej postawie [...] - Kronika Jana Długosza
-(29 VI) Wybucha wojna Polski z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

1416

-Podział księstwa oleśnickiego pomiędzy braćmi.-(V-VI) Pobyt w Malborku.

1417

-(X-XII) Pobyt (wraz z bratem Konradem VII) na dworze Witolda Kiejstutowicza w Kownie.

1418-1419

-Niezrealizowany projekt małżeństwa księcia Świdrygiełły (skłóconego podówczas z bratem Władysławem Jagiełłą i wielkim księciem Witoldem) z siostrą Konrada, Eufemią.

1419

-(6 IX) Prusice zostają zastawione kapitule katedralnej wrocławskiej.

1420

(I-III) Sejm Rzeszy we Wrocławiu.
📖
Roku Pańskiego 1415 [1420 - przyp. wł.] Zygmunt, cesarz i król Węgier i Czech, przyjął wielką masę ludzi, mianowicie Węgrów, Austriaków, Morawian, a także książąt Śląska w liczbie czternastu. Był wraz z nimi biskup wrocławski Konrad. Przybyli mu także z pomocą Miśnieńczycy i całe Łużyce. I tak zgromadził niezliczone tłumy i najechał Czechy. Oblegał i okrążał Pragę przez kilka dni, chcąc na polecenie najświętszego ojca Marcina [V] wykorzenić szkaradną herezję. - Roczniki głogowskie
-Udział w czeskiej krucjacie antyhusyckiej Zygmunta Luksemburskiego.

1420/1424

-(1420/15 IX 1424) Wołów i Prusice zostają wykupione z zastawu kapituły katedralnej wrocławskiej i przejęte przez Konrada.

1421

-(18 IX) Porozumienie z bratem Konradem VII (zawarte w Oleśnicy).-(X) Konrad bierze udział (jako dowódca oddziału z księstwa oleśnicko-kozielskiego) w niszczycielskim najeździe wojsk koalicji antyhusyckiej na pogranicze śląsko-czeskie.

1421 albo 1427

-(18 IX) Konrad przystępuje do antyhusyckiej konfederacji książąt śląskich (zawiązanej w Grodkowie z inicjatywy brata Konrada IV).

1422

-Udział w zjeździe książąt Rzeszy w Norymberdze.

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

📖
Byli nadto obecnymi: Ziemowit, Władysław, Kazimierz, Trojden, bracia rodzeni, książęta mazowieccy; Bernard książę opolski, Bolesław cieszyński, Janusz raciborski, Kazimierz oświęcimski, Wacław opawski, Konrad Czarny [raczej Kącki, bo Czarny był wówczas jeszcze dzieckiem - przyp. wł.] i Konrad Biały kozielscy, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], wielu książąt litewskich i ruskich. - Kronika Jana Długosza
-(III) Udział (wraz z bratem Konradem VII) w krakowskim zjeździe monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).
-(V) Układ z Władysławem Jagiełłą (zawarty w Kaliszu) w sprawie ochrony pogranicza przed przestępcami i rozbójnikami.
-(15 IX) Układ z Konradem VI i Konradem VIII.

1426

-Potwierdzenie układu z Władysławem Jagiełłą dotyczącego zwalczania rozbojów na pograniczu.

1427

-(14 II) Prawdopodobny udział w antyhusyckim zjeździe książąt i stanów śląskich w Strzelinie.
-(3 IX) Śmierć brata Konrada VI Dziekana.

1429

-(23 I) Zawarcie antyhusyckiego sojuszu ze Związkiem Sześciu Miast (Budziszynem, Zgorzelcem, Kamienicą, Lubaniem, Lubińcem i Żytawą) oraz książętami sasko-turyńskimi.

1430

📖
We czwartek wielkiego tygodnia, miasteczko Bytom zdobyte i opanowane przez Czechów odszczepieńców, niewiasty okupem uratowały od pożogi. - Kronika Jana Długosza
-(13 IV) Utrata Bytomia na rzecz husytów.
📖
W następujący zaś poniedziałek, Zygmunt Korybut książę litewski, i Dobiesław Puchała z Węgrów, herbu Wieniawa, opanowali miasteczko Gliwice, i uzbroiwszy je załogą, obrali je za środkowe ognisko wojny. - Kronika Jana Długosza
-(17 IV) Zygmunt Korybutowicz (bratanek Władysława Jagiełły) współdziałając z husytami, zdobywa Gliwice i zakłada w nich swoją bazę.

1431

📖
Pod ten czas bowiem, kiedy książę Zygmunt i czescy kacerze rokowali w Krakowie z królem Władysławem, Konrad Biały książę oleśnicki i kozielski, miasto Gliwice, kędy książę Zygmunt i Czesi odszczepieńcy siedlisko i jakby gniazdo sobie byli obrali, nocną porą, w cichości, za zdradą pewnego Ślązaka, Bernarda Rota, który między Czechami i wojskiem księcia Zygmunta przez ciągłą zażyłość mir sobie zjednał, w środę po świętach Wielkanocy przed świtem zbrojno opanował, i znaczną część mieszkańców wymordował lub powięził; przy czym złupiwszy okolicę przyległą wielkie zabrał zdobycze, a jako książę katolicki, zgromadzoną w tym mieście starszyznę kacerzów rozpędził i pogromił. [...]
Z rycerstwa zaś księcia litewskiego Zygmunta Korybuta stu znakomitszych mężów pojmano w niewolę i do Koźla odprowadzono; a miasto Gliwice z dymem puszczono, aby go nieprzyjaciele powtórnie nie opanowali i nowych z niego na Ślązaków nie wymierzali napaści. - Kronika Jana Długosza
-(4 IV) Konrad VII odbija Gliwice z rąk husytów (prawdopodobnie przy współudziale wojsk Kazimierza I oświęcimskiego).

1431-1433

📖
Tego roku [1432] w dzień świętych Piotra i Pawła [29 VI], husyci spalili klasztor Lubiąż, następnie miasta Wińsko, Prusice i Milicz. Podobnie w dzień Nawiedzenia Dziewicy Marii [2 VII] spalili klasztor Trzebnicę, łamiąc tamże obrazy sporządzone przez Św. Jadwigę, zabierając dzwony oraz ołów z dachu i liczne łupy. - Kronika Zygmunta Rosicza
-Niszczycielskie najazdy husytów na ziemie Konrada i jego braci (m.in. na Koźle, Gliwice, Bytom, Niemczę, Milicz, Prusice, Wińsko, Trzebnicę, Lubiąż, Oleśnicę).

1433

-(V) Kolejna (nieudana) próba odbicia Niemczy z rąk husyckich przez połączone oddziały Konrada, Ludwika II legnicko-brzeskiego, Wrocławia i Świdnicy.
📖
Także przyszła do mnie prawdziwa wieść z Polski, że książęta śląscy, jako książę Kantner [Konrad V Kącki oleśnicki], książę Henryk [IX Starszy głogowski], książę Jan z Żagania i Biały książę [Konrad VII Biały oleśnicki], byli w niedzielę po Wielkiej Nocy u króla polskiego w Kaliszu i całkiem się zjednoczyli oraz przyłączyli do króla z odpowiedzią albo przyrzeczeniem na Zielone Świątki wysłać także pewną czeladź. Jeśli Polacy tak bardzo się do wojny szykują i tu o ludzi starają, to może przynieść Waszej Łaskawości pewne szkody. - fragment listu szpiega krzyżackiego Piotra Czane do wielkiego mistrza
-(19 IV) Zjazd w Kaliszu z Władysławem Jagiełłą.-(VI-XII) Udzielenie militarnego wsparcia (być może również osobiste uczestnictwo) w polsko-husyckiej wyprawie na Pomorze Gdańskie i Nową Marchię.

1435

-(IX) Konrad wraz z braćmi składa (we Wrocławiu) hołd lenny cesarzowi Zygmuntowi Luksemburskiemu.

1436

-(jesień) Konflikt z książętami opawsko-raciborskimi Wacławem II i Mikołajem IV.

1437

-(9 XII) Śmierć cesarza Zygmunta Luksemburskiego.

1438

-(20 IX-XI) (Nieudana) wyprawa intronizacyjna Władysława III i Kazimierza Jagiellończyka do Czech.-(XI) Albrecht II Habsburg wkracza zbrojnie na Śląsk.

1439

-(10 II) Konrad (wraz z braćmi) zostaje gwarantem traktatu przyjaźni pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem i królem czeskim i węgierskim Albrechtem II Habsburgiem (zawartego w Namysłowie).
-(10 IX) Śmierć Konrada V Kąckiego w Bukowicach.
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry