władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyHenryk V Brzuchaty

Henryk V Brzuchaty (Gruby, Tłusty)

Henryka legnickiego [...] nazywano Grubym i Otyłym, ponieważ miał wielki brzuch [...]
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II RogatkaJadwiga, córka Henryka, hrabiego Anhaltu
życie
1245/1250 - 22 II 1296 (Legnica ?)
małżeństwa
 1. ok.1277 - 1296: Elżbieta, córka Bolesława Pobożnego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Jadwiga (1277/82 - 21 III 1343/6 XII 1347)
  Eufemia (1278/83 - 4 IV 1347)
  Anna (przed 1285 - 2/3 X 1343)
  Elżbieta (1280/90 - XI po 1356)
  Helena (1285/93 - po 1300)
  Bolesław (23 IX 1291 - 21 IV 1352)
  Henryk (18 III 1294 - 24 XI 1335)
  Władysław (6 VI 1296 - 13 I po 1352)
panowanie
1274-1278: Jawor
1278-1290: Legnica
1290-1296: Legnica, Wrocław

1261

-(23 V) Pobyt w otoczeniu Przemysła Ottokara II w miejscowości Písek na Morawach.
-(25 XII) Prawdopodobny udział w koronacji królewskiej Przemysła Ottokara II.

1264

📖
Król Czech [...] uczynił rycerzami czterech margrabiów i [jako] piątego, księcia Polski. - Annales Ottokariani
-(6 X) Henryk (albo inny książę śląski?) zostaje pasowany na rycerza przez króla czeskiego Przemysła Ottokara II.

1271

-(14 VII) Udział (wraz z ojcem i braćmi) w zjeździe pokojowym (w Pradze) króla czeskiego Przemysła Ottokara II z królem węgierskim Stefanem V.

1274

-Przejęcie księstwa jaworskiego z nadania Bolesława Rogatki.

1277

📖
[Bolesław Rogatka] upatrzywszy tedy chwilę sposobną do wykonania zamiarów, wysławszy służalców i łotrzyków, we czwartek przed niedzielą "Reminiscere" Wielkiego Postu, dnia osiemnastego lutego, nocą wyciąga z łóżka śpiącego i więzi księcia wrocławskiego Henryka Probusa, nie obawiającego się zupełnie stryjowskiej zasadzki i odpoczywającego spokojnie we dworze i swojej wsi Jelcz. Przewozi więźnia do swego zamku Wleń, wtrąca do ciężkiego więzienia w przekonaniu, że trudami uciążliwego więzienia potrafi skłonić bratanka Henryka do ustąpienia z pewnych zamków, miast i okręgów. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.
📖
[...] książę legnicki Bolesław wsparty przez swoich synów: Henryka, Bolesława i Bernarda, pierwszy wyprowadził swoje wojska i najechawszy zbrojnie ziemię wrocławską, zaczął ją pustoszyć i gnębić grabieżami i pożarami. Wojska wrocławian, które ruszyły przeciw niemu, by zapobiec mszczeniu swoich pól, uderzają na niego na polach między Skorolcem i Procanem i w sobotę, w dzień Św. Jerzego mimo złych wróżb, staczają bitwę. Jedni i drudzy walczyli z wielką zawziętością i okazywali tak wielki zapał do walki, że starcie trwało niemal do wyniszczenia jednej i drugiej strony, gdyż żadna nie chciała ustąpić z pola walki. Toteż Bolesław legnicki, widząc wielką rzeź swoich i przewidując, że w końcu muszą ponieść klęskę, z jednym tylko towarzyszem uciekł z pola walki, żeby się nie dostać w ręce wrocławian. Na koniec jego starszy syn Henryk, pełniąc obowiązki wodza i żołnierza, podjął na nowo walkę, która w wielu miejscach ustała albo osłabła. Okazując upór i wytrwałość pobił na głowę wrocławian i ich wojska posiłkowe [...] Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że [rycerze] legniccy, chociaż zwycięscy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. W tej bitwie dostaje się do niewoli książę poznański Przemysł oraz wielu podległych mu rycerzy. - Kronika Jana Długosza
-Odwetowa wyprawa Przemysła II oraz książąt głogowskich (Henryka III, Konrada II i Przemka) na rzecz porwanego.-(/22 V) Bolesław Rogatka uwalnia Przemysła II.

ok. 1277

-Małżeństwo z Elżbietą, córką Bolesława Pobożnego.

1278

-(26 XII) Śmierć Bolesława Rogatki.

ok. 1280

-Przekazanie Lwówka (wraz z okręgiem) bratu Bernardowi Zwinnemu.

1280

-Najazd na księstwo wrocławskie Henryka IV (wraz z braćmi i margrabią brandenburskim Ottonem).
-Odwetowa wyprawa Henryka IV na księstwo jaworskie.

1281

📖
A książę Henryk wrocławski, choć odczuwał głęboki zawód, iż w jego pułapkę wpadło mniej książąt, niż się spodziewał, nie zaniechał jednak wykonania zbrodniczego zamysłu, lecz łamiąc prawo gościnności i prawo narodów, a także prawo boskie i ludzkie, w zbrodniczy sposób sam, osobiście i przy pomocy swoich rycerzy, których spory oddział przywiózł ze sobą, więzi wymienionych książąt wielkopolskiego, legnickiego i głogowskiego pierwszego dnia po ich przybyciu na miejsce zjazdu, i uprowadzonych do Wrocławia zamyka każdego z osobna pod ścisłą strażą i w kajdanach. [...]
Książęta zaś zatrzymani przez Henryka w więzieniu, chcąc się wydostać z długotrwałej, przykrej niewoli, zawierają z nim układ w sprawie swego uwolnienia. Od księcia Wielkopolski Przemysła - choć był jego ciotecznym bratem - wytargowuje i wymusza ziemię rudzką, zwaną teraz wieluńską, twierdząc, że ona mu podlega i do niego należy, bo została niesłusznie zabrana jego przodkom. Gdy zaś od: swoich braci stryjecznych Henryka legnickiego i Henryka głogowskiego nie mógł wydrzeć żadnej części ich ziem, zobowiązuje ich, że w okresie pięciu lat będą mu służyć trzydziestu kopijnikami przeciw każdemu wrogowi w każdej potrzebie. - Kronika Jana Długosza
-(II) Zjazd książąt w Sądowlu nad Baryczą.

1285

-(I) Zawarcie przymierza (w Cheb) z Wacławem II przeciwko Henrykowi IV.

1290

-(23 VI) Śmierć Henryka IV Prawego.-(lato/jesień) Przekazanie Świdnicy, Ząbkowic, Strzelina i Ziębic Bolkowi Surowemu (w zamiast za udzielenie poparcia przeciwko Głogowczykom).
-Zawarcie sojuszu z Wacławem II.
-(lato/1 IX) Ugoda z Henrykiem głogowskim.

1291

-(I) Wzmocnienie fosy okalającej Wrocław (poprzez wpuszczenie do niej wód rzeki Oławy).

1293

-(11 XI) Henryk zostaje porwany i uwięziony (w Głogowie) przez Henryka głogowskiego.

1294

-(6 V) Henryk głogowski zmusza Henryka do odstąpienia części księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry (z Oleśnicą, Bierutowem, Kluczborkiem, Namysłowem, Byczyną, Świerczami i Gorzowem Śląskim).

1295

-Wyprawa Wacława II na Wrocław.

1296

-(1 II) Henryk i Bolko Surowy uzyskują bullę protekcyjną od papieża Bonifacego VIII.
-Przekazanie Bolkowi grodu w Sobótce w zamian za opiekę nad małoletnimi dziećmi.
-(22 II) Śmierć Henryka V Brzuchatego w Legnicy (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry